Φωτογραφίες ἀπό τήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Θείας Ἀναλήψεως Καπανδριτίου Ἀττικῆς, τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Αὐξεντίου.(Μετόχι Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πετρουπόλεως Ἀττικῆς).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέ τήν παρουσία πολλῶν χριστιανῶν τελέσθηκε ἡ Πανήγυρις τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, στήν ὁμώνυμη Ἱερά Σκήτη εἰς Maine Ἀμερικῆς. Στήν ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀνδριανοῦ, τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Μηνᾶ καί τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων π. Δημητρίου καί  π. Ἀντωνίου.

Τήν Πέμπτην τῆς Ἀναλήψεως πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως Πετριῶν Εὐβοίας τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τυγχάνει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος. Εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος.

 

 

 

Τήν Πέμπτην 8η τοῦ μηνός Μαΐου, μνήμη τοῦ Ἀγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου πανηγύρισε τό ἐν Πετρουπόλη Ἀττικής ὀμώνυμον ἱερόν μονήδριον τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Αὐξεντίου .Τήν ἑσπέραν ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός ἑσπερινός .Τήν δέ κυριώνυμον ἡμέραν ἐτελέσθη θεία Λειτουργία ἱερουργούντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου ἐφημερίου τῆς ἱερᾶς μονῆς.

 

 Τήν 8η τοῦ μηνός Μαΐου, μνήμη τοῦ Ἀγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Eὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου πανηγύρισε ὁ ἐν Καλύβες Χαλκιδικῆς ὑπό ἀνέγερσιν Ἱερός Ναός τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Εἰς τόν Πανηγυρικόν ἱεράτικόν Ἑσπερινόν ἔλαβαν μέρος ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Χριστόδουλος, καί οἱ αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Βασίλειος καί π. Δημήτριος.

 

 

 Μέ ἐξαιρετική λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς ἐνδόξου Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου εἰς τούς οὐρανούς. Κατ΄αὐτήν ἐπανηγύρισε τό ἱστορικόν παράρτημα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν Σπάτᾳ Ἀττικῆς. Ἀφ ἑσπέρας ἐτελέσθη μέγας πολυαρχιερατικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμονος , συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ καί Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου. Μετά τό πέρας τοῦ λαμπροῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβε χώρα μεγάλη λειτανευτική πομπή εἰς τάς κεντρικάς ὁδούς τῆς πόλεως τῶν Σπάτων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου.

Τήν ὅλην τελετήν ἐλάμπρυνον διά τῆς παρουσίας των, ἡ συμμετοχή τῶν τοπικῶν Ἀρχόντων, ἀλλά καί τῆς Φιλαρμονικῆς Μπάντας τοῦ Δήμου Σπάτων καί Ἀρτέμιδος, ὁ χορός τῶν καλλιφωνοτάτων Ἱεροψαλτῶν Μιλτιάδου Μαΐστρου, καί Κωνσταντίνου Μπέκα, ἡ ἔνστολος παρουσία καί συμμετοχή τῶν κορασίδων τοῦ Ὀρφανοτροφείου «Ἁγία Τριάς» τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Διονυσίου Καλαργύρου. Τήν ἑπομένην τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας τῆς ἐορτῆς, ἐγένετο Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον ἱερουργοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, καί τῶν Πανοσιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν π. Δανιῆλ, Νεκταρίου, Ἀγαθαγγέλου, Νήφωνος καί τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρευσβυτέρου π.Ἰωάννου. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος.

 

 

 

Τήν Τρίτην 6η Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μάς τιμᾷ τόν Ὅσιον Σεραφείμ τόν ἐν Δομβῷ.

Ὅθεν πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά τόν Μῶλον Λοκρίδος τῆς Φθιώτιδος.

Λόγῳ ἀδυναμίας τοῦ  πολιοῦ  κεκμηκῶτος γέροντος Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλινίκου νά παραστῇ εἰς τήν ἑορτήν, μετέβη τήν κυριώνυμον ἡμέραν  ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος καί προεξῆρχε τῆς ὅλης πανηγύρεως, πλαισιούμενος ὑπό τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

 

 

 

Τήν ΣΤ΄ Κυριακή ἀπό τοῦ Πάχα (τοῦ Τυφλοῦ), ἐτελέσθη εἰς τὸν ἱερὸν ναόν Ἁγίου Νεκταρίου ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μπρουκλάίν κ. Γρηγορίου  ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία, συνιερουργούντων  τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου καί ἐφημερίου τοῦ ναοῦ, καί δύο διακόνων.

 

 

Τήν Τετάρτην τῆς ΜΕΣΟΜΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (23 Ἀπριλίου) πανηγύρισεν ἡ νεοσύστατη ἱερά μονή  τῆς  τοῦ Θεοῦ Σοφίας Αὐλίδος Βοιωτίας  τῆς ὁποίας  ἡγουμένη  τυγχάνει ἡ ὁσιωτάτη γερόντισσα Κασσιανή.

Τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς ἀκολούθου ἱερᾶς λειτανίας τῆς ἐφεστείου εἰκόνος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος πλαισιούμενος ὑπό τῶν πανοσιωτάτων ἱερομονάχων π. Ἀγαθαγγέλου καί Νήφωνος.

Ἱερά Εἰκόνα τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ (Κειμηλιοφυλάκιον Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν)

 

 

Τήν Τρίτην (23η) Ἀπριλίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐπανηγύρισεν ὁ εἰς τήν  αὐτοῦ χάριν ἀφιερωθεῖς Ἱερός Ναός  παρά τό Ἴλιον Ἀττικῆς. Ὅθεν τό ἑσπέρας  ἐψάλη κατά τήν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ  ἑσπερινοῦ προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ. Τήν  κυριώνυμον ἡμέραν  τελέσθηκε ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου μέ συλλειτουργούς τόν πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Γερόντιο καί τόν πανοσιώτατον ἱερομόναχον καί ἐφημέριον τοῦ ἱεροῦ ναοῦ π. Ματθαῖο.

 

Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου (Κειμηλιοφυλάκιον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν)

 

 

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά τό Μεσημέριον Χαλκιδικῆς, ὅπου ἀφ’ἑσπέρας μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος διά νά προεξάρχῃ εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν. Τόν Σεβασμιώτατον πλαισίωσαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος καθώς καί ὁ τοπικός Ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας πραγματοποιήθηκε δυσαρχιερατικόν συλλείτουργον ὑπό τῶν προαναφερθέντων ἁγιωτάτων ἀρχιερέων, ὅπου προσῆλθον καί πάλιν πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου (Κειμηλιοφυλάκιον Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν)

 

Τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου 20 Ἀπριλίου ἐώρτασε τήν ἐτήσιον ἀυτῆς πανήγυριν ἡ παρά τό χωρίον  Ἄνυδρον Στυλίδος εὑρισκομένη φερώνυμος ἱερά μονή τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρήτου, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τυγχάνει ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλίνικος.

Πρός τοῦτο, ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου. Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε λιτάνευσις τῆς ἐφεστίου ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ὁσίου εἰς τόν περιβάλλοντα τήν Μονήν χῶρον, μέ τήν συμετοχήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Μακαρίου, τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλινίκου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου. Εἰς τόν πανηγυρικόν Ὄρθρον καί εἰς τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβον μέρος ὁ Μακαριώτατος μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἁγίου Θεσσαλονίκης. Συλλειτούργησαν δέ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος καί οἱ Πανοσιώτατοι ἱερομόναχοι π. Ἰωαννίκιος καί πατήρ Πέτρος ὁ αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Δημήτριος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Καλλίνικος καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Διονύσιος.

Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 4η Ἀπριλίου. Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Παναγίας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς μετέβη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος εἰς τὴν ἱερὰν γυναικείαν μονὴν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σερρῶν διὰ νὰ προεξάρχῃ τῆς ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Ἰωάσαφ Ἀδελφοθεΐτου. Ὡσαύτως παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Περιστερᾶς κ. Μακάριος καὶ Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, καθὼς καὶ εὐάριθμον πλῆθος πιστῶν. Ἡ φιλόξενος ἀδελφότητα, μὲ προεξάρχουσαν τὴν ὁσιωτάτην Γερόντισσαν Εὐθυμίαν Μοναχήν, παρέθεσαν κατὰ τὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας παραδοσιακὰ μοναστηριακὰ κεράσματα πρὸς τοὺς προσελθόντας εἰς τὴν Χάριν τῆς Παναγίας προσκυνητάς.

zood 2015 A

zood 2015 B

Τὴν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου  (31 Μαρτίου), εἰς τὴν ἱερὰν καὶ σεβασμίαν ἀνδρώαν μονὴν τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης, ἐτιμήθη κατὰ τὸ δέον καὶ μετὰ πάσης λαμπρότητος ἡ ἐν αὐτῇ εὑρισκομένη ἱερὰ εἰκὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπωνομαζομένης «Φοβερὰ Προστασία». Ἀφοῦ ἐν πρώτοις ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὸ ἱερὸν παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμονος, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, περιεφέρθη ἀκολούθως ἡ Θεομητορικὴ εἰκὼν μετὰ λιτανευτικῆς πομπῆς καὶ ἐν μέσῳ αἰσθημάτων βαθείας κατανύξεως εἰς τοὺς χώρους τῆς μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπὸ τῶν ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Περιστερᾶς κ. Μακαρίου (τοῦ καὶ Καθηγουμένου τῆς ὡς ἄνω ἱερᾶς μονῆς), Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, τῶν πατέρων τῆς μονῆς, καθὼς καὶ πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

litan 1

litan 2

litan 3

litan 4

litan 7

litan 5

litan 6

 

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μάρκου Ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων, πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου εἰς Ἀρέθουσαν Θεσσαλονίκης. Ὅθεν τό πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου Ἀββακούμ καί τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων Δημητρίου καί Σεραφείμ. Τήν ἱεράν πανήγυριν παρηκολούθησαν πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν ἐκ Θεσσαλονίκης καί ἀλλαχοῦ.

 

Κατά τήν περίοδον τῆς Διακαινησίμου ἐβδομάδος, καί συμφώνως μέ τήν ἐπικρατοῦσα μακραίωνον μοναστηριακήν παράδοσιν καί τάξιν, τιμῶνται ἰδιαιτέρως αἱ ἐν ταῖς ἱεραίς μοναῖς τεθησαυρισμέναι καί χαριτώνουσαι αὐτάς σεπταί Θεομητορικαί εἰκόναι.

Ὡς ἐκ τούτου, τό Σάββατον τῆς Διακαινησίμου Ἐβδομάδος ἐπανηγύρισε ἡ ἱερά μονή τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης παρά τῷ Κλημέντι Κορινθίας, τῆς ὁποίας  ἡγουμένη  τυγχάνει ἡ ὁσιωτάτη Μοναχή Μαγδαληνή. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐτελέσθῃ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακατιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου, ὅστις καί ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας λόγον. Ἐν τέλει περιεφέρθη ἡ ἱερά εἰκῶν τῆς Ἱεροσολυμίτισσας εἰς τούς χώρους τῆς μονῆς.

Τῇ Παρασκευῇ τῆς Διακαινησίμου ἡ Ἐκκλησια μας ἑορτάζει τά θαυμάσασια τῆς Ύπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Ὡς ἐκ τούτου, πανηγύρισε τό ἱερό μονήδριον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (μετόχιον τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἰλίου Ἀττικῆς) παρά τῷ Ἀγίῳ Στεφάνῳ Ἀττικῆς. Πρός τοῦτο ἐτελέσθη τήν κυριώνυμον ἡμέραν ἡ ἁρχιερατική θεία Λειτουργία πρός τιμήν τῆς Παναγίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμωνος, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου, τῶν πανοσιολογιωτάτων ἀρχιμανδριτῶν  Νεκταρίου, Δανιήλ, καί Νεκταρίου, ὡς καί τῶν πανοσιωτάτων ἱερομονάχων Νικολάου καί Νήφωνος. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἡ ἀδελφότητα τῆς μονῆς παρέθεσεν ἑορταστικήν τράπεζα εἰς ὅλους τούς προσκυνητάς.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί ὁ ἐνοριακός ἱερός ναός Ζωοδόχου Πηγῆς παρά τό Δομοκόν Φθιώτιδος. Εἰς τήν Ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλῆρου τῆς Μητροπολέως Φθιώτιδος. Μετά τό πέρας τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων παρετέθη Ἀβραμιαία τράπεζα ὑπό τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου .

 

(Φωτογραφικά στιιγμιότυπα ἀπό τήν πανήγυριν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς Δομοκόν Φθιώτιδος)

Τήν Τρίτη ἡμέρα τῆς Διακαινησίμου(1ην Ἀπριλίου), μέσα σέ κλίμα Ἀναστάσιμης χαρᾶς και συμφώνως πρός τήν Ἀγιορείτικη παράδοση ἑορτάσθη ἡ κατά θαυμαστόν τρόπον εὔρεσις τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης εἰς τόν ὁμώνυμον Ιερόν Ναόν αύτῆς παρά τό Κανδήλιον Μεγάρων Ἀττικῆς ( Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου) . Ὡς ἐκ τούτου, ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ἐπραγματοποιήθη ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Νικολάου.

 

(Ἡ Ἱερά Εἰκών τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης φυλάσσεται είς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν).

 

25η Μαρτίου. Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐπανηγύρισεν ἡ ὁμώνυμος Ἱερά Μονή εἰς τό Καπανδρίτιον Ἀττικῆς, τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κυροῦ Γεροντίου. Εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή ἱερούργησεν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερόθεος.

 

 ( Ἡ Ἱερά Εἰκών τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐαγγελιστρίας φυλάσσεται είς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν)

 

Ὡσαύτως πανηγύρισεν τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τῆς Παναγίας τῆς Εὐαγγελιστρίας εἰς Ἄνω Λιόσια Ἀττικῆς. Εἰς τάς ἱεράς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρίζοντος ἱεροῦ παρεκκλησίου προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος.

 

 

 

 

 

Τῇ Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου, Πανηγύρισεν ὁ Ἱερός Ναός Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς Κόρινθον. Πρός τοῦτο, ἐτελέσθῃ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδροῦσης κ. Καλλιστράτου συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ τοπικοῦ Ιεροῦ Κλῆρου.

 

(ἡ Ἱερά Εἰκών τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ φυλάσσεται εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ἡ Ιερά Εἰκών τῆς Ἀναστάσεως ἀποτελεῖ κειμήλιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός εἰς Ἀχαρναῖς. Τήν πρωΐαν τῆς φερωνύμου ἡμέρας ἔλαβεν χώραν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου μετά ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, εἰς τήν ὁποίαν προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Μακάριος τῇ συμμετοχῇ τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων Ἡλιοῦ καί Δημητρίου.

 

Κατά τήν δευτέραν Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, πανηγύρισεν ὁ ἱερός ναός τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν (Στύλων τῆς Ὁρθοδοξίας), ἤτοι τῶν Ἁγίων Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ καί Μάρκου Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσσου τοῦ Εὐγενικοῦ εἰς Pennsylvania Ἀμερικῆς. Εἰς τό πανηγυρικόν ἀρχιερατικόν συλλείτουργον προεξῆρχεν ὁ ἑορτάζων Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος συλλειτουργοῦντος τοῦ Ἐπισκόπου Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου. Ὡσαύτως, ἡ πανύγηρις ἀπετέλεσε ἐπιπλέον εὐκαιρίαν ἑορτασμοῦ, καθότι ὁ ἀδελφός κ. Στέφανος Ἀμπράσοφ προήχθη κατ΄ αὐτὴν εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ ὑποδιακόνου.

 

Κατά τό πρῶτον Σάββατον (15η Φεβρουαρίου) τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐπιτελεῖται ἡ μνήμη καί ἑορτή τοῦ διά τῶν «Κολλύβων» θαύματος τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. Πρός τοῦτο ἐπανηγύρισε ὁ ἱστορικός ἱερός ναός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Νέας Σμύρνης Ἀττικῆς, ἔνθα τό πρωΐ τῆς φερωνύμου ἡμέρας ἐψάλη ὁ Ὄρθρος, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου. Τάς ἐπί τῇ πανηγύρει λατρευτικάς ἐκδηλώσεις συνεπλήρωσε ἡ μετά πάσης λαμπρότητος λιτάνευσις τῆς σεπτῆς Εἰκόνος τῶν Μαρτύρων, προηγουμένης τῆς φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ δῆμου Ν. Σμύρνης εἰς τόν περιβάλλοντα τόν ἱερόν ναόν χῶρον, προηγουμένων αὐτῆς τοῦ Μακαριωτάτου , τῶν Σεβασμιωτάτων καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἀκολουθούντων δέ τῶν εὐαρίθμων εὐλαβῶν πιστῶν.

Tήν 10ην Φεβρουαρίου, τό ἱστορικόν παράρτημα τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Βασιλικῶν Θεσσαλονίκης ἐτίμησεν, κατά τήν ἐκεῖσε ἀνέκαθεν εὐλαβῆ συνήθειαν, τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ὁ ὁποῖος ἔσωσε τήν κωμόπολιν τῶν Βασιλικῶν ἀπό τήν ἀρρώστιαν τῆς πανώλης. Τήν ἑορτήν ἐτίμησαν μέ τήν παρουσίαν των ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος καθώς καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος.

Ὡσαύτως ἐπανηγύρησεν, ὁ ἐν  Orlando, τῆς  Florida Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.

 

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις