Στις 6:30 μμ σήμερα θα υπάρξει απευθείας αναμετάδοση (Live Streaming) του Πανηγυρικού Εσπερινού της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Θεσσαλονίκης

 

 https://www.youtube.com/channel/UC0EmIQFwEQZUCplwA0uNFjQ/live

Σάββατο 17 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μαρίνης τῆς Μεγαλομάρτυρος ἑώρτασεν τήν πανήγυρίν του ὁ τιμώμενος εἰς τό ὄνομα τῆς ἐν λόγῳ Ἀθληφόρου ἱερός ναός, παρά τον Κορυδαλλόν. Συμφώνως μέ τήν τάξιν τῶν πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων, ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος, τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου. Εἰς τήν ἱερά λιτανεία καί τήν ἐν συναιχείᾳ πραγματοποιηθείσα ἱερά λιτανεία τῆς πανσέπτου εἰκόνος τῆς Ἁγίας, εἰς τόν πέριξ τοῦ ναοῦ χῶρον ἡγήθη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Κορίνθου κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα καί Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου καθώς καί τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλῆρου καί πλήθους εὐσεβοῦς λαοῦ. Τήν πρωΐαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, καί ἀφοῦ ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ὁ Μακαριώτατος μαζί μέ τους ἁγίους ἀρχιερεῖς Θεσσαλονίκης, Κυκλάδων καί Θερμοπυλῶν, ἐτέλεσαν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας.

 

Δευτέρα 5 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ, ἐπανηγύρισεν ἡ ἐν Μεγάροις ὁμώνυμος Ἱερά Μονή, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ διετέλεσεν ὁ μακαριστός Μητοπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κυρός Γερόντιος. Εἰς τήν ἑόρτιον Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἔλαβεν μέρος εἰς τό περικαλλές Καθολικόν τῆς μονῆς, παρέστη ὡς προεξάρχων ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θερμοπυλῶν κ. Γερόντιος ὁ ὁποῖος ἐκήρυξεν τόν θείον λόγον.

 

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί ἰαματικῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός εἰς Ποταμιά Θάσου. Διά τάς πανηγυρικάς ἐκδηλώσεις μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ὅστις ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ἀφ’ ἑσπέρας Μέγαν Ἑσπερινόν καί ἡγήθη τῆς μετ’ αὐτόν λαμπρᾶς λιτανεύσεως τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τῶν θαυματουργῶν Ἁγίων εἰς τόν πέριξ τοῦ ναοῦ χῶρον. Τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς ἐγένετο ἀρχιερατικόν συλλείτουργον ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Εὐθυμίου πλαισιουμένου ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Άβακκούμ Σακελλαρίδης καί τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων π. Ἀθανασίου Καραγιαννίδη ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, τοῦ π. Χαραλάμπους Καβάζη καθώς ἐπισης πλῆθους εὐλαβῶν πιστῶν.

Ὡσαύτως, ἑώρτασεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων παρά τόν Ἅγιο Κωνσταντίνο Λοκρίδος Φθιώτιδος, εἰς τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις τοῦ ὁποίου ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου καί ὁ τοπικός ἱερός κλῆρος.

 

 

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ὑποδοχή, τῆς τιμίας χείρας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμωνος ἀπό τήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης τήν Παρασκευή 25 Ἰουνίου στις 7:00 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου παρά τό Μεσημέριον Θεσσαλονίκης. Τά ἱερά σεβάσματα προσεκόμισε στήν ἐνορία ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱεράς Μονῆς Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος.

Ἡ Ὑποδοχή Ἔγινε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, μέ τήν παρουσία καί τᾖ συμμετοχή ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τά ἱερά προσκυνήματα παρέμειναν στόν Ἱερό Ναό γιά προσκύνηση καί εὐλογία μέχρι τίς 2 Ἰουλίου ἐνῶ καθημερινά τελούνταν Ἱερές Ἀκολουθίες. Πλῆθος πιστῶν προσήλθε στόν Ἱερό Ναό γιά νά ὑποδεχθεῖ τά ἱερά σεβάσματα καί νά λάβει τήν χάρη καί τήν εὐλογία τους. Μετά τό πέρας τῆς ὑποδοχῆς ἐτελέσθη λαμπρός Ἑσπερινός κατά τόν ὁποῖο προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.

Συγκεκριμένα, τά ἱερά λείψανα ἀνήκουν σέ Ἅγιο Ἱερέα ὁ ὁποῖος εἶχε το χάρισμα νά συμφιλιώνει τούς ἀνθρώπους γι’αὐτό καί ὀνομάζεται εἰρηνοποιός, καί ὡς ταπεινός ἱερέας διακονούσε τόν λαό τοῦ Θεοῦ ἔτρεφε τους πεινασμένους, ἔντυνε τούς φτωχούς καί ἔκανε ἔργα για τό καλό τοῦ χωριοῦ. Τά ἅγια λείψανά του (τιμία κάρα, χείρες καί ὄλα τά ἅγια λείψανα του) ὅπου φυλάσσονται στήν ἱερά μονή τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης τελοῦν πολλά θαύματα καί αὐτό μαρτυρεῖ τήν ἁγιότητα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.

Ὁ Μοναδικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμωνος σέ ὅλο τόν κόσμο, ὅπου βρίσκεται στήν Περιστερά Θεσσαλονίκης.

Τήν Τετάρτη 31 Ἰουνίου, ἐπί τῇ Συνάξει τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, πανηγύρισεν ὁ ἱερός καθεδρικός ναός τῶν Ἀθηνῶν. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἡ μετά πομπῆς λιτάνευσις εἰς τάς ὁδούς τοῦ δήμου Δάφνης τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῶν σεπτῶν Ἀποστόλων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα, καί πλειάδος ἱερέων τῆς ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς. Τήν ἱεράν λιτάνευσιν τῆς ἁγίας εἰκόνος συνόδευσαν παίδες ἐνδεδημένοι παραδοσιακάς ἐνδυμασίας. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, συνιερουργούντος αὐτῷ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Πέτρας κ. Δαβίδ ὅστις καί ἐξεφώνησε τόν ἁρμόζοντα τῆς ἡμέρας πανηγυρικόν λόγον καί Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Κυριακή 27 Ἰουνίου. Λαμπρόν ἀρχιερατικόν συλλείτουργον ἐτελέσθη εἰς τήν Λαμίαν ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἑορτῆς τοῦ ὀσίου πατρός ἡμῶν Γεροντίου τοῦ ἐν Βουλευτηρίοις καί τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου. Τόν ἑορτάζοντα Ἐπίσκοπο ἐτίμησαν ἐν συλλειτουργίᾳ εἰς τόν καθεδρικόν ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος, ὅστις ἐκήρυξε καί τόν θεῖον λόγον, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος, οἱ ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ ἐνῶ κατέκλυσεν τόν ἱερόν ναόν ὁ εὐσεβής λαός.

Τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πανηγύρισε λαμπρῶς τό ἐν Ἰλίῳ Ἀττικῆς Ἱερόν Καθίδρημα, τό ἐπ΄ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος ὀρφανοτροφεῖον θηλέων. Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις διήρκησαν ἐπί διήμερον. Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ ἱδρύματος πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Κουφοῦ. Τό ἑσπέρας ἐτελέσθη Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ αὐτοῦ Ἐπισκόπου μέ τήν συμμετοχήν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.Μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ ἐπηκολούθησε καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ἄριστα ἀποδιδόμενον ἀπό τάς τροφίμους τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος. Τήν ἑπομένην τό πρωΐ ἐγένετο Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις ἐκήρυξε καί τόν θεῖον λόγον.Τό ἑσπέρας τῆς ἀγιωνύμου ἡμέρας ἐγένετο μεθέωρτος Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί ἀκολοῦθως μεγάλη καί λαμπρά λειτανία παρά τάς ὁδούς τοῦ Δήμου Ἰλίου μέ τήν συμμετοχήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, , Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου, ὡς καί πλειάδος Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἰδιαιτέρως πανηγυρικόν τόνον εἰς τήν ἑορτήν προσέδωσεν ἡ Φιλαρμονική Μπάντα τοῦ Ἱδρύματος ὑπό τήν διεύθηνσιν τοῦ κ. Ἱπποκράτους. Μετά τήν λῆξιν τῆς ἱερᾶς λειτανίας, εὐχαριστίας ἐκ μέρους τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ ὀρφανοτροφείου π. Διονυσίου Καλαργύρου καί ὁλοκλήρου τῆς ἀδελφότητος τῶν τροφίμων καί τῶν ἐργαζομένων τοῦ ἱδρύματος, ἀπήυθηνεν ὁ ἀντιπρόεδρος αὐτοῦ κ. Μιλτιάδης Μαΐστρος.

Ὡσαύτως ἐπανηγύρισαν: Α) Ἡ Ἱερά μονή Ἁγίας Τριάδος Νεμέας Κορινθίας, ἔνθα προσῆλθε τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίος διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων ἑορταστικῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων. Τόν Μακαριώτατον πλαισίωσαν ὁ οἱκεῖος Ἱεράρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκράτιος, καθώς καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι, , Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, Ἁρμόζοντα ἑορταστικόν λόγον ἐξεφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος.

β) Ὁ Ἱερός ἐνοριακός Ναός Ἁγίας Τριάδος Ἐπανωμῆς Θεσσαλονίκης (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης ). Τῶν ὅλων ἑορταστικῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος πλαισιούμενος ὑπό κληρικῶν τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

γ) Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Ξυλοκάστρου ὁπου στίς ὅλες τελετές προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Στεφάνου.

δ) Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος εἰς τήν Πάρνηθαν. Εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν προεξπηρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας.

ε) Τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον τῆς Παναγίας Τριάδος Νέας Πεντέλης Ἀττικῆς (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πετρουπόλεως Ἀττικῆς) . Τήν πρωΐαν τῆς ἀγιωνύμου ἡμέρας προσῆλθε καί προεξῆρχε εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου Σούκουλη.

 

στ) Ὁ Ἱερός ἐνοριακός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τό Μαυρομάτι Θηβῶν, ἱερουργοῦντος τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἐφημερίου αὐτοῦ π. Δημητρίου Λάμπρου.

 

Τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πανηγύρισε λαμπρῶς τό ἐν Ἰλίῳ Ἀττικῆς Ἱερόν Καθίδρημα, τό ἐπ΄ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος ὀρφανοτροφεῖον θηλέων. Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις διήρκησαν ἐπί διήμερον. Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ ἱδρύματος πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Κουφοῦ. Τό ἑσπέρας ἐτελέσθη Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ αὐτοῦ Ἐπισκόπου μέ τήν συμμετοχήν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.Μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ ἐπηκολούθησε καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ἄριστα ἀποδιδόμενον ἀπό τάς τροφίμους τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος. Τήν ἑπομένην τό πρωΐ ἐγένετο Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις ἐκήρυξε καί τόν θεῖον λόγον.Τό ἑσπέρας τῆς ἀγιωνύμου ἡμέρας ἐγένετο μεθέωρτος Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί ἀκολοῦθως μεγάλη καί λαμπρά λειτανία παρά τάς ὁδούς τοῦ Δήμου Ἰλίου μέ τήν συμμετοχήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, , Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου, ὡς καί πλειάδος Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἰδιαιτέρως πανηγυρικόν τόνον εἰς τήν ἑορτήν προσέδωσεν ἡ Φιλαρμονική Μπάντα τοῦ Ἱδρύματος ὑπό τήν διεύθηνσιν τοῦ κ. Ἱπποκράτους. Μετά τήν λῆξιν τῆς ἱερᾶς λειτανίας, εὐχαριστίας ἐκ μέρους τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ ὀρφανοτροφείου π. Διονυσίου Καλαργύρου καί ὁλοκλήρου τῆς ἀδελφότητος τῶν τροφίμων καί τῶν ἐργαζομένων τοῦ ἱδρύματος, ἀπήυθηνεν ὁ ἀντιπρόεδρος αὐτοῦ κ. Μιλτιάδης Μαΐστρος.

Ὡσαύτως ἐπανηγύρισαν: Α) Ἡ Ἱερά μονή Ἁγίας Τριάδος Νεμέας Κορινθίας, ἔνθα προσῆλθε τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίος διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων ἑορταστικῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων. Τόν Μακαριώτατον πλαισίωσαν ὁ οἱκεῖος Ἱεράρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκράτιος, καθώς καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι, , Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, Ἁρμόζοντα ἑορταστικόν λόγον ἐξεφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος.

β) Ὁ Ἱερός ἐνοριακός Ναός Ἁγίας Τριάδος Ἐπανωμῆς Θεσσαλονίκης (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης ). Τῶν ὅλων ἑορταστικῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος πλαισιούμενος ὑπό κληρικῶν τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

γ) Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Ξυλοκάστρου ὁπου στίς ὅλες τελετές προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Στεφάνου.

δ) Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος εἰς τήν Πάρνηθαν. Εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν προεξπηρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας.

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

ε) Τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον τῆς Παναγίας Τριάδος Νέας Πεντέλης Ἀττικῆς (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πετρουπόλεως Ἀττικῆς) . Τήν πρωΐαν τῆς ἀγιωνύμου ἡμέρας προσῆλθε καί προεξῆρχε εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου Σούκουλη.

 

στ) Ὁ Ἱερός ἐνοριακός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τό Μαυρομάτι Θηβῶν, ἱερουργοῦντος τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἐφημερίου αὐτοῦ π. Δημητρίου Λάμπρου.

 

 

Ὁ Ἱερός ἐνοριακός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τό Μαυρομάτι Θηβῶν, ἱερουργοῦντος τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἐφημερίου αὐτοῦ π. Δημητρίου Λάμπρου.

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

Τήν Πέμπτην τῆς Ἀναλήψεως πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως Πετριῶν Εὐβοίας τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τυγχάνει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος. Εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Παρθενίου καί τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων π. Συμεῶν καί π. Διονυσίου.

Μέ ἐξαιρετική λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς ἐνδόξου Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου εἰς τούς οὐρανούς. Κατ΄αὐτήν ἐπανηγύρισε τό ἱστορικόν παράρτημα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν Σπάτᾳ Ἀττικῆς. Ἀφ ἑσπέρας ἐτελέσθη μέγας πολυαρχιερατικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμονος , συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου καί Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου. Μετά τό πέρας τοῦ λαμπροῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβε χώρα μεγάλη λειτανευτική πομπή εἰς τάς κεντρικάς ὁδούς τῆς πόλεως τῶν Σπάτων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου.Τήν ὅλην τελετήν ἐλάμπρυνον διά τῆς παρουσίας των, ἡ συμμετοχή τῶν τοπικῶν Ἀρχόντων, ἀλλά καί τῆς Φιλαρμονικῆς Μπάντας τοῦ Δήμου Σπάτων καί Ἀρτέμιδος, ὁ χορός τῶν καλλιφωνοτάτων Ἱεροψαλτῶν Μιλτιάδου Μαΐστρου, καί Κωνσταντίνου Μπέκα.Τήν ἑπομένην τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας τῆς ἐορτῆς, ἐγένετο Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον ἱερουργοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου, καί τῶν Πανοσιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν π. Δανιῆλ, καί π. Νήφωνος. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος.

 

Τήν Παρασκευή 21η Μαΐου ἑορτή τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης πανηγύρισε τό Ἱστορικόν καί Πολύπαθον Παράρτημα τῶν Βασιλικῶν Θεσσαλονίκης.

Ἀφ ἑσπέρας, τῇ εὐγενῇ προσκλήσει τοῦ οἱκείου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ὁ Μακαριώτατος προέστη τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς μετ΄ αὐτοῦ Ἱερᾶς λειτανίας τῆς ἐφεστείου εἰκόνος καί τῶν Ἱερῶν τῶν λειψάνων τῶν Ἀγίων. Ὡσαύτως κατ΄ αὐτήν πέραν τοῦ Μακαριωτάτου καί τοῦ οἱκείου Ἰεράρχου κ. Εὐθυμίου, ἕλαβον μέρος ὁ Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος τῆς ἐν Περιστερᾷ Ἱερᾶς Ἀνδρώας Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Μετά τό πέρας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινού καί τῆς Ἱερᾶς λειτανείας εἰς τήν Κεντρικήν Πλατεία τῆς πόλεως τῶν Βασιλικῶν ἕλαβεν χώρα μεγάλη καλλιτεχνική ἐκδήλωση πρός τιμή τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων ἀλλά καί τῆς ἐπικειμένης θλιβερᾶς ἐπετείου τῆς Ἀλλώσεως τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων. Κατ αὐτήν ἕλαβον μέρος χορευτικά συγκροτήματα Παραδοσιακῶν   Λαογραφικών Χωρευτικών Συλόγων τῆς περιοχής Ὅπως ὁ λαογραφικός χωρευτικός σύλογος Βασιλικών μέ ὅλα τά τμήματά του 9( παιδικό, ἐφηβηκό καί ἐνηλίκων) τό χωρευτικό τμήμα τοῦ ΚΑΠΗ τῶν Βασιλικῶν ὁ Ποντιακός Χωρευτικός Σύλογος τῆς Κοινότητος Ἀγίου Ἀντωνίου << Παναγία Σουμελά >>.Χαιρετισμόν καί εὐχαριστίας ἀπήφθηνε ὁ ἐφημέριος τῶν Βασιλικῶν π. Δημήτριος Κυριαζίδης. Τήν ἐπομέμην τελέσθηκε ἀρχιερατικόν συλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου ὅστις ἐκήρυξε τόν θείον λόγον.

Ὡσαύτως πανηγύρησε καί ὁ ἱερός ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρεθοῦσης Θεσσαλονίκης. Στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος πλαισιούμενος ἀπό τρεῖς ἱερεῖς.

Ὡσαύτως πανηγύρησε καί τό ἱερό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς τόν συνοικισμόν Εὐρυτάνων Λαμίας. Ὡς ἐκ τούτου, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά τῆς Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου.

Τήν Πέμπτην 6η Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μάς τιμᾷ τόν Ὅσιον Σεραφείμ τόν ἐν Δομβῷ.

Ὅθεν πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά τόν Μῶλον Λοκρίδος τῆς Φθιώτιδος.

Λόγῳ ἀδυναμίας τοῦ  πολιοῦ  κεκμηκῶτος γέροντος Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλινίκου νά παραστῇ εἰς τήν ἑορτήν, μετέβη τήν κυριώνυμον ἡμέραν  ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίκσκοπος Θερμοπυλῶν  κ. Γερόντιος καί προεξῆρχε τῆς ὅλης πανηγύρεως, πλαισιούμενος ὑπό τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Τό Σάββατον τῆς Διακαινησίμου Ἐβδομάδος ἐπανηγύρισε ἡ ἱερά μονή τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης παρά τῷ Κλημέντι Κορινθίας, τῆς ὁποίας  ἡγουμένη  τυγχάνει ἡ ὁσιωτάτη Μοναχή Μαγδαληνή. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐτελέσθῃ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακατιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Πέτρας κ. Δαβίδ, Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου.Tόν θείο λόγο ἐκήρυξε ὁ Μακαριώτατος. Ἐν τέλει περιεφέρθη ἡ ἱερά εἰκῶν τῆς Ἱεροσολυμίτισσας εἰς τούς χώρους τῆς μονῆς.

   

Μέσα σέ κλίμα πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης ἐτελέσθη ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου τό Σάββατον 1η Μαΐου εἰς τον Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Μακαρίου καί τῆς περί αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Γερόντιος ἐξελέγη καί ἐχειροτονήθη προκειμένου νά συνδράμῃ εἰς τό ἔργον τοῦ πολιοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Καλλινίκου,ὁ ὁποῖος ἄγει τό ἐνενηκοστόν δεύτερον ἔτος τῆς ἡλικίας του. Συγκινητική ὑπῆρξε ἡ συμμετοχή στήν χειροτονία πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος ἀπό ὅλας τάς ἐνορίας τῆς Μητροπόλεως, καθώς καί ἐκπροσώπων τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως, τοῦ νομοῦ καί τῆς περιφερείας. Ξεχωριστή ὅμως ὑπῆρξε ἡ παρουσία τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου καί ἔκδηλος ἡ ἀγάπη τοῦ ποιμνίου του, ἔκφρασις τῆς ὑπερπεντηκονταετοῦς διακονίας καί προσφορᾶς του εἰς τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν. Τόν Θεοφιλέστατον προσεφώνησε καταλλήλως ὁ Μακαριώτατος καί ἐκπρόσωποι τοῦ ἱεροῦ κλῆρου, τῶν Μοναχικῶν ταγμάτων καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Εὐχόμεθα καί ἡμεῖς ἀπό τοῦ βήματος τούτου εἰς τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Θερμοπυλῶν κ. Γερόντιον νά διακονήσῃ τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τόν γηραιόν Μητροπολίτην του μέ πνεῦμα θυσιαστικόν καί αὐταπαρνήσεως διά τό συμφέρον τῆς συνόλου Ἐκκλησίας.Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα!

 

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μάρκου Ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων, πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου εἰς Ἀρέθουσαν Θεσσαλονίκης. Ὅθεν τό πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τῇ συμμετοχῇ τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων π.Δημητρίου, π.Σεραφείμ καί π.Σάββα. Τήν ἱεράν πανήγυριν παρηκολούθησαν πολλοί πιστοί ἐκ Θεσσαλονίκης καί ἀλλαχοῦ.

Τῇ Παρασκευῇ τῆς Διακαινησίμου ἡ Ἐκκλησια μας ἑορτάζει τά θαυμάσασια τῆς Ύπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ὡς ἐκ τούτου, πανηγύρισε ὁ ἐνοριακός ἱερός ναός Ζωοδόχου Πηγῆς παρά τό Δομοκόν Φθιώτιδος. Πρός τοῦτο ἐτελέσθη ἀφ’ἑσπέρας ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐνῶ τήν κυριώνυμον ἡμέραν ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία πρός τιμήν τῆς Παναγίας μέ τήν συμμετοχή τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.Τόν θείον λόγον ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Θερμοπυλῶν κ. Γερόντιος.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί τό ἱερό μονήδριον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (μετόχιον τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἰλίου Ἀττικῆς) παρά τῷ Ἀγίῳ Στεφάνῳ Ἀττικῆς. Εἰς τήν Ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ.

Τήν Παρασκευήν (23η) Ἀπριλίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐπανηγύρισεν ὁ εἰς τήν  αὐτοῦ χάριν ἀφιερωθεῖς Ἱερός Ναός  παρά τό Ἴλιον Ἀττικῆς. Ὅθεν τό ἑσπέρας  ἐψάλη κατά τήν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ  ἑσπερινοῦ προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου. Τήν  κυριώνυμον ἡμέραν  τελέσθηκε ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου μέ συλλειτουργό τόν ἐφημέριο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ π. Ματθαῖο.

Ὡσαύτως, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά τό Μεσημέριον Χαλκιδικῆς, ὅπου ἀφ’ἑσπέρας μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος διά νά προεξάρχῃ εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν. Τόν Σεβασμιώτατον πλαισίωσαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος καθώς καί ὁ τοπικός Ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας πραγματοποιήθηκε αρχιερατική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου ὅπου προσῆλθον καί πάλιν πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου 20 Ἀπριλίου ἐώρτασε τήν ἐτήσιον ἀυτῆς πανήγυριν ἡ παρά τό χωρίον  Ἄνυδρον Στυλίδος εὑρισκομένη φερώνυμος ἱερά μονή τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρήτου, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τυγχάνει ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλίνικος.

Πρός τοῦτο, ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου. Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε λιτάνευσις τῆς ἐφεστίου ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ὁσίου εἰς τόν περιβάλλοντα τήν Μονήν χῶρον.Εἰς δέ τόν πανηγυρικόν Ὄρθρον καί τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβον μέρος ὁ Σεβασμιώτάτος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος καί ὁ ἱερός κλῆρος.

Κατά τήν περίοδον τῆς Διακαινησίμου ἐβδομάδος, καί συμφώνως μέ τήν ἐπικρατοῦσα μακραίωνον μοναστηριακήν παράδοσιν καί τάξιν, τιμῶνται ἰδιαιτέρως αἱ ἐν ταῖς ἱεραίς μοναῖς τεθησαυρισμέναι καί χαριτώνουσαι αὐτάς σεπταί Θεομητορικαί εἰκόναι.

Ὡς ἐκ τούτου, τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου εἰς τήν ἱεράν μονήν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, παρά τήν Περιστεράν Θεσσαλονίκης, ἐτιμήθη κατά τό δέον καί μετά πάσης λαμπρότητος ἡ ἐν αὐτῇ εὑρισκομένη ἱερά εἰκών τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπωνομαζομένης «Φοβερά Προστασία». Ἀφοῦ ἐν πρώτοις ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός, περιεφέρθη μετά λιτανευτικῆς πομπῆς καί ἐν μέσῳ αἰσθημάτων βαθείας κατανύξεως εἰς τούς χώρους τῆς μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου καί συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, τοῦ καί Καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς μονῆς, καί Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί πλῆθους εὐλαβῶν πιστῶν.

 

 

Κατά τό πρῶτον Σάββατον (6η Μαρτίου) τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐπιτελεῖται ἡ μνήμη καί ἑορτή τοῦ διά τῶν «Κολλύβων» θαύματος τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. Πρός τοῦτο ἐπανηγύρισε ὁ ἱστορικός ἱερός ναός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Νέας Σμύρνης Ἀττικῆς, ἔνθα τό πρωΐ τῆς φερωνύμου ἡμέρας ἐψάλη ὁ Ὄρθρος, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ προεξῆρχε εἰς τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί τοῦ ἱεροῦ κλῆρου. Τόν θείον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.

 

Ἐπί τῇ ἐτησίῳ συνάξει εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, κατά τήν Β΄ Κυριακήn τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἑώρτασε καί ἐτίμησε διά μίαν ἀκόμη φοράν, μετ’ ίδιαιτέρας λαμπρότητος, τόν ἐξαίρετον τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων ὑπέρμαχον Ἱεράρχην καί Ἅγιον αὐτῆς. Εἰδικότερον, τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, εἰς τόν ἱερόν ναόν Παναγίας Γοργοϋπηκόου Εὐόσμου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ἔλαβεν χώραν μετά τῆς δεούσης ἱεροπρεπείας Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, καθ’ ἥν παρέστησαν συνιερουργῶν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος Κουκούλης. Τάς ἱεροπραξίας διεδέχθη πνευματική ἐκδήλωσις τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη εἰς τήν «Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν», εἰς τήν ὁποίαν μετέβησαν καί παρηκολούθησαν τά κατά τό πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως γενόμενα πλήν τῶν ὡς ἄνω Ἀρχιερέων καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Κορίνθου κ. Παγκράτιος, Πειραιῶς κ. Παντελεήμων, καί οἱ Θροφιλέστατοι Ἐπίκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος καί Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος. Κεντρικός ὁμιλητῆς τῆς ἑσπερίδος ὑπῆρξεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, ὁ ὁποίος ὡμίλησε διά τάς Ἁγιογραφικάς προτυπώσεις τῶν Ἁγίων Ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ἰδιαιτέρως ἀπήντησε εἰς τό ἐρώτημα ὑπάρχουν Ὀγδόη καί Ἐνάτη Οἰκουμμενικαί Σύνοδοι; Ἐπίσης δεύτερος ὁμιλιτῆς ἦτο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Παντελεήμων μέ θέμα «Θεραπεύοντας τήν τραυματισμένην ἀνθρωπότητα». Ὡσαύτως εἰς τήν αὐτήν πνευματικήν σύναξιν μετεῖχον καί τά μέλη τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Χορωδίας « Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τά ὁποία ὑπό τήν καθοδήγησιν τοῦ χοράρχου κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη ἀπέδωσαν ἐπικαίρους ὕμνους μέ πλήρη σεβασμόν εἰς τάς ἀρχάς τῆς παραδόσεως καί καλλιτεχνικήν ἀρτιότητα. Τήν καθ’ ὅλα ἐπιτυχήν ἐκδήλωσιν συντόνισε ὁ ἐλλογιμώτατος Θεολόγος κ. Εὐάγγελος Ρωσσόπουλος, ἔκλεισε δέ μέ τούς χαιρετισμούς τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου τῆς Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου.

 

 

Τήν Πέμπτη 19ῃ Φεβρουαρίου, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ τόν Ἅγιον ἱερομάρτυρα Νικήτα τόν ἐν Σέρραις τόν καί πολιούχο τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν. Πρός τοῦτο τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Φανουρίου προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἐνῶ παρέστη στό ἱερό βῆμα συμπροσευχόμενος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.

Σάββατο 31 Ἰανουαρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κύρου καί Ἰωάννου, καί μέσα σέ ἔνα ἑορταστικό και συγκινητικό κλίμα ἐτελέσθη ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Σάββα Παπαδόπουλου. Τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου. Στήν θεία Λειτουργία παρέστησαν συμπροσευόμενοι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος ἐνῶ ἔλαβαν μέρος πλειάδα κληρικῶν καί πλῆθος πιστῶν πού παρακολούθησε μετά συγκινήσεως τήν χειροτονία. Τόν π. Σάββα προσεφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.

Παρασκευή 30 Ἰανουαρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Μεγάλων Οἰκουμενικών Διδασκάλων καί Ἱεραρχῶν τῆς Εκκλησίας, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καί μέσα σέ κλίμα συγκίνησης καί πνευματικῆς ἀγαλιάσεως ἐτελέσθη ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ ἀδελφοῦ Σάββα Παπαδόπουλου. Τήν εἰς διάκονον χειροτονία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος ὁ καί πνευματικός αὐτοῦ πατήρ, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ οἰκεῖου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου. Πλῆθος πιστῶν παρακολούθησε μετά συγκινήσεως τήν χειροτονία καί ἐπευφήμησε τόν νέον διάκονον. Τόν π. Σάββα προσεφώνησε ὁ Θεοφιλέστατος κ. Τιμόθεος. Ὁ νεοχειροτονηθεῖς διάκονος ὑπηρέτησε ὡς διοικητῆς τοῦ μεθοριακοῦ ἀστυμονικοῦ τμήματος Ἰδομένης.

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις