Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Ἡ μνήμη τοῦ Εὑαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τιμήθηκε μέ ἱερατικό συλλείτουργο εἰς τόν ὁμώνυμο ἱερό ναό παρά τίς Καλύβες Χαλκιδικῆς. Εἰς τήν θεία Λειτουργίαν ἔλαβαν μέρος ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Χριστόδουλος, οἱ αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Βασίλειος, π. Δημήτριος, π. Γεώργιος καί π. Χαράλαμπος. Εἰς τον ὑπ’ άνέγερσιν ἱερόν ναόν προσῆλθον πλῆθος πιστῶν διά να λάβουν τήν χάριν τοῦ Ἁγίου.

 

 

IMG 0282


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις