Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μυροφόρου καί Ἰσαποστόλου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, ἑώρτασεν τά αὐτῆς ὀνομαστήρια ἡ ὁσιωτάτη γερόντισσα Μαρία Μαγδαληνή τῆς ἱερᾶς γυναικείας μονῆς Παναγίας Ἱεροσολυμητίσσης Κλημεντίου Κορινθίας. Ὅθεν ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τήν ὡς ἄνω ἱεράν μονήν διά νά ἐπίτελέσῃ τήν ἀναίμακτον θείαν Λειτουργίαν καί νά ἐπευλογήσῃ τήν Γερόντισσαν ὡς καί τό κοπιαστικόν ἔργον πού ἀνέλαβεν αὐτή καί ἡ ἱερά ἀδελφότης μέ τήν ἐκ βάθρων ἀνέγερσιν τῆς μονῆς. Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Χρυσόστομος καί οἱ αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Στέφανος καί Τιμόθεος.

 


Joomla SEF URLs by Artio