Κυριακή 28 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῆς Ὁσίας εἰς τήν νήσον Πάρον ὁποῖος εὑρίσκετε ἐντός τῶν Κατασκηνωτικῶν Ἐγκαταστάσεων τοῦ Ὀρφανοτροφείου « Ἁγία Τριάς » Ἰλίου Ἀττικῆς. Εἰς ὅλας τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ πολιοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαργύρου.


Joomla SEF URLs by Artio