Μέσα σέ κλίμα πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης ἐτελέσθη ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου τό Σάββατον 1η Μαΐου εἰς τον Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Μακαρίου καί τῆς περί αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Γερόντιος ἐξελέγη καί ἐχειροτονήθη προκειμένου νά συνδράμῃ εἰς τό ἔργον τοῦ πολιοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Καλλινίκου,ὁ ὁποῖος ἄγει τό ἐνενηκοστόν δεύτερον ἔτος τῆς ἡλικίας του. Συγκινητική ὑπῆρξε ἡ συμμετοχή στήν χειροτονία πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος ἀπό ὅλας τάς ἐνορίας τῆς Μητροπόλεως, καθώς καί ἐκπροσώπων τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως, τοῦ νομοῦ καί τῆς περιφερείας. Ξεχωριστή ὅμως ὑπῆρξε ἡ παρουσία τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου καί ἔκδηλος ἡ ἀγάπη τοῦ ποιμνίου του, ἔκφρασις τῆς ὑπερπεντηκονταετοῦς διακονίας καί προσφορᾶς του εἰς τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν. Τόν Θεοφιλέστατον προσεφώνησε καταλλήλως ὁ Μακαριώτατος καί ἐκπρόσωποι τοῦ ἱεροῦ κλῆρου, τῶν Μοναχικῶν ταγμάτων καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Εὐχόμεθα καί ἡμεῖς ἀπό τοῦ βήματος τούτου εἰς τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Θερμοπυλῶν κ. Γερόντιον νά διακονήσῃ τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τόν γηραιόν Μητροπολίτην του μέ πνεῦμα θυσιαστικόν καί αὐταπαρνήσεως διά τό συμφέρον τῆς συνόλου Ἐκκλησίας.Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα!

 


Joomla SEF URLs by Artio