Ἀνάλογαι τελεταί Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων ἐγένοντο ἐπίσης καί εἰς τάς λοιπάς Μητροπόλεις τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ὑπό τῶν οἰκείων Ἐπισκόπων καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

Εἰδικοτερα δέ εἰς τήν συμπρωτεύουσαν Θεσσαλονίκην ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος ἐτέλεσαν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καί ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἁγιασμός ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν κλήρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τήν ἱεράν εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ πλαισίωναν νέοι μέ στολές εὐζώνων. Τήν θείαν Λειτουργίαν καί τον ἁγιασμόν παρηκολούθησε πλῆθος πιστῶν ἀπό ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Θεσσαλονίκης καί τῶν περιχώρων καθώς ἐπίσης καί ὁ ἀξιότιμος περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης καί Μακεδονίας κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας , ἐνώ ἡ προγραμματισθείσα κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν θαλλάσιον χώρον τῆς συμβολῆς τῶν ὁδῶν Πέτρου Συνδίκα καί Μ. Ἀλεξάνδρου δέν πραγματοποιήθηκε λόγῳ τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν . Μετά τίς ἱερές τελετές παρετέθη άπό την ἐνορία γεύμα.

Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κορίνθου καί Νεμέας καί συγκεκριμένως εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος Νεμέας τελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου.Τήν τελετήν παρακολούθησαν πλήν τοῦ λαοῦ καί οἱ τοπικές ἀρχές τῆς Νεμέας.

 

 

 

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις