Τετάρτη 28 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας καί Θεοφόρου μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς μονῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου, ἑώρτασε τήν ἐτήσιον αὐτοῦ Πανήγυριν ὁ ὁμώνυμος καθεδρικός ἱερός ναός τῆς Θεσσαλονίκης. Πρός τοῦτο, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου, συμπροσευχομένων, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Φιλαρέτου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπίσκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου Πέτρας κ. Δαβίδ, Ρωγών κ. Δωροθέου καί Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου καί Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου ὡς καί πλειάδος ἱερέων.

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβεν χώραν ἡ μεγαλειώδης λιτάνευσις τῆς λαμπρᾶς καί περίτεχνης χρυσοποικίλτου Ἱερᾶς Λάρνακος τοῦ παντίμου λειψάνου καί τῆς εἰκόνος τῆς θαυματουργοῦ Ὁσίας, προπορευομένης τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Νεαπόλεως - Συκεῶν, τῇ συμετοχῆ τοῦ Ἱεροῦ Κλῆρου καί πλήθους πιστῶν πού εὐλαβοῦνται ἰδιαιτέρως την μνήμῃ τῆς Μεγάλης Ὁσίας. Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκοπου συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν ὡς ἄνω ἀρχιερέων.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί ὁ ἱερός ναός τῆς Ὁσίας μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου εἰς τήν νήσον Πάρον ὁ ὁποῖος εὑρίσκετε ἐντός τῶν Κατασκηνωτικῶν Ἐγκαταστάσεων τοῦ Ὀρφανοτροφείου « Ἁγία Τριάς » Ἰλίου Ἀττικῆς. Εἰς ὅλας τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ πανοσιοτάτου ἱερομονάχου π. Νικοδήμου Πεσκίρη.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἑορτῆς πραγματοποιήθηκε καλλιτεχνική ἐκδήλωση ἀπό τά παιδιά τοῦ ὀρφανοτροφείου.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί ὁ ὁμώνυμος ναός τῆς ἁγίας εἰς Καμίνια Πειραιῶς, ἔνθα προσῆλθε εἰς τόν Μέγαν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος ὅστις ἐχοροστάτησε ἐν αὐτῷ. Κατά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐλίτανεύθη ἡ ἐφέστιος εἰκόνα τῆς Ὁσίας εἰς τούς πέριξ τοῦ ναοῦ δρόμους, τῇ συνοδείᾳ τοῦ ἱεροῦ κλήρου ὡς καί τῶν εὐλαβῶν πανηγυριστῶν οἱ ὁποῖοι ἦλθον εἰς τήν χάριν τῆς Ὁσίας. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παγκρατίου ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καί τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας λόγον. 

Ἐπίσης ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῆς Ὁσίας εἰς τήν νήσον Ἐλαφόνησον. Τῆς Πανηγύρεως προεξῆρχεν ὁ ἐν τῇ νήσῳ παρεπειδημῶν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμων. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐλίτανεύθη ἡ ἐφέστιος εἰκόνα τῆς Ὁσίας εἰς τούς πέριξ τοῦ ναοῦ ὁδούς, τῇ συνοδείᾳ τῶν εὐλαβῶν πανηγυριστῶν οἱ ὁποῖοι ἦλθον εἰς τήν χάριν τῆς Ὁσίας. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμωνος ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καί τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας λόγον.

           


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις