Παρασκευή 15η Αὐγούστου.Ἐπί τῇ πανενδόξῷ Κοιμήσει τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τῆς Θεοτόκου εἰς τήν Φλώριναν. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἡ μετά πομπῆς λιτάνευσις εἰς τάς ὁδούς τῆς πόλεως Φλωρίνης, τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου . Τήν ἱεράν λιτάνευσιν τῆς ἁγίας εἰκόνος συνόδευσε ἡ Φιλαρμονική μπάντα τοῦ δήμου. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος ὅστις καί ἐξεφώνησε τόν ἁρμόζοντα τῆς ἡμέρας πανηγυρικόν λόγον, συμπαραστούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀπότελεῖ τόν μοναδικό ἱερό ναό τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ἕ­να θαυ­μά­σιο ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό κτί­σμα, ἀ­λη­θι­νό στο­λί­δι τῆς Φλωρίνης καθώς ἐπίσης καί ὁ νεόδμητος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἔργον τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Παπαδημητρίου. Ἡ σύνταξις τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας εὔχεται εἰς τόν πατέρα Χρυσόστομο, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ Παναγία μας, στό ναό τῆς ὁποίας ἀξιώθηκε νά ἱερουργεῖ, νά τοῦ χαρίζουν ὑγεία καί πολλές δυνάμεις γιά νά συνεχίζει ἐπί πολλά ἀκόμη χρόνια τήν εὐλογημένη καί καρποφόρο διακονία του.

 

 

 

 

 

 

 


Joomla SEF URLs by Artio