Ὀκτωβρίῳ μηνὶ 30ῃ, Κυριακὴ Ε! Λουκᾶ.Διὰ πρώτην φορὰν μετέβη  κλιμάκιον τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου εἰς Γερμανίαν καὶ ἰδιαιτέρως  εἰς τὴν Ἱερὰν Ἐπισκοπικὴν Μονὴν Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ εἰς Georgenthal Γερμανίας. Τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἀφίχθη ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν, μετὰ θερμοτάτων καὶ ἐγκαρδίων ὑποδοχῶν. Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, τῆς Ἀναιμάκτου Θυσίας προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος μετὰ τῆς συνοδευούσης αὐτὸν σεβασμίας Ἱεραρχίας· τοῦτ'ἔστι των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Τορόντο κ. Μακαρίου, Φθιώτιδος κ. Γεροντίου, τοῦ  ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Μωϋσέως -τοῦ καὶ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς- καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου. Τὸν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ πολιὸς γέρων Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μακάριος.  Συμμετεῖχον οἱ ἱερεῖς τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Γερμανίας Ἰωάννης καὶ Ἰησοῦς, συμμετεῖχε δὲ πλῆθος πιστῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Μετὰ τὴν θείαν λειτουργίαν παρετέθη τράπεζα σὲ οἰκογενειακόν πνεῦμα ἀγάπης.


Joomla SEF URLs by Artio