Τήν Τρίτη ἡμέρα τῆς Διακαινησίμου(1ην Ἀπριλίου), μέσα σέ κλίμα Ἀναστάσιμης χαρᾶς και συμφώνως πρός τήν Ἀγιορείτικη παράδοση ἑορτάσθη ἡ κατά θαυμαστόν τρόπον εὔρεσις τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης εἰς τόν ὁμώνυμον Ιερόν Ναόν αύτῆς παρά τό Κανδήλιον Μεγάρων Ἀττικῆς ( Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου) . Ὡς ἐκ τούτου, ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ἐπραγματοποιήθη ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Νικολάου.

 

(Ἡ Ἱερά Εἰκών τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης φυλάσσεται είς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν).

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις