Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 4η Ἀπριλίου. Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Παναγίας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς μετέβη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος εἰς τὴν ἱερὰν γυναικείαν μονὴν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σερρῶν διὰ νὰ προεξάρχῃ τῆς ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Ἰωάσαφ Ἀδελφοθεΐτου. Ὡσαύτως παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Περιστερᾶς κ. Μακάριος καὶ Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, καθὼς καὶ εὐάριθμον πλῆθος πιστῶν. Ἡ φιλόξενος ἀδελφότητα, μὲ προεξάρχουσαν τὴν ὁσιωτάτην Γερόντισσαν Εὐθυμίαν Μοναχήν, παρέθεσαν κατὰ τὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας παραδοσιακὰ μοναστηριακὰ κεράσματα πρὸς τοὺς προσελθόντας εἰς τὴν Χάριν τῆς Παναγίας προσκυνητάς.

zood 2015 A

zood 2015 B


Joomla SEF URLs by Artio