Κατά τήν δευτέραν Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, πανηγύρισεν ὁ ἱερός ναός τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν (Στύλων τῆς Ὁρθοδοξίας), ἤτοι τῶν Ἁγίων Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ καί Μάρκου Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσσου τοῦ Εὐγενικοῦ εἰς Pennsylvania Ἀμερικῆς. Εἰς τό πανηγυρικόν ἀρχιερατικόν συλλείτουργον προεξῆρχεν ὁ ἑορτάζων Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος συλλειτουργοῦντος τοῦ Ἐπισκόπου Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου. Ὡσαύτως, ἡ πανύγηρις ἀπετέλεσε ἐπιπλέον εὐκαιρίαν ἑορτασμοῦ, καθότι ὁ ἀδελφός κ. Στέφανος Ἀμπράσοφ προήχθη κατ΄ αὐτὴν εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ ὑποδιακόνου.

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις