Τετάρτη 6η Αὐγούστου. Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τοῦ Σωτῆρος εἰς Ἀλώνια Πιερίας ἔνθα προσῆλθε τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λαμπούσης κ. Χρυσόστομος διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων ἑορταστικῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων. Τόν Θεοφιλέστατον πλαισίωσεν ὁ αἰδεσιμώτατος πρεσβύτεος π. Σεραφείμ. Εἰς τήν Πανήγυριν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ προσῆλθαν πλῆθος πιστῶν τόσο ἀπό τήν Θεσσαλονίκην ὅσο καί ἀπό τό νομό Πιερίας.

 Ὡσαύτως πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Σωτῆρος εἰς Ἀχλαδοχώριον Σερρῶν. Εἰς τόν ἐν λόγῳ ἱερό ναό προσῆλθε τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος διά νά τελέση τήν ἱερά πανήγυριν.

Ἡ Πανήγυρις τοῦ Σωτῆρος στίς Σέρρες.

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις