Τὴν 9ην Ἰουλίου, ἑορτὴ τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας, ἑώρτασε μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκράτιος. Κατὰ τὴν παραμονὴν τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ Μέγας ἀρχιερατικὸς ἑσπερινὸς μετὰ τῆς λιτῆς τοῦ Ἁγίου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος Νεμέας, ἔνθα προσῆλθεν καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος διὰ νὰ εὐχηθῇ εἰς τὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην.  Τὸ πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐψάλη ὁ πανηγυρικὸς Ὄρθρος καὶ ἀκολούθως ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.  Μακαρίου.  Εὐγενῶς προσῆλθων καὶ ἐτίμησαν ὡσαύτως τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Παγκρατίου καὶ τὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ.  Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρούσης κ.  Καλλίστρατος,  ὁ ἱερὸς Κλῆρος τόσον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ὅσον καὶ ἐκ τοῦ μακρόθεον, ὡς καὶ πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν.

 

 

 

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις