Κατά τό πρῶτον Σάββατον (15η Φεβρουαρίου) τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐπιτελεῖται ἡ μνήμη καί ἑορτή τοῦ διά τῶν «Κολλύβων» θαύματος τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. Πρός τοῦτο ἐπανηγύρισε ὁ ἱστορικός ἱερός ναός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Νέας Σμύρνης Ἀττικῆς, ἔνθα τό πρωΐ τῆς φερωνύμου ἡμέρας ἐψάλη ὁ Ὄρθρος, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου. Τάς ἐπί τῇ πανηγύρει λατρευτικάς ἐκδηλώσεις συνεπλήρωσε ἡ μετά πάσης λαμπρότητος λιτάνευσις τῆς σεπτῆς Εἰκόνος τῶν Μαρτύρων, προηγουμένης τῆς φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ δῆμου Ν. Σμύρνης εἰς τόν περιβάλλοντα τόν ἱερόν ναόν χῶρον, προηγουμένων αὐτῆς τοῦ Μακαριωτάτου , τῶν Σεβασμιωτάτων καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἀκολουθούντων δέ τῶν εὐαρίθμων εὐλαβῶν πιστῶν.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις