Τήν Κυριακή 31ῃ Αὐγούστου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐπανηγύρισεν ὁ ἐν Περιστερίῳ ὁμώνυμος ἱερός ναός. Ὅθεν ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ, Παντελεήμονος, πλαισιουμένου κατά τήν τελετήν τῆς Λιτῆς ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν κ. Μακαρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου και Κυκλάδων κ. Σάββα ὅστις ἐκήρυξε καί τον θείον λόγον. Τό πρωΐ ἐπραγματοποιήθη ὁ ἐπί τῇ ἑορτῃ πανηγυρικός Ὄρθρος, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν, συνιερουργούντων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὀ Μακαριώτατος προῆγαγεν εἰς τόν βαθμόν  τοῦ ἀρχιμανδρίτου καί  ἀπένειμε τό ὀφίκιο τῆς πνευματικῆς πατρότητος εἰς τόν ὁσιώτατον ἱερομόναχον π. Νήφωνα.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις