Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά τό Μεσημέριον Χαλκιδικῆς, ὅπου ἀφ’ἑσπέρας μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος διά νά προεξάρχῃ εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν. Τόν Σεβασμιώτατον πλαισίωσαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος καθώς καί ὁ τοπικός Ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας πραγματοποιήθηκε δυσαρχιερατικόν συλλείτουργον ὑπό τῶν προαναφερθέντων ἁγιωτάτων ἀρχιερέων, ὅπου προσῆλθον καί πάλιν πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου (Κειμηλιοφυλάκιον Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν)

 


Joomla SEF URLs by Artio