Κυριακή 24η Αὐγούστου. Τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἑόρτασε ὁ ἱερός ναός τοῦ ἁγίου στό Τορόντο Καναδά. Τῶν πανηγυρικῶν ἀκολουθιῶν προέστη ὁ ἐπιχώριος ἱεράρχης Τορόντο κ. Μακάριος πλαισιούμενος ὑπό ἱερέων τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος πανηγύρισεν  τό φερώνυμον Παρεκκλήσιον τῆς ἐν Ἀνύδρῳ Φθιώτιδος ἀνδρώας Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου.Ὅθεν εἰς τάς ἐνταύθα ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις, προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης λλάδος κ.κ. Μακάριος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου,  πλαισιουμένων αὐτῶν ὑπό τῶν πανοσιολογιωτάτων ἀρχιμανδριτῶν π. Ἰωαννικίου καί π. Πέτρου.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τοῦ Σωτῆρος εἰς Ἀλώνια Πιερίας ἔνθα προσῆλθε  τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος  διά νά προεξάρχῃ τῆς θείας Λειτουργίας Τόν Σεβασμιώτατο πλαισίωσε ὁ Παν/τος Ἀρχ. π. Ἀββακούμ.

Ὡσαύτως πανηγύρησε καί τό ἱερό παρεκκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως στό Ἀχλαδοχώρι Σερρῶν. Τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος.

Δευτέρα 28η Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας καί Θεοφόρου μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς μονῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου, ἑώρτασε τήν ἐτήσιον αὐτοῦ Πανήγυριν ὁ ὁμώνυμος καθεδρικός ἱερός ναός τῆς Θεσσαλονίκης. Πρός τοῦτο, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, συμπροσευχομένων, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Φιλαρέτου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπίσκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, ὡς καί πλειάδος ἱερέων.

Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκοπου κ. Μακαρίου συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν ὡς ἄνω ἀρχιερέων.

Τό Ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη μεθέορτος Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἀκολούθως ἐψάλλησαν τά ἐγκώμια τῆς Ἁγίας ἐνώπιον τῆς λαμπρᾶς καί περίτεχνης χρυσοποικίλτου Ἱερᾶς Λάρνακος τοῦ παντίμου λειψάνου καί τῆς εἰκόνος τῆς θαυματουργοῦ Ὁσίας ὑπό τῶν Ἀρχιερέων καί τοῦ χοροῦ τῶν ἱεροψαλτῶν.

 

 

Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Θεοφόρου μητρός ἡμῶν Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς μονῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου, πανηγύρισαν καί οἱ ἱεροί ναοί :

Ὁ ἱερός ναός εἰς τήν νήσον Πάρον, ἔνθα καί οἱ θερινές κατασκηνώσεις τοῦ Ὀρφανοτροφείου θηλέων Ἁγία Τριάς, Ἰλίου Ἀττικῆς. Εἰς τάς  ἀκολουθίας τόσον τοῦ Ἑσπερινοῦ ὅσον καί τῆς Πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος μετά τοῦ πρεσβυτέρου π. Ἀντωνίου.

 

 

Ὁ ἱερός ναός τῆς Ὁσίας εἰς Καμίνια Πειραιῶς, ἔνθα προσῆλε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος ὅστις χοροστάτησε εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν,  Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατική θ. Λειτουργία.

 

 

Ἡ ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας στήν Ἀρέθουσα Θεσσαλονίκης στήν ὁποία τίς πανηγυρικές ἀκολουθίες τίς ἐτέλεσε ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Ἀββακούμ.

 

 

 

 

Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἄννης (27 Ἰουλίου ὀ.ἑ.), μετέβη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος εἰς τὸ Σιδηρόκαστρον Σερρῶν διὰ νὰ τελέσῃ τὴν θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν ἑορτάζοντα ὁμώνυμον τῆς Ἁγίας ναόν.

Ag Anna 2020

Τὴν Κυριακήν, 27ην Ἰουλίου (ὀ.ἑ), εἰς τὴν Ἄνω Τούμπα Θεσσαλονίκης, πανηγύρισεν ὁ ἱερὸς ναὸς τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ Ἰαματικοῦ. Τῶν ὅλων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, τόσον ἀφ΄ ἑσπέρας κατὰ τὸν Μέγα Ἑσπερινόν, ὅσο καὶ τὴν κυριώνυμον ἡμέραν κατὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν, προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, πλαισιούμενος ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τῶν εὐλαβῶν πιστῶν.

ag.Pant 1

ag.Pant 2

ag Pant 3

Πέμπτη 17η  Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μαρίνης τῆς Μεγαλομάρτυρος ἑώρτασεν τήν πανήγυρίν του ὁ τιμώμενος εἰς τό ὄνομα τῆς ἐν λόγῳ Ἀθληφόρου ἱερός ναός, παρά τον Κορυδαλλόν. Συμφώνως μέ τήν τάξιν τῶν πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων, ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος, τοῦ Θεοφιλεστατου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου καθώς καί ἡ Λιτή. Τήν πρωΐαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, καί ἀφοῦ ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτελέσθη ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου, συνιερουργούντων αὐτῷ  τῶν ἁγίων ἀρχιερέων  Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου καί Κυκλάδων κ. Σάββα. Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἡμέρας ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος.

 

Σάββατο 5η Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ, ἐπανηγύρισεν ἡ ἐν Μεγάροις ὁμώνυμος Ἱερά Μονή, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ διετέλεσεν ὁ μακαριστός Μητοπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κυρός Γερόντιος. Εἰς τήν ἑόρτιον Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἔλαβεν μέρος εἰς τό περικαλλές Καθολικόν τῆς μονῆς, παρέστη ὡς προεξάρχων ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Φθιώτιδος κ. Γεροντίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί Κυκλάδων κ. Σάββα. Τόν θείον λόγον ἐκήρυξε ὁ Μακαριώτατος ἐνῶ τήν ἱεράν πανήγυριν παρηκολούθησαν εὐάριθμο πλῆθος πιστῶν.

Πέμπτη 3η Ἰουλίου. Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ τοῦ ἐκ Νοτενῶν ἑωρτάσθη καί ἐφέτος εἰς τόν ὁμώνυμον ἱερόν ναόν τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος παρά τό Λυκόχορον Πατρών. Ὅθεν τήν κυριώνυμον ἡμέραν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος μετέβη εἰς τήν ἐν λόγῳ ἱεράν μονήν διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων λατρευτικῶν καί ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ὡσαύτως δέ διά νά εὐχηθῇ καί εἰς τόν Παν/τον Καθηγούμενον, Ἀρχιμανδρίτην Ἰωακείμ τά δέοντα, ὅστις ἧγεν τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ.

Τετάρτη 2 Ἰουλίου.  Μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη ἑορτάσθηκε ἡ κατάθεση τῆς τιμίας Ἐσθῆτος εἰς τόν Ἱερό ναό τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου Περιστερίου Ἀττικῆς. Τήν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος πλαισιούμενος ὑπό ἱερέων τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Κατά τήν διάρκεια τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καί τῆς θείας Λειτουργίας ἐτέθη εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν ἀπότμημα τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τό ὁποίο φυλάσσεται στόν ἱερό ναό.

Την Τρίτη 1η Ἰουλίου. Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί ἰαματικῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἑώρτασεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων εἰς Ποταμιά Θάσου. Διά τάς πανηγυρικάς ἐκδηλώσεις μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ὅστις ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ἀφ’ ἑσπέρας Μέγαν Ἑσπερινόν καί ἡγήθη τῆς μετ’ αὐτόν λαμπρᾶς λιτανεύσεως τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τῶν θαυματουργῶν Ἁγίων εἰς τόν πέριξ τοῦ ναοῦ χῶρον. Τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς ἐγένετο ἀρχιερατική Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Εὐθυμίου πλαισιουμένου ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου π. Άβακκοῦμ  καί τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου  ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ αἰδ πρεσβ. π. Γεωργίου.

Τήν Δευτέρα 31 Ἰουνίου, ἐπί τῇ Συνάξει τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, πανηγύρισεν ὁ ἱερός καθεδρικός ναός τῶν Ἀθηνῶν. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παγκρατίου. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, συλλειτουργούντων αυτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Γεροντίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

 

Τήν Κυριακήν Γ΄ Ματθαίου, ἐπί τῇ μνήμῃ πάντων τῶν ἐν τῇ Σκήτῃ τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτωρος Ἄννης τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους Ἄθω ἐν ἀσκήσει καί ἀθλήσει διαλαμψάντων Ὁσίων Πατέρων ἤγε τά ὁνομαστήριά αὐτοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γερόντιος. Κατ’αὐτήν  ἐτελέσθη ἀρχιερατικόν συλλείτουργον εἰς τόν ἱερόν Μητροπολιτικόν ναόν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος εἰς τήν Λαμίαν, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό  τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, καί τοῦ ἑορτάζοντος τά σεπτά αὐτοῦ ὁνομαστήρια Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Γεροντίου, καί πλαισιουμένων τῶν ἱερέων τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Φθιώτιδας.

Ἡ Σύναξις τῆς εἰκονος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὁδηγητρίας  ἑωρτάσθη τὴν Παρασκευήν, 20 Ἰουνίου, εἰς τὴν ἱερὰν μονὴν τοῦ ἁγίου Παντελεήμωνος Πατρῶν. Τὴν θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, πλαισιούμενος ὑπὸ τοῦ Καθηγουμένου π. Ἰωάκείμ καὶ τῶν ἀρχιμ. Δανιὴλ καὶ Νήφωνος.

odigitria2020

Τήν Πέμπτη 5 Ἰουνίου ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Δωροθέου Τύρου ἦγε τα ὁνομαστήρια του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθερος. Ὅθεν ἐτελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία στήν ἱερά μονή Παναγίας Κανάλας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Άθηνῶν κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων τῶν:  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Γεροντίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί τοῦ ἑορτάζοντος Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί τῶν ἱερέων. Ὁμιλητής στό κοινωνικό ἦταν ὁ Θεοφ. Καλλίστρατος.

Πανηγύρισε Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ Μητροπολιτικός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος στή Νεμέα Κορινθίας. Στόν Ὅρθρο χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος ἐνῶ στήν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκράτιος, μαζί μέ τόν ὡς ἄνω ἱεράρχη, πλαισιουμένων ὑπό τῶν πρεσβυτέρων.

Ὡσαύτως πανηγύρισε ὁ ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος στό Ξυλόκαστρο Κορινθίας, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου πλαισιουμένου ὑπό ἱερέων τῆς Μητροπόλεως Κορίνθου.

Ὡσαύτως πανηγύρησε τό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Τριάδος, στήν ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Σερρῶν. Τῆς ἑορτῆς προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ π. Γεωργίου.

 

Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πανήγύρiσε ἡ ἱερᾶ μονή Ἁγίας Τριάδος Ἰλίου Ἀττικῆς.Τήν παραμονή χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ. Τήν ἐπομένη τελέσθηκε Ἀρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου, πλαισιουμένων ὑπό ἱερέων τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Ὡσαύτως, πανηγύρισε ὁ ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος, Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα πλαισιουμένου ὑπό τῶν ἱερέων Ἀρχιμ. Ἀγαθαγγέλου καί τοῦ πρωτ. Νικολάου.

Πανήγυρη ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίας Τριάδος Πεντέλης.

 

 

Πανήγυρη Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης Ἀρέθουσας Θεσσαλονίκης, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου.

 

 

Τήν Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως Πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός Σπάτων Ἀττικῆς.Στόν Πανηγυρικό ἐσπερινό χοροστάτησε ὁ  Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος. Τό πρωΐ τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς στήν θεία Λειτουργία προεξήρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Μακάριος.

Στίς 9 Μαΐου πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολἀου ἐν Βουνένοις στίς Θερμοπύλες, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου.

Τήν Πέμπτη 8 Μαΐου πανηγύρισε τό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στήν Πετρούπολη Ἀττικῆς. Τήν παραμονή καί ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέστηκαν οἱ ἑόρτιες ἀκολουθίες.

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio