Τήν Παρασκευή 21η Μαΐου ἑορτή τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης πανηγύρισε τό Ἱστορικόν καί Πολύπαθον Παράρτημα τῶν Βασιλικῶν Θεσσαλονίκης.

Ἀφ ἑσπέρας, τῇ εὐγενῇ προσκλήσει τοῦ οἱκείου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ὁ Μακαριώτατος προέστη τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς μετ΄ αὐτοῦ Ἱερᾶς λειτανίας τῆς ἐφεστείου εἰκόνος καί τῶν Ἱερῶν τῶν λειψάνων τῶν Ἀγίων. Ὡσαύτως κατ΄ αὐτήν πέραν τοῦ Μακαριωτάτου καί τοῦ οἱκείου Ἰεράρχου κ. Εὐθυμίου, ἕλαβον μέρος ὁ Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος τῆς ἐν Περιστερᾷ Ἱερᾶς Ἀνδρώας Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Μετά τό πέρας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινού καί τῆς Ἱερᾶς λειτανείας εἰς τήν Κεντρικήν Πλατεία τῆς πόλεως τῶν Βασιλικῶν ἕλαβεν χώρα μεγάλη καλλιτεχνική ἐκδήλωση πρός τιμή τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων ἀλλά καί τῆς ἐπικειμένης θλιβερᾶς ἐπετείου τῆς Ἀλλώσεως τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων. Κατ αὐτήν ἕλαβον μέρος χορευτικά συγκροτήματα Παραδοσιακῶν   Λαογραφικών Χωρευτικών Συλόγων τῆς περιοχής Ὅπως ὁ λαογραφικός χωρευτικός σύλογος Βασιλικών μέ ὅλα τά τμήματά του 9( παιδικό, ἐφηβηκό καί ἐνηλίκων) τό χωρευτικό τμήμα τοῦ ΚΑΠΗ τῶν Βασιλικῶν ὁ Ποντιακός Χωρευτικός Σύλογος τῆς Κοινότητος Ἀγίου Ἀντωνίου << Παναγία Σουμελά >>.Χαιρετισμόν καί εὐχαριστίας ἀπήφθηνε ὁ ἐφημέριος τῶν Βασιλικῶν π. Δημήτριος Κυριαζίδης. Τήν ἐπομέμην τελέσθηκε ἀρχιερατικόν συλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου ὅστις ἐκήρυξε τόν θείον λόγον.

Ὡσαύτως πανηγύρησε καί ὁ ἱερός ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρεθοῦσης Θεσσαλονίκης. Στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος πλαισιούμενος ἀπό τρεῖς ἱερεῖς.

Ὡσαύτως πανηγύρησε καί τό ἱερό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς τόν συνοικισμόν Εὐρυτάνων Λαμίας. Ὡς ἐκ τούτου, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά τῆς Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου.

Τήν Πέμπτην 6η Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μάς τιμᾷ τόν Ὅσιον Σεραφείμ τόν ἐν Δομβῷ.

Ὅθεν πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά τόν Μῶλον Λοκρίδος τῆς Φθιώτιδος.

Λόγῳ ἀδυναμίας τοῦ  πολιοῦ  κεκμηκῶτος γέροντος Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλινίκου νά παραστῇ εἰς τήν ἑορτήν, μετέβη τήν κυριώνυμον ἡμέραν  ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίκσκοπος Θερμοπυλῶν  κ. Γερόντιος καί προεξῆρχε τῆς ὅλης πανηγύρεως, πλαισιούμενος ὑπό τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Τό Σάββατον τῆς Διακαινησίμου Ἐβδομάδος ἐπανηγύρισε ἡ ἱερά μονή τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης παρά τῷ Κλημέντι Κορινθίας, τῆς ὁποίας  ἡγουμένη  τυγχάνει ἡ ὁσιωτάτη Μοναχή Μαγδαληνή. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐτελέσθῃ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακατιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Πέτρας κ. Δαβίδ, Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου.Tόν θείο λόγο ἐκήρυξε ὁ Μακαριώτατος. Ἐν τέλει περιεφέρθη ἡ ἱερά εἰκῶν τῆς Ἱεροσολυμίτισσας εἰς τούς χώρους τῆς μονῆς.

   

Μέσα σέ κλίμα πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης ἐτελέσθη ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου τό Σάββατον 1η Μαΐου εἰς τον Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Μακαρίου καί τῆς περί αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Γερόντιος ἐξελέγη καί ἐχειροτονήθη προκειμένου νά συνδράμῃ εἰς τό ἔργον τοῦ πολιοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Καλλινίκου,ὁ ὁποῖος ἄγει τό ἐνενηκοστόν δεύτερον ἔτος τῆς ἡλικίας του. Συγκινητική ὑπῆρξε ἡ συμμετοχή στήν χειροτονία πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος ἀπό ὅλας τάς ἐνορίας τῆς Μητροπόλεως, καθώς καί ἐκπροσώπων τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως, τοῦ νομοῦ καί τῆς περιφερείας. Ξεχωριστή ὅμως ὑπῆρξε ἡ παρουσία τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου καί ἔκδηλος ἡ ἀγάπη τοῦ ποιμνίου του, ἔκφρασις τῆς ὑπερπεντηκονταετοῦς διακονίας καί προσφορᾶς του εἰς τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν. Τόν Θεοφιλέστατον προσεφώνησε καταλλήλως ὁ Μακαριώτατος καί ἐκπρόσωποι τοῦ ἱεροῦ κλῆρου, τῶν Μοναχικῶν ταγμάτων καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Εὐχόμεθα καί ἡμεῖς ἀπό τοῦ βήματος τούτου εἰς τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Θερμοπυλῶν κ. Γερόντιον νά διακονήσῃ τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τόν γηραιόν Μητροπολίτην του μέ πνεῦμα θυσιαστικόν καί αὐταπαρνήσεως διά τό συμφέρον τῆς συνόλου Ἐκκλησίας.Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα!

 

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μάρκου Ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων, πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου εἰς Ἀρέθουσαν Θεσσαλονίκης. Ὅθεν τό πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τῇ συμμετοχῇ τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων π.Δημητρίου, π.Σεραφείμ καί π.Σάββα. Τήν ἱεράν πανήγυριν παρηκολούθησαν πολλοί πιστοί ἐκ Θεσσαλονίκης καί ἀλλαχοῦ.

Τῇ Παρασκευῇ τῆς Διακαινησίμου ἡ Ἐκκλησια μας ἑορτάζει τά θαυμάσασια τῆς Ύπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ὡς ἐκ τούτου, πανηγύρισε ὁ ἐνοριακός ἱερός ναός Ζωοδόχου Πηγῆς παρά τό Δομοκόν Φθιώτιδος. Πρός τοῦτο ἐτελέσθη ἀφ’ἑσπέρας ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐνῶ τήν κυριώνυμον ἡμέραν ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία πρός τιμήν τῆς Παναγίας μέ τήν συμμετοχή τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.Τόν θείον λόγον ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Θερμοπυλῶν κ. Γερόντιος.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί τό ἱερό μονήδριον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (μετόχιον τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἰλίου Ἀττικῆς) παρά τῷ Ἀγίῳ Στεφάνῳ Ἀττικῆς. Εἰς τήν Ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ.

Τήν Παρασκευήν (23η) Ἀπριλίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐπανηγύρισεν ὁ εἰς τήν  αὐτοῦ χάριν ἀφιερωθεῖς Ἱερός Ναός  παρά τό Ἴλιον Ἀττικῆς. Ὅθεν τό ἑσπέρας  ἐψάλη κατά τήν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ  ἑσπερινοῦ προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου. Τήν  κυριώνυμον ἡμέραν  τελέσθηκε ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου μέ συλλειτουργό τόν ἐφημέριο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ π. Ματθαῖο.

Ὡσαύτως, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά τό Μεσημέριον Χαλκιδικῆς, ὅπου ἀφ’ἑσπέρας μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος διά νά προεξάρχῃ εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν. Τόν Σεβασμιώτατον πλαισίωσαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος καθώς καί ὁ τοπικός Ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας πραγματοποιήθηκε αρχιερατική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου ὅπου προσῆλθον καί πάλιν πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου 20 Ἀπριλίου ἐώρτασε τήν ἐτήσιον ἀυτῆς πανήγυριν ἡ παρά τό χωρίον  Ἄνυδρον Στυλίδος εὑρισκομένη φερώνυμος ἱερά μονή τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρήτου, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τυγχάνει ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλίνικος.

Πρός τοῦτο, ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου. Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε λιτάνευσις τῆς ἐφεστίου ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ὁσίου εἰς τόν περιβάλλοντα τήν Μονήν χῶρον.Εἰς δέ τόν πανηγυρικόν Ὄρθρον καί τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβον μέρος ὁ Σεβασμιώτάτος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος καί ὁ ἱερός κλῆρος.

Κατά τήν περίοδον τῆς Διακαινησίμου ἐβδομάδος, καί συμφώνως μέ τήν ἐπικρατοῦσα μακραίωνον μοναστηριακήν παράδοσιν καί τάξιν, τιμῶνται ἰδιαιτέρως αἱ ἐν ταῖς ἱεραίς μοναῖς τεθησαυρισμέναι καί χαριτώνουσαι αὐτάς σεπταί Θεομητορικαί εἰκόναι.

Ὡς ἐκ τούτου, τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου εἰς τήν ἱεράν μονήν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, παρά τήν Περιστεράν Θεσσαλονίκης, ἐτιμήθη κατά τό δέον καί μετά πάσης λαμπρότητος ἡ ἐν αὐτῇ εὑρισκομένη ἱερά εἰκών τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπωνομαζομένης «Φοβερά Προστασία». Ἀφοῦ ἐν πρώτοις ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός, περιεφέρθη μετά λιτανευτικῆς πομπῆς καί ἐν μέσῳ αἰσθημάτων βαθείας κατανύξεως εἰς τούς χώρους τῆς μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου καί συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, τοῦ καί Καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς μονῆς, καί Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί πλῆθους εὐλαβῶν πιστῶν.

 

 

Κατά τό πρῶτον Σάββατον (6η Μαρτίου) τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐπιτελεῖται ἡ μνήμη καί ἑορτή τοῦ διά τῶν «Κολλύβων» θαύματος τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. Πρός τοῦτο ἐπανηγύρισε ὁ ἱστορικός ἱερός ναός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Νέας Σμύρνης Ἀττικῆς, ἔνθα τό πρωΐ τῆς φερωνύμου ἡμέρας ἐψάλη ὁ Ὄρθρος, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ προεξῆρχε εἰς τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί τοῦ ἱεροῦ κλῆρου. Τόν θείον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.

 

Ἐπί τῇ ἐτησίῳ συνάξει εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, κατά τήν Β΄ Κυριακήn τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἑώρτασε καί ἐτίμησε διά μίαν ἀκόμη φοράν, μετ’ ίδιαιτέρας λαμπρότητος, τόν ἐξαίρετον τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων ὑπέρμαχον Ἱεράρχην καί Ἅγιον αὐτῆς. Εἰδικότερον, τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, εἰς τόν ἱερόν ναόν Παναγίας Γοργοϋπηκόου Εὐόσμου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ἔλαβεν χώραν μετά τῆς δεούσης ἱεροπρεπείας Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, καθ’ ἥν παρέστησαν συνιερουργῶν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος Κουκούλης. Τάς ἱεροπραξίας διεδέχθη πνευματική ἐκδήλωσις τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη εἰς τήν «Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν», εἰς τήν ὁποίαν μετέβησαν καί παρηκολούθησαν τά κατά τό πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως γενόμενα πλήν τῶν ὡς ἄνω Ἀρχιερέων καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Κορίνθου κ. Παγκράτιος, Πειραιῶς κ. Παντελεήμων, καί οἱ Θροφιλέστατοι Ἐπίκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος καί Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος. Κεντρικός ὁμιλητῆς τῆς ἑσπερίδος ὑπῆρξεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, ὁ ὁποίος ὡμίλησε διά τάς Ἁγιογραφικάς προτυπώσεις τῶν Ἁγίων Ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ἰδιαιτέρως ἀπήντησε εἰς τό ἐρώτημα ὑπάρχουν Ὀγδόη καί Ἐνάτη Οἰκουμμενικαί Σύνοδοι; Ἐπίσης δεύτερος ὁμιλιτῆς ἦτο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Παντελεήμων μέ θέμα «Θεραπεύοντας τήν τραυματισμένην ἀνθρωπότητα». Ὡσαύτως εἰς τήν αὐτήν πνευματικήν σύναξιν μετεῖχον καί τά μέλη τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Χορωδίας « Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τά ὁποία ὑπό τήν καθοδήγησιν τοῦ χοράρχου κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη ἀπέδωσαν ἐπικαίρους ὕμνους μέ πλήρη σεβασμόν εἰς τάς ἀρχάς τῆς παραδόσεως καί καλλιτεχνικήν ἀρτιότητα. Τήν καθ’ ὅλα ἐπιτυχήν ἐκδήλωσιν συντόνισε ὁ ἐλλογιμώτατος Θεολόγος κ. Εὐάγγελος Ρωσσόπουλος, ἔκλεισε δέ μέ τούς χαιρετισμούς τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου τῆς Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου.

 

 

Τήν Πέμπτη 19ῃ Φεβρουαρίου, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ τόν Ἅγιον ἱερομάρτυρα Νικήτα τόν ἐν Σέρραις τόν καί πολιούχο τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν. Πρός τοῦτο τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Φανουρίου προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἐνῶ παρέστη στό ἱερό βῆμα συμπροσευχόμενος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.

Σάββατο 31 Ἰανουαρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κύρου καί Ἰωάννου, καί μέσα σέ ἔνα ἑορταστικό και συγκινητικό κλίμα ἐτελέσθη ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Σάββα Παπαδόπουλου. Τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου. Στήν θεία Λειτουργία παρέστησαν συμπροσευόμενοι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος ἐνῶ ἔλαβαν μέρος πλειάδα κληρικῶν καί πλῆθος πιστῶν πού παρακολούθησε μετά συγκινήσεως τήν χειροτονία. Τόν π. Σάββα προσεφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.

Παρασκευή 30 Ἰανουαρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Μεγάλων Οἰκουμενικών Διδασκάλων καί Ἱεραρχῶν τῆς Εκκλησίας, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καί μέσα σέ κλίμα συγκίνησης καί πνευματικῆς ἀγαλιάσεως ἐτελέσθη ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ ἀδελφοῦ Σάββα Παπαδόπουλου. Τήν εἰς διάκονον χειροτονία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος ὁ καί πνευματικός αὐτοῦ πατήρ, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ οἰκεῖου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου. Πλῆθος πιστῶν παρακολούθησε μετά συγκινήσεως τήν χειροτονία καί ἐπευφήμησε τόν νέον διάκονον. Τόν π. Σάββα προσεφώνησε ὁ Θεοφιλέστατος κ. Τιμόθεος. Ὁ νεοχειροτονηθεῖς διάκονος ὑπηρέτησε ὡς διοικητῆς τοῦ μεθοριακοῦ ἀστυμονικοῦ τμήματος Ἰδομένης.

 

 

Κυριακή 25η Ἰανουαρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, συνεπληρώθησαν δώδεκα ἔτη ἀπό τήν εὐλογητήν ἡμέρα τῆς ἀναρρύσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου εἰς τόν ἀρχιεπισκοπικόν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς καθ’ Ἑλλάδαν ἁγιωτάτης ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Τό χαρμόσυνον γεγονός ἑωρτάσθη διά πανηγυρικοῦ Συνοδικοῦ Συλλειτούργου. Ὅθεν συνελειτούργησαν μετά τοῦ Μακαριωτάτου οἱ Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς· Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Κορίνθου κ. Παγκράτιος, Περιστερᾶς κ. Μακάριος, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Ρωγῶν κ. Δωρόθεος καθώς καί κληρικοί. Ὁ Μακαριώτατος κατά τό κοινωνικόν ἐκφώνησε κατάλληλον τῇ περιστάσει λόγον. Εἰς τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εὐχήθηκε τά δέοντα ὁ ἔχων τά πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.

Τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

 

Λαμπρόν ἀρχιερατικόν συλλείτουργον ἐτελέσθη εἰς τήν Θεσσαλονίκην ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου καί τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Εὐθυμίου. Τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην ἐτίμησαν ἐν Συλλειτουργίᾳ εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Θεσσαλονίκης, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος,ὅστις ἐκήρυξε καί τόν θείον λόγον, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Φιλάρετος, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι ὁ Περιστερᾶς κ. Μακάριος, ὁ Καισαρείας κ. Τιμόθεος, ὁ Πέτρας κ. Δαβίδ, ὁ Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, ὁ Λαμποῦσης κ. Χρυσόστομος μετά πλήθους Κληρικῶν καί εὐσεβοῦς λαοῦ.

Δευτέρα, 19η Ἰανουαρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μάρκου τοῦ ἐν Ἐφέσῳ τοῦ Εὐγενικοῦ, πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός εἰς τήν Βοστώνην. Εἰς τήν ἱεράν Πανήγυριν Προεξῆρχεν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βοστώνης κ. Γρηγόριος, Τορόντο κ. Μακάριος, Σιάτλ Ἰγνατίου καί τοῦ νεοχειροτονηθέντος Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λάνχαμ κ .Χρυσοστόμου .Τόν θείον λόγον ἐκήρυξε ὁΣεβασμιώτατος κ. Γρηγόριος. Στήν Ἱεράν Πανήγυρη, προσῆλθον πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

 

Τήν Κυριακή μετά τά Φῶτα 12η Ἰανουαρίου πανηγύρισε ἡ Ἱερά νεόδμητος Μονή τοῦ «Νέου Ἰορδάνου» εἰς Κύπρον. Εἰς τήν ἐφετινήν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου. Μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων συνελειτούργησαν ὁ Ἱερομόναχος π. Εἰρήναρχος Κωνσταντίνου (τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου) καί ὁ πρεσβύτερος π. Γεώργιος Καψάλης. Μετά τό τέλος τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ἐγένετο λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, ἡ ὁποία κατέληξε εἰς τόν παρακείμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς διαρρέοντα ποταμόν. Ἐκεῖ ἐγένετο ἡ κατά τά εἰωθώτα τελετή τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τά ποτάμια ὕδατα. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λαμπούσης, ὁ καί Καθηγούμενος τῆς Ἰερᾶς Μονῆς, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον καί τούς λοιπούς παρευρεθέντας κληρικούς καθώς καί τούς πολυπληθεῖς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς γιά τήν ἀθρῶα προσέλευση εἰς τήν λαμπράν ἐορτήν.

 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Ἀνάλογαι τελεταί Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων ἐγένοντο ἐπίσης καί εἰς τάς λοιπάς Μητροπόλεις τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ὑπό τῶν οἰκείων Ἐπισκόπων καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Εἰδικοτερα δέ εἰς τήν συμπρωτεύουσαν Θεσσαλονίκην ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου ἐτέλεσαν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τον Ἱερόν Ναόν Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καί ἐν συνεχείᾳ εἰς την ἐξέδραν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐτέλεσαν τόν Μέγαν Ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Μετά ταῦτα σχηματίσθηκε λιτανευτική πομπή προπορευομένης τῆς Φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ δῆμου Θεσσαλονίκης, ἑπομένων τῶν λαβάρων τῶν σημαιῶν, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ και τῶν ἱεροπαίδων, τῶν νέων καί τῶν νεανίδων μέ τάς τοπικάς στολάς. Εἰς τήν λαμπράν λιτανευτικήν πομπήν παρευρέθη πλῆθος λαοῦ.Εἰς τὴν ἐξέδραν ἐπί τῆς ὁδοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου τῆς Νέας Παραλίας ἐτελέσθη ἡ Τελετή τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Εἰς τήν τελετήν παρευρέθησαν τιμητικῶς πολιτικοί καί Δημοτικοί ἄρχοντες, μεταξύ τῶν ὁποίων.  ὁ Περιφεριάρχης Θεσσαλονίκης κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας.

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΝΕΜΕΑΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κορίνθου καί Νεμέας καί συγκεκριμένως εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος Νεμέας τελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου.Τήν τελετήν παρακολούθησαν πλήν τοῦ λαοῦ καί οἱ τοπικές ἀρχές τῆς Νεμέας.

Ἀνάλογαι τελεταί Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων ἐγένοντο εἰς τήν πόλιν τῆς Φλωρίνης, καί εἰς τήν νῆσον τῶν Οἰνουσῶν.

 

 

Μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπειαν ἑωρτάσθησαν καί ἐφέτος τά Ἅγια Θεοφάνεια ἀπό τά πιστά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἐπίκεντρον τῆς μεγάλης αὐτῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς καί τῆς λαμπρᾶς τελετῆς τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπῆρξεν ὁ ἱερός μητροπολιτικός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς, εἰς τόν ὁποῖον τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ἀρχιερατικόν συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Παντελεήμωνος, ὡς καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας καί τῆς τελετῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἐσχηματίσθη ἱερά πομπή μέ κατεύθυνσιν τόν κεντρικόν λιμένα Πειραιῶς, καί συγκεκριμένα τήν Πύλη Ε1, παρά τήν ὁποίαν ἐτελέσθη ἡ παραδοσιακή κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλλασαν. Εἰς τήν χορείαν τῶν συλλειτουργησάντων ἀρχιερέων προσετέθησαν οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Κυκλάδων κ. Σάββας, πλεῖστοι κληρικοί καί μοναχοί, οἱ ὁποῖοι καί ἡγήθησαν τῆς ἱερᾶς πομπῆς. Ἰδιαιτέραν μεγαλοπρέπειαν προσέδωσαν εἰς τήν ὅλην τελετήν τά μέλη τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων «Ἁγία Τριάς» τά ὁποῖα ἐπαιάνισαν χαρμοσύνως, τά μέλη παραδοσιακῶν συλλόγων βασταζόντων τήν ἱεράν Εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου, τά ἱερά λάβαρα, τίς σημαῖες, τά ἑξαπτέρυγα, ἀλλά καί τό πλῆθος τῶν πιστῶν τό ὁποῖον ἔδωσε τό ὁμολογιακό παρόν εἰς τό κάλεσμα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Εἰς τόν παραθαλάσσιον χῶρον, ἔνθα ἐγένετο ἡ κατάδυσις τοῦ Σταυροῦ, ὁ Μακαριώτατος ἐξεφώνησε τόν κατάλληλον διά τήν ἑορτήν πανηγυρικόν λόγον.Ἐπίσης τά παρακείμενα πλοία ἐσύριζον. Ἡ ἱερά ὁμήγυρις τῶν πιστῶν μέ τήν αὐτήν τάξιν ἐπέστρεψεν εἰς τόν ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἔνθα καί ἐγένετο ἡ Ἀπόλυσις καί ἡ διανομή τῶν εὐλογιῶν.

Τήν Κυριακή μετά τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως εἰς τον Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Γρηγόριος χειροτόνησε τόν αἰδεσιμώτατο π. Ἰωάννη Κόπλαντ γιά τήν ἀποστολή μας τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στήν Ὀκλαχόμα.

Στιγμές ἀνεκλαλήτου χαρᾶς καί εὐφροσύνης ἔζησε τό πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἐπί τῇ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίᾳ τοῦ ἐπί είκοσαετία διατελέσαντος ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγίας Γοργοεπηκόου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης ἀδελφοῦ Παῦλου Ἀλιατίδη. Τήν εἰς διάκονον καί πρεσβύτερον χειροτονία ἐτέλεσε ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου τήν Παρασκευή καί τό Σάββατο μετά τά Χριστούγεννα εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό. Παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος, ὁ καί πνευματικός αὐτοῦ πατήρ, ὁ ὁποῖος καί προσεφώνησε τόν νεοχειροτονηθέντα. Στήν θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν πολλοί κληρικοί τῆς Μητροπόλεως καθώς καί πλῆθος εὐλαβοῦς λαοῦ, ποῦ μέ τήν ὁλόθυμη παρουσία του ἔδειξε τά αἰσθήματα ἀγάπης καί ἐκτίμησης πρός τόν νέο Πρεσβύτερο.

                                               

 

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ Δεσποτική ἑορτῇ τῆς Γεννήσεως τοῦ  Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή εἰς τήν Βοστώνην. Τήν Πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀχιμανδρίτης π. Ἰσαάκ, καί ὁ Διάκονος π. Ὀτάρι, ἐνῶ στήν ἱερά πανήγυρη ἔψαλλαν οἱ μοναχές τῆς Μονῆς.

 Τμῆμα πέτρας ἀπό τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

 

 

 

 

  Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ Δεσποτική ἑορτῇ τῆς Γεννήσεως τοῦ  Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός στήν Θεσσαλονίκην. Πρός τοῦτο ἐτελέσθη Ἀγρυπνία εἰς τήν ὁποίαν ἐλειτούργησαν οἱ ἐφημέριοι τοῦ ἱεροῦ ναοῦ  Ὁσιολογιώτατος π. Χριστόδουλος Κύρτζαλης, καί ὁ αἰδεσιμώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Πιπέκης. Εἰς τήν Ἱεράν Ἀγρυπνία τῆς ἑορτῆς Γεννήσεως προσῆλθαν πλῆθος πιστῶν καθώς ἐπίσης στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τά παιδία τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ἔψαλαν τά χριστουγεννιάτικα κάλαντα εἰς τούς ἱερεῖς καί τό ἐκκλησίασμα.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ πανδήμῳ ἑορτῇ καί μνήμῃ τοῦ Ἁγίου πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τῆς ἐν Κύπρῳ τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρισε καί ἐφέτος ὁ ἱστορικός Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας, καθέδρα τοῦ πολιοῦ καί κεκμηκῶτος τῇ ἡλικίᾳ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλινίκου. Πρός τοῦτο, ἀφ’ ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, ἐψάλη ὁ τῆς τοῦ Ἁγίου ἑορτῆς Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, πλαισιουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας, ἐπραγματοποιήθη κατά τήν ἰσχύουσαν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις ἐν συναιχείᾳ συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, καί Καισαρείας κ. Τιμοθέου ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν. Κατάλληλον ἐπί τῇ ἑορτῇ θεῖον λόγον ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος μέ ἐπίκαιρον θέμα ΄΄Ποία εἶναι ἡ ἀληθινή συνοδοιπορία μέ τόν Χριστό τήν ὁποίαν εἶχον ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί ἐξαιρετικά ὁ τιμώμενος Ἅγιος Σπυρίδων ὁ Θαυματουργός΄΄. Ἀκολούθως πραγματοποιήθη ἱερά λιτάνευσις τῆς πανσέπτου εἰκόνος τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, ἥτις ἐσήμανε καί τήν λῆξιν τοῦ κύκλου τῶν ἐπί τῇ πανηγύρει ἱεροπραξιῶν. Σημειωθήτω ὅτι ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τυγχάνει ἐκ τῶν παλαιοτέρων καί ἱστορικοτέρων τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος, καθόσον ὑπῆρξεν τό λατρευτικόν κέντρον τοῦ πολυπαθοῦς παραρτήματος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Φθιώτιδος καί ἐγνώρισε μαζί μέ τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τό εὐάριθμον ποίμνιόν του ὅλας τάς ταλαιπωρείας καί τάς φρικαλέας διώξεις (σφραγίσεις - ἀστυνομικούς περιορισμούς), ταυτόχρονα ὅμως προσέφερε μεγάλας παρηγορίας καί ἐλπίδας εἰς τό χειμαζόμενον ποίμνιον μέ τά θαυμαστά γεγονότα καί τά Θεοσημεῖα τά ὁποῖα διαδραματήσθησαν ἐντός καί ἐκτός αὐτοῦ καί τά ὁποῖα διηγοῦνται μέχρι καί τήν σήμερον ὅχι μόνον τά γηραιά στελέχη τῆς ἐνορίας ἀλλά ἀκόμη καί κάτοικοι τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας, φωτογραφία 1950 εως 1960. ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΑΝ ΑΝΕΥ ΙΕΡΕΩΣ!!!!!!!

Μεταξύ ἄλλων διακρίνονται ἐνορίτες τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, καί στήν σειρά τῶν μικρῶν παιδιῶν πρῶτος ἐκ δεξιῶν ὁ νῦν ἱερομόναχος π. Γαβριήλ ὁ Κατουνακιώτης Γέροντας τοῦ Κελλίου ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, ὁ ἀδελφός του κατά σάρκα ἱερομόναχος π. Σπυρίδων στόν Ἅγιο Βασίλειο στό Κελλί τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί ὁ π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας.

ΟΜΟΡΦΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ἀπό τά τέλη τῆς δεκαετίας του 1960 στό Παράρτημα τουῦ Ἱερου Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας. Μετά τήν Πανήγυριν του Ἁγίου εἰς τόν περίβολον τοῦ ναοῦ διακρίνεται ὁ τότε Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Αὐξέντιος καί μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν τῶν ΓΟΧ, ἐκ δεξιῶν τοῦ, ὁ τότε Ἀρχιμανδρίτης καί ἐφημέριος τοῦ ναοῦ καί νῦν Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλίνικος Χανιώτης, ὁ π. Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, ὁ π. Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, ὁ λόγιος Μοναχός π. Μάρκος Χανιώτης κ. λπ ἱερεῖς καί μοναχοί.

 

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio