Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πανηγύρισε λαμπρῶς ὁ ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος, Ξυλοκάστρου –Κορινθίας. Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, παραμονή ἑσπέρας, ἐψάλη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας. Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κυρία ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ἐψάλη ὁ Ὅρθρος τῆς ἑορτῆς καί ἀκολούθως ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου, συλλειτουργούντος αὐτῷ τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Στεφάνου Maracine. Τόν θείον λόγον, εἰς τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Καλλίστρατος, μεταφέροντας καί τάς εὐχάς τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Μητροπολίτου Κορίνθου και Νεμέας κ. Παγκρατίου. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας παρετέθη εἰς τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τό καθιερωμένον κέρασμα.


Joomla SEF URLs by Artio