Τήν Κυριακήν Γ΄ Ματθαίου, σύναξιν ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν τῇ Σκήτῃ τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτωρος Ἄννης τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους Ἄθω ἐν ἀσκήσει καί ἀθλήσει διαλαμψάντων Ὁσίων Πατέρων. Κατ’αὐτήν ἡ Ἱερά γυναικεία μοναστική ἀδελφότης τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου παρά τά Μέγαρα Ἀττικῆς ἐπιτελεῖ πανήγυριν, καθιερωθεῖσα ὑπό τοῦ κτήτωρος αὐτῆς μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κ. Γεροντίου. Ὅθεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος μετέβη εἰς τήν ἐν λόγῳ ἱεράν μονήν τό πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας καί προεξῆρχεν τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί τῆς ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας τῇ συμμετοχῇ τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου Κουκούλη, ἄγωντος καί τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ, ὠς καί τοῦ ἐφημερίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου ἀρχιμανδρίτου π. Ἱεροθέου Ντάντου. Μετά το πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος ἐτἐλεσε ἐπιμνημόσυνον δέησιν ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Γεροντίου εὐχηθείς αὐτῷ αἰωνίαν ἀνάπαυσιν, εἰς δέ τήν μοναστικήν ἀδελφότητα καί τούς συμμετέχωντας εὐλαβεῖς προσκυνητάς τήν ἄνωθεν βοήθειαν καί τήν συναντίληψιν καί εὐχήν τοῦ μακαριστοῦ καί ἀγωνιστοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀοιδίμου Ἱεράρχου.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις