ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στό φετεινό ἡμερολόγιο τσέπης ἡ Κυριακή 11/24 Ἰουλίου ἀναφέρεται ἐκπαραδρομῆς ὅτι εἶναι Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἡ Κυριακή τῶν 630θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Δ΄ Συνόδου Χαλκηδόνοςἑορτάζεται μεταξύ 13ης καί 19ης Ἰουλίου, ὁπότε ἡ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
τιμᾶται φέτος στίς 18/31 Ἰουλίου.


Joomla SEF URLs by Artio