Κυριακή 28 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῆς Ὁσίας Καμινίων Πειραιῶς, ἔνθα προσῆλθον εἰς τον Μέγαν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος ὅστις ἐχοροστάτησε ἐν αὐτῷ ὡς καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος. Κατά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐλίτανεύθη ἡ ἐφέστιος εἰκόνα τῆς Ὁσίας εἰς τους πέριξ τοῦ ναοῦ δρόμους, τῇ συνοδείᾳ τῶν ἁγιωτάτων ἀρχιερέων, τοῦ ἱεροῦ κλήρου ὡς καί τῶν εὐλαβῶν πανηγυριστῶν οἱ ὁποῖοι ἦλθον εἰς τήν χάριν τῆς Ὁσίας. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καί τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας λόγον.


Joomla SEF URLs by Artio