Μέσα σέ κλίμα κατάνυξης καί μέ κάθε ἱεροπρέπεια, τελέσθηκαν τήν Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων (1η τοῦ μηνός Ἰουνίου) τά Θυρανοίξια τοῦ νεόδμητου ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Πρωτομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Θέκλης ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου, εἰς τήν πόλιν τῆς Λάρνακος τῆς ἁγιοτόκου τῆς καί μαρτυρικῆς νήσου Κύπρου.

Πρός τοῦτο, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἐψάλη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου, πλαισιουμένου ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Εἰρηνάρχου Κωνσταντίνου. Τήν δέ πρωΐαν πραγματοποιήθη κατά τήν ἰσχύουσαν τάξιν ἡ τελετή τῶν θυρανοιξίων καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσθη ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου ὅστις καί ἐκήρυξε κατάλληλον ἐπί τῇ ἑορτῇ θεῖον λόγον.


Joomla SEF URLs by Artio