Τήν Πέμπτην 5 Ἰουνίου. ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Δωροθέου ἘπισκόπουΤύρου ἦγεν τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος. Εἰς τήν ἱεράν μονήν τῆς Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων προσῆλθον τὸ πρωΐ τῆς ἑορτῆς καὶ συνελειτούργησαν μετὰ τοῦ ἑορτάζοντος Θεοφιλεστάτου ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκράτιος, Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμων, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Περιστερᾶς κ. Μακάριος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος Κυκλάδων κ. Σάββας καθὼς καὶ ὁ ἱερὸς κλῆρος. Κλήρος καί λαός εὐχήθησαν ἐνθέρμως εἰς τὸν Θεοφιλέστατον ὅπως ὁ ἑορτάζων ἅγιος Δωρόθεος σταθῇ φάρος καὶ ὁδηγὸς εἰς τὴν πολυεύθυνον πορείαν του ὡς ἐπισκόπου καὶ ποιμένος τῶν λογικῶν προβάτων τῆς Ἐκκλησίας.

 


Joomla SEF URLs by Artio