Τῇ 23ῃ τοῦ Ἰανουαρίου, μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ τοῦ θαυματουργοῦ, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ πολιὸς Γέροντας Ἀρχιμανδρίτης π. Διονύσιος Καλάργυρος, ἱδρυτὴς καὶ διευθυντὴς τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων “Ἁγία Τριὰς” Ἰλίου Ἀττικῆς. Τὸν ἑορτάζοντα ἐτίμησαν μὲ τὴν συμμετοχήν τους εἰς ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Τορόντο κ. Μακάριος, Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκράτιος καὶ πλήθος Ἱερέων καὶ πιστοῦ λαοῦ.

 DSC 6069 A

Μὲ ἐκκλησιαστικὴν μεγαλοπρέπειαν ἐτελέσθη ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ κατὰ τὴν μεγάλην Δεσποτικὴν ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων εἰς τὸ Φάλυρον Ἀθηνῶν. Κατ’ αὐτὴν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος τῇ συμμετοχῇ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τῶν μοναχικῶν ταγμάτων καὶ πιστοῦ λαοῦ καθηγίασε τὰ ὕδατα, ἐμβαπτίζοντας τὸν Τίμιον Σταυρὸν εἰς τὸν λιμένα τοῦ Ναυτικοῦ Ὀμίλου πρὸ τοῦ Σταδίου Εἰρήνης καὶ Φιλίας. Ἡ ὅλη τελετὴ ἐλαμπρήνθη μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων “Ἁγία Τριὰς” (τοῦ πολιοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου Διονυσίου Καλαργύρου) ἰδίως δὲ διὰ τῆς φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ ἱδρύματος ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. Ἰπποκράτους....., τοῦ συλλόγου τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν ἱεροπαίδων, οἱ ὁποῖοι ἔφερον τὰ ἱερὰ λάβαρα, τὰ ἐξαπτέρυγα, τὰς σημαίας καὶ τὰ λοιπὰ σήμαντρα τῆς ἱερᾶς ἡμῶν παραδόσεως.

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις