Τήν 14 Αὐγούστου. Παραμονήν τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, μετέβησαν οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς εἰς τήν πανηγυρίζουσαν ἱεράν μονήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τορόντο, ὅπου ἔτυχον θερμῆς ὑποδοχῆς ὑπό τῆς ὀσιωτάτης γεροντίσσης Νεκταρίας καί τῆς ἱερᾶς ἀφελφότητος. Τό ἑσπέρας ἐπιτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως κατά τήν μοναστηριακήν τάξιν. Ὡσαύτως ἐψάλησαν τά Ἐγκώμια τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ Μακαρίου τοῦ οἰκείου ἰεράρχου Τορόντο κ. Μακαρίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου. Κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἐπιτελέσθη ἱερά Λειτανία τοῦ Θεομητορικοῦ ἐπιταφείου εἰς τήν πέριξ τῆς μονῆς περιοχήν. Ἀνάλογον τῆς ἡμέρας λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος πρός τούς προσελθόντας εἰς τήν χάριν τῆς Παναγίας προσκυνητάς.

 

 


Joomla SEF URLs by Artio