Κατά τήν περίοδον τῆς Διακαινησίμου ἐβδομάδος καί συμφῶνως μέ τήν ἐπικρατοῦσα μακραίωνον μοναστηριακήν παράδοσιν καί τάξιν, τιμῶνται ἰδιαιτέρως αἱ ἐν ταῖς ἱεραίς μοναῖς τεθησαυρισμέναι καί χαριτώνουσαι αὐτάς σεπταί Θεομητορικαί εἰκόνας.

Ὡς ἐκ τούτου, τό Σάββατον τῆς Διακαινησίμου Ἐβδομάδος ἐπανηγύρησε ἡ Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμιτισσας πρά τῷ Κλιμέντι Κορινθίας.Πρός τοῦτο, ἐτελέσθῃ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακατιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κί πάσης Ἐλλάδος κ.κ.Μακαρίου συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μπρουκλάιν κ. Γρηγορίου καί Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου τ[ς ἐν Ἀμερικής Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐν τέλει περιεφέρθη ἡ Ἱερά Εἰκῶν τῆς Ἱεροσολυμίτισσας ἐν τούς χώρους τῆς μονῆς, τιμῶντας δεόντως τήν Παναγίαν τήν Ἱεροσολυμίτισσα.

2

3


Joomla SEF URLs by Artio