Τό Σάββατον 7η Σεπτεμβρίου, μνήμη τῆς Ὁσίας Κασσιανῆς τῆς Ὑμνογράφου, ἡ ὁσιωτάτη καθηγουμένη τῆς ἱερᾶς μονῆς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Αὐλίδος Βοιωτίας ἦγε τά ὀνομαστήριά της. Πρός τοῦτο, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος μετέβη ἀφ΄ἑσπἐρας εἰς τήν ἱεράν μονήν συνοδείᾳ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου καί Πέτρας κ. Δαβίδ ὡς καί τοῦ ἱερομονάχου π. Νήφωνος Ἀδελφοθεΐτου διά νά τελέσῃ τόν πανηγυρικόν πρός τιμήν τῆς Ὁσίας ἑσπερινόν καί νά εὐχηθῇ εἰς τήν σεβαστήν γερόντισσαν τά δέοντα.

 


Joomla SEF URLs by Artio