Τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πανηγύρισεν τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον τῆς Παναγίας Τριάδος Νέας Πεντέλης Ἀττικῆς (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πετρουπόλεως Ἀττικῆς). Τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας προσῆλθε καί προεξῆρχε εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου Σούκουλη. Τόν Ὄρθρον καί τήν Θεία Λειτουργία ἔψαλλαν μοναχές ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.


Joomla SEF URLs by Artio