Κατά τήν περίοδον τῆς Διακαινησίμου ἐβδομάδος, καί συμφώνως μέ τήν ἐπικρατοῦσα μακραίωνον μοναστηριακήν παράδοσιν καί τάξιν, τιμῶνται ἰδιαιτέρως αἱ ἐν ταῖς ἱεραίς μοναῖς τεθησαυρισμέναι καί χαριτώνουσαι αὐτάς σεπταί Θεομητορικαί εἰκόναι.

Ὡς ἐκ τούτου, τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου εἰς τήν ἱεράν μονήν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, παρά τήν Περιστεράν Θεσσαλονίκης, ἐτιμήθη κατά τό δέον καί μετά πάσης λαμπρότητος ἡ ἐν αὐτῇ εὑρισκομένη ἱερά εἰκών τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπωνομαζομένης «Φοβερά Προστασία». Ἀφοῦ ἐν πρώτοις ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός, περιεφέρθη μετά λιτανευτικῆς πομπῆς καί ἐν μέσῳ αἰσθημάτων βαθείας κατανύξεως εἰς τούς χώρους τῆς μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου καί συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, τοῦ καί Καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς μονῆς, καί Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί πλῆθους εὐλαβῶν πιστῶν.

 

 


Joomla SEF URLs by Artio