Μέ τήν παρουσία πολλῶν χριστιανῶν τελέσθηκε ἡ Πανήγυρις τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, στήν ὁμώνυμη Ἱερά Σκήτη εἰς Maine Ἀμερικῆς. Στήν ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀνδριανοῦ, τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Μηνᾶ καί τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων π. Δημητρίου καί  π. Ἀντωνίου.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις