Κυριακή 8 Μαΐου ( ΣΤ΄ Τυφλοῦ). Τήν μνήμην τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου πανηγύρισεν ὁ ἐν Καλύβαις Χαλκιδικῆς ὑπό ἀνέγερσιν Ἱερός Ναός τοῦ Ἀγίου, μέ ἱερατικόν συλλείτουργον καί xοροστατούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ὁ ὁποίος και ἐκήρυξε τόν θείον λόγον. Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας προσεφέρθει τό καθιερωμένο κέρασμα καί ἀκολούθως παρετέθει τράπεζα. Στήν πανήγυρη τοῦ ναοῦ προσῆλθε πλῆθος κόσμου διά νά τιμήσει τόν ἑορτάζοντα Ἅγιο καί νά λάβει τήν εὐλογία του.

Τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου πανηγύρισε καί ἡ ἐν Πετρουπόλει Ἀττικῆς ὁμώνυμος ἱερά γυναικεία μονή τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Αὐξεντίου. Ἀφ᾿ ἑσπέρας ἐτελέσθει ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ τήν συμμετοχῇ τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῶν Ἀθηνῶν. Τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ἱερατικό συλλείτουργο.

 

 

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις