Κυριακή 30 Νοεμβρίου. Τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου πανηγύρισεν ὁμώνυμος ἱερός καθεδρικός ναός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς και Νήσων κ. Παντελεήμονος εἰς τον Πειραιᾶ. Ἀφ᾿ Ἑσπέρας ἐτελέσθει ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός .Τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Πειραιῶς κ. Παντελεήμονος καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Τόν πανηγυρικόν λόγον  ἐξεφώνησε  ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε λιτανευτική πομπή ὑπό τούς ἤχους τῆς φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ ὁρφανοτροφείου θηλέων΄΄ Ἅγία Τριάς΄΄ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαργύρου, ἀλλά καί ἀπό τήν Ποντιακή νεολαία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπό τόν αἰδεσιμώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἠλία Ἀτματσίδη.

 

Παρασκευή 14η Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, πανηγύρισε τό ὁμώνυμο Ἱερό Παρρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου, παρά τoύς Ἁγίους Θεοδώρους Κορινθίας, εἰς τό ὁποῖο τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπίσκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων π. Ἰγνάτιου καί Στεφάνου καί τοῦ ἱεροδιακόνου Χερουβείμ.

 

Τήν Κυριακή 9η Νοέμβριου πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στό Σιάτλ, Ουάσιγκτον. Στήν θεία Λειτουγία προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μάρκαμ κ. Ἀνδρέας συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν ἱερέων π. Νικήτα Παλάσση, π. Ἰγνατίου Ponomarchuk, και π Ἀντωνίου Gunin καί τῶν διακόνων π. Ἰακώβου καί π. Ἀναστασίου.

.

Τήν 13η Νοεμβρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἐπανηγύρισεν, ὁ νεόδμητος Ναός τοῦ Ἁγίου, εἰς τήν Φλώριναν. Ὅθεν τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς μετέβῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ἵνα προεξάρχη εἰς τόν πανηγυρικήν θεία Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτων ἀρχιμανδριτῶν, π. Χρυσοστόμου καί π. Ἀββακούμ.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εἰς τήν Περαίαν Θεσσαλονίκης, μετόχιον, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Δευτέρα, 11η Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά την Πυλαίαν Θεσσαλονίκης, ὅπου ἀφ’ἑσπέρας μετέβη ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, διά νά προεξάρχῃ εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν. Τόν Παναγιώτατον Μητροπολίτην πλαισίωσαν, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος καθώς καί ὁ τοπικός Ἱερός Κλήρος τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας πραγματοποιήθηκε Δυσαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κ. Εὐθυμίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλαστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς, κ. Μακαρίου. Στήν Ἱεράν Πανήγυρη, προσῆλθον πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.Τόν θείον λόγον ἐκήρυξε ὁ ἐλλογιμότατος Θεολόγος κ. Εὐάγγελος Ρωσσόπουλος.

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐχειροθέτησεν εἰς διακονίαν ἐκκλησιαστικήν τόν ἀδελφό Σπυρίδωνα, ἐνορίτη τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ.

Τό Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ἑορτή τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος στήν Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν, Ἡράκλειου Νεμέας  προέβει εἰς Διάκονο χειροτονία τοῦ μοναχοῦ  Χερουβείμ  ἀπό τήν Κατερίνη Πιερίας . Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Ἱεροδιακόνου πραγματοποιήθηκε ἐν μέσῳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος.Ὅλοι  ἐπευφήμησαν τόν νέο κληρικό Ἄξιος. 

 

Τό Σάββατο 8 Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Παμμεγίστων Ταξιαχῶν, πανηγύρισε ὁ τιμώμενος εἰς τήν αὐτῶν χάριν ἱερός ναός παρά τό Ν.Πετρίτσι Σερρῶν. Εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱερόν ναόν μετέβη τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Πανοσιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν π. Ἀββακούμ καί π. Σπυρίδωνος. Τόν Ἱερόν Ναόν κατέκλισεν πλῆθος πιστῶν.

 

Μέ κατάνυξη ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου στήν Πομόνα Καλιφόρνιας. Εἰς τίς ἱερές ἀκολουθίες προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μάρκαμ κ. Ἀνδρέας. Κατά τήν διάρκειαν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀνδρέας προήγαγεν σέ πρωτοπρεσβύτερο τόν αἰδεσιμώτατο π. Νικόλαο Libera.

 

 

Την Κυριακή Στ΄ Λουκά μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητριου του Μυροβλήτου, ετελέσθη η Θεία Λειτουργία κατά το αρχαίο τυπικό του Αγίου Ιακώβου. Την Λειτουργία ετέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Περιστεράς κ. Μακάριος και Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.

A.iakobos

A.iakobos2

A.iakobos3

leitoyrgia A.Iakoboy2Λίγες ημέρες έπειτα από την μνήμη του Αγ. Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο Ιερός Ναός Αγ. Μαρίνης Κορυδαλλού, «φιλοξένησε» (Σάββατο 25/7 Νοεμβρίου) την πανηγυρική και αρχαιοπρεπή θεία Λειτουργία, της οποίας συγγραφέας θεόπνευστος είναι ο τιμώμενος άγιος. Πλήθος πιστών με την δέουσα ευλάβεια και προετοιμασία συμμετείχαν «ουσιωδώς» στην μετάληψη των αγιασμάτων. Στο κέντρο του ναού και σε ευτρεπισμένη αγία Τράπεζα ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας προέστει της λειτουργικής συνάξεως, τη συμπαραστάσει των Πανοσιολογιοτάτων Αρχίμ. π. Γεροντίου και π. Νήφωνος αλλά και του αιδεσιμωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου.

leitoyrgia A.IakoboyΗ τυπική διάταξη της εν λόγω θείας λειτουργίας αλλά και η επιλεγμένη στο «πρωτοχριστιανικό πνεύμα» ιερά υμνολογία, τη συνδρομή της Ο.Ε.Β.Υ.Χ (άνω των 20 μελών) δημιούργησαν τις ιδανικές πνευματικές συνθήκες μυσταγωγίας και κατανύξεως δια τους πιστούς. Κλήρος και λαός έζησε για λίγο (όσο το δυνατόν στο καθένα) την αγία ενότητα όπως θαυμάσια περιγράφει ο Αγ. Ιγνάτιος Αντιοχείας: «Μια προσευχή, μία δέησις, εις νους, μία ελπίς εν αγάπη, εν τη χαρά τη αμώμω, ο εστίν ο Ιησούς, ου άμεινον ουδέν εστίν» (Επιστολή Μαγνησιεύσιν, VII, I, Β.Ε.Π., τ.2, σ.270). Τέλος μετά το πέρας της αναιμάκτου θυσίας ο Θεοφιλέστατος διαμοίρασε σύντομο πόνημα του (καταχωρείται στην ιστοσελίδα μας) σχετικά με τα τελεσθέντα στην συγκεκριμένη λειτουργική θυσία, προτρέποντας τους πιστούς στην αξιοποίηση των Θείων Δώρων στην καθημερινότητα τους. Η ευχή του αγίου να μας σκεπάζει και να μας αξιώνει στην κατ’ έτος τέλεση της ιεράς Λειτουργίας του.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Γρηγόριος, ἐπεσκέφθει τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Γεωργίας καί συνελειτούργησε μετά τῶν ἐκεῖ κληρικῶν μας  τήν περασμένη ἐβδομάδα εἰς τόν ἱερόν ναόν κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τήν Τιφλίδα. Ἐπίσης ἐλειτούργησε στόν Ἅγιο Νικόλαο εἰς τήν πόλιν Kutaisi. Εἰς τά πλαίσια τῆς ποιμαντορικῆς τοῦ ἐπισκέψεως προσεκύνησε εἰς τά ἱερά προσκυνήματα τῆς Γεωργίας μεταξύ τῶν ὁποίων τόν τάφο τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σύρου μαθητοῦ τοῦ Ὁσίου Συμεῶν τοῦ Στυλίτου ὁ ὁποῖος μέ ἐντολή τῆς Θεοτόκου ἐπέλεξε δώδεκα μαθητάς κατά τόν τύπον τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί μετέβη εἰς τήν Ἰβηρίαν (Γεωργίαν) προκειμένου νά στερεώσει τήν Ὀρθόδοξον Πίστην τήν ὁποίαν πρώτη ἐκήρυξε ἡ Ἰσαπόστολος Ἁγία Νίνα.

Ὁ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου

Τά Ἅγια Λείψανα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σύρου.

.

 

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ, καί ἰδιαιτέρως εἰς τούς ἑορτάζοντας Ἱερούς Ναούς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας καί Πουγκακίων Φθιώτιδος. Ὅθεν τό Σάββατο, 25η Ὀκτωβρίου εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, παρέστη χοροστατών ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, τῇ συμπαραστάσει τῶν Πανοσιολογιωτάτων  ἐφημερίων τῆς πόλεως Λαμίας καί Δομοκοῦ π. Ἰωαννικίου, Πέτρου καί Νικολάου. Κατάλληλον τῆς ἑορτῆς πανηγυρικόν λόγον ἐξεφώνησε ὁ Μακαριώτατος. Τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας τελέσθηκε Πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου π. Πέτρου (τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου.)

Τήν πρωΐαν ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τά ὀρεινά καί ἱστορικά Πουγκάκια ὅπου προέστη εἰς τήν πανηγυρικήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ πανηγυρίζοντος ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου. Τόν Μακαριώτατον πλαισίωσαν ὁ πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος Κουκούλης καί ὁ αἰδεσιμώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Δασκαλάκης. Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐκήρυξεν ὁ Μακαριώτατος ἀναφερθείς, ἐκτός τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, εἰς τούς δύο μεγάλους Ἀγωνιστάς Κληρικούς πατέρα καί υἱόν, μακαριστούς Πρεσβυτέρους  π. Γεώργιον  καί Παναγιώτην Παπαναγιώτου (πάππος καί θεῖος κατά σάρκα τοῦ π. Γεροντίου Κουκούλη ) καί εἰς τούς ἡρωικούς ἀγώνας τῶν πολυπληθῶν ἀγωνιστῶν Γ.Ο.Χ. τῶν Πουγκακίων, ἰδιαιτέρως κατά τήν περίοδον τῶν μεγάλων διωγμῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλά καί μεταγενέστερα.

Ἁγιος Δημήτριος Πουγκακίων Φθιώτιδος

Ἅγιος Δημήτριος Λαμίας

Πέμπτη 23η Ὀκτωβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἦγε τήν ἐπίσημον αὐτῆς πανήγυριν ἡ ὁμώνυμος ἀνδρώα ἱερά μονή παρά τήν Περιστεράν Θεσσαλονίκης. Ὡς ἐκ τούτου, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη κατά τό προβλεπόμενον μοναστηριακόν τυπικόν ὁ Μέγας Ἑσπερινός μετά τῆς Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις τῇ αὐτῇ ἡμέρα ἧγε ὡσαύτως τά αὐτοῦ ὀνομαστήρια, ἐπί τῇ ἐν ταυτῷ μνήμη τοῦ Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Ρωμαίου.Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐψάλη ὁ ἐνδιάτακτος πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Ὄρθρος. Ἀκολούθως ὁ ἑορτάζων Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τορόντο Καναδᾶ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμονος, τῶν Θεοφιλεστάτων Έπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου (ὅστις  ὡσαύτως ἧγε τά αὐτοῦ ὀνομαστήρια), Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου ( ὁ ὁποίος ἑόρταζε τά ὀνομαστήριά του,) καθώς ἐπίσης πλειάδος ἱερέων, ἤτοι τῶν ἀδελφοθεΐτῶν ἱερομονάχων, τῶν πανοσιωτάτων ἱερομονάχων, ὡς καὶ τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων. Τόν ἐφετινόν πανηγυρικόν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς μονῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβαμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μακάριος . Ὡσαύτως, κατά το τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος ἀπηύθηνε εὐχετήριον λόγον. Τό αὐτό ἔπραξε καί ὁ Μακαριώτατος ἀπευθύνοντας χαιρετισμόν πρός τούς πολυαρίθμους προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι προσῆλθον διά νά λάβουν τήν χάριν τοῦ Ἁγίου καί εὐχηθοῦν εἰς τόν ἑορτάζοντα  Ἀρχιεπίσκοπον ἔτη πολλά. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ ἑορτάζων Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος, Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, μετά τῆς ἀδελφότητος παρέθεσαν εἰς ὅλους τούς προσελθώντας ἀβραμιαίαν πανηγυρικήν τράπεζαν.

Τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου

Τὴν 15ην τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου πανηγύρισεν ἡ ἱερὰ μονὴ τῆς Παναγίας Παντανάσσης Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης. Ἀφ΄ ἑσπέρας ἐτελέσθη κατὰ τὴν μοναστηριακὴν τάξιν ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινός. Τὴν δὲ πρωΐαν ἐψάλη ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου ἘπισκόπουΠεριστερᾶς κ. Μακαρίου. Τῆς αρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρχεν ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, συνιερουργούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου ὡς καὶ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τῇ ἰδίᾳ ἡμέρα, συνεορτάσθη καὶ ὁ τοπικὸς Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Νέος, ὁ κτίτωρ τῆς μονῆς τῶν Περιστερῶν καὶ παρετέθησαν εἰς προσκύνησιν τὰ ἱερᾶ Λείψανα αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα φυλἀσσονται ὡς πολύτιμος θησαυρὸς εἰς τὴν ἑορτάζουσαν ἱερὰν μονήν.  Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἡ φιλόξενος ἀδελφότης τῆς μονῆς μὲ προεξάρχουσα τὴν Γερόντισσαν Μακαρίαν, παρέθεσαν Ἀβραμιαίαν τράπεζαν πρὸς ὄλους τοὺς προσκυνητάς.

Πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προῆγαγεν εἰς Ἀρχιμανδρίτην τόν πανοσιώτατον Ἱερομόναχον π. Χριστόδουλο Κύρτζαλη.

 

 

Τὴν Κυριακὴν Δ΄ ΛΟΥΚΑ ( 12 Ὀκτωβρίου), εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τορόντο, προήχθει εἰς τὸν πρῶτον βαθμὸν τῆς Ἱεροσύνης  ὁ ἀδελφός Σέργιος. Τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Ἱεροσύνης προέστη ὁ Σεβασμιώτατος ἐπιχώριος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μακάριος, συλλειτουργούντων αὐτῷ  τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου, τοῦ ἱερομονάχου π. Ἰωάννου καὶ τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου.

Ἐπί τῇ ἐπετείῳ μνήμῃ τῆς ἐν θαυμασίοις ἐπισκοπῆς καί προστασίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου κατά τούς ἐν ὑστέροις καιρούς ἀγώνας τοῦ ἡμετέρου Ἔθνους (15/28Ὀκτωβρίου),ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας αὐτοῦ, πανηγύρισεν ἡ εἰς τήν τῆς Θεομήτορος Σκέπην τιμωμένη ἱστορική γυναικεία μονή παρά τόν Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς( Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης). Εἰς τόν Ἑσπερινόν χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος,  πλαισιούμενος ὑπό τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου. Τήν πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας τελέστηκε ἀρχιερατικόν συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Τήν ὅλην τελετήν ἐλάμπρυνε μέ τήν παρουσία τῆς ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδεία (Ο.Ε.Β.Υ.Χ.), ἀποδίδοντας ἱεροπρεπῶς τοὺς ὕμνους τῆς Ἑορτῆς.

Τετάρτη 1η Ὀκτωβρίου πανηγύρισεν ἡ ἱερά μονή Ἁγίας Σκέπης παρά τῷ Ἁγίῳ Στεφάνῳ Ἀττικῆς. Ἀφ΄ ἑσπέρας τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν ὁποῖον χοροστάτησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ.Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ὁ Θεοφιλέστατος ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν ὅστις καὶ ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἑορτῆς. Εἰς τήν λαμπράν πανήγυριν συμμετεῖχον πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

 

 

 

 

 

 

Τετάρτη 1 Ὀκτωμβρίου. Ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῶν θαυμασίων τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς ἐπικαλουμένης «Γοργοϋπηκόου», πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός παρά τόν Εὔοσμον Θεσσαλονίκης. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη μετά βυζαντινῆς μεγαλοπρεπείας ὁ ἐπί τῇ πανηγύρει Μέγας Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως Ἰακώβου. Τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου καί Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου. Τόν πανηγυρικόν τῆς ἑορτῆς λόγον ἐξεφώνησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος.

 

 

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Ἡ μνήμη τοῦ Εὑαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τιμήθηκε μέ ἱερατικό συλλείτουργο εἰς τόν ὁμώνυμο ἱερό ναό παρά τίς Καλύβες Χαλκιδικῆς. Εἰς τήν θεία Λειτουργίαν ἔλαβαν μέρος ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Χριστόδουλος, οἱ αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Βασίλειος, π. Δημήτριος, π. Γεώργιος καί π. Χαράλαμπος. Εἰς τον ὑπ’ άνέγερσιν ἱερόν ναόν προσῆλθον πλῆθος πιστῶν διά να λάβουν τήν χάριν τοῦ Ἁγίου.

 

 

IMG 0282

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Τήν μνήμην τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου πανηγύρισεν ἡ ἐν Πετρουπόλει Ἀττικῆς ὁμώνυμος ἱερά γυναικεία μονή τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Αὐξεντίου. Ἀφ᾿ ἑσπέρας ἐτελέσθει ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῇ συμμετοχῇ τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ἱερατικόν συλλείτουργον, κατά τό ὁποῖον τόν πανηγυρικόν λόγον  ἐξεφώνησε  ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Νήφων Βλυσίδης.

Μερικά ἀπό τά Ἅγια Λείψανα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Τετάρτη 24η Σεπτεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν θαυμασίων τῆς Θεομητορικῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς ἐπωνομαζομένης  Μυρτιδιωτίσσης, πανηγύρισεν ἡ εἰς τήν αὐτῆς χάριν ἱδρυθεῖσα ἱερά μονή ἐν Κρυονερίῳ, τῆς ὁποίας πνευματικός πατὴρ τυγχάνει ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Καραβάκης. Κατά τήν παραμονήν τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν ὁποῖον χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος· εἰς δέ τήν ἀκόλουθον ἱεράν λιτανείαν τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος πλαισιούμενος πλὴν τοῦ ὡς ἄνω ἀρχιερέως καὶ ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ καί Κυκλάδων κ. Σάββα, ὡς καί τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν, πλαισιούμενος ὑπό τῶν πανοσιολογιωτάτων ἀρχιμανδριτῶν π. Γεροντίου Σούκουλη, π. Νήφωνος Βλυσίδη, π. Νήφωνος Δημητρακόπουλου καί τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Νικολάου Δασκαλάκη. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ  ἀπηύθυνε ἁρμόζοντα πανηγυρικὸν λόγον πρός τούς προσελθόντας πιστούς.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Αγαπητοί Ελληνορθόδοξοι συμπολίτες, συμπατριώτες, Έλληνες.

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09:00 π.μ. δικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας – ΣΤΕη προσφυγή κατά του ισλαμικού τεμένους του Βοτανικούκαι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών – πρώην Σχολή Ευελπίδων – κτίριο 5, δικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ για την παράνομη ηλεκτροδότηση και υδροδότηση των λαθρομεταναστών που εποίκισαν την περιοχή. Η παρουσία όλων μας στο δικαστήριο κρίνεται απαραίτητη προκειμένου η ελληνική δικαιοσύνη να λάβει όσο το δυνατόν πιο εκκωφαντικό το μήνυμα ότι οι Έλληνες δεν επιθυμούμε και δεν θα επιτρέψουμε την ισλαμοποίηση του τόπου μας.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

-         Η Επιτροπή Πολιτών Βοτανικού

-         Οι συλλογικές οργανώσεις κατά της ισλαμοποίησης

-         Οι δικηγόροι νομικοί εκπρόσωποι

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, πανηγύρισεν ὁ ἐν Λαμίᾳ Φθιώτιδος εὑρισκόμενος ἱερός ναός τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Τῆς πανηγύρεως προεξῆρχε ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος Κουκούλης.

 

 

 

Τήν Κυριακήν 14η Σεπτεμβρίου. πί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, πανηγύρισεν ὁ μεγαλοπρεπής ἱερός ναός ἐν Ἀχαρναῖς, κτίτωρ τοῦ ὁποίου ὑπῆρξεν ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Ἀχαρνῶν καί Νέας Ἰωνίας κυρός Ἀθανάσιος. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἡ μετά πομπῆς λιτάνευσις εἰς τάς ὁδούς τοῦ δήμου Ἀχαρνῶν τοῦ πανσεβάστου Τιμίου Σταυροῦ, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα, Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί πλειάδος ἱερέων τῆς ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς. Τήν ἱεράν λιτάνευσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ συνόδευσε ἡ φιλαρμονική μπάντα τοῦ δήμου Ἀχαρνῶν καί  παίδες ἐνδεδημένοι παραδοσιακάς ἐνδυμασίας. Τόν ἁρμόζοντα τῆς ἡμέρας λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος.

 

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις