Τρίτη 7η  Σεπτεμβρίου. Ἐπί τῇ ἐτησίῳ ἑορτῇ τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἦγε τήν αὐτῆς πανήγυριν ἡ ἱερά μονή Παναγίας Κανάλας  Ἄνω Λιοσίων, τῆς ὁποίας κτίτωρ τυχχάνει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος.Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ ἐνδιάτακτος Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα. Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε ἡ λιτή τῆς ἑορτῆς. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Μακαρίου, και τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπραγματοποιήθη κατά τήν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὅρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ὁ ἐν αὐτῷ προεξάρχων σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν  Θεοφιλεστάτων  Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου καί  Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου. Κατά τήν λαμπρά πανήγυριν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου παρευρέθησαν στελέχη τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας καί τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν.

 

Τήν Δευτέρα 31ῃ Αὐγούστου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐπανηγύρισεν ὁ ἐν Περιστερίῳ ὁμώνυμος ἱερός ναός. Ὅθεν ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, πλαισιουμένου κατά τήν τελετήν τῆς Λιτῆς ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν κ.κ. Μακαρίου, καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπίσκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου καθώς καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Τό πρωΐ ἐπραγματοποιήθη ὁ ἐπί τῇ ἑορτῃ πανηγυρικός Ὄρθρος, καί ἐν συνεχείᾳ ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου  τῶν ὡς ἅνω ἀρχιερέων, ἔτι δέ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Εἰς τό κοινωνικό ἐκήρυξε τόν θείο λόγο ὁ Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Νήφων Δημητρακόπουλο.

Τμήμα Τιμίας Ζώνης καί Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου

Τήν Παρασκευή 27η Αὐγούστου ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου στίς Σέρρες. Εἰς τήν πανήγυρη προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ.κ. Μακάριος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, καί Πέτρας κ. Δαβίδ καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

Τήν Κυριακή 23η Αὐγούστου, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου Κωνσταντινουπόλεως πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τοῦ ἱεράρχου εἰς τήν Ροδόπολην Σερρῶν προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου.

 

 

Εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Πανήγυρις Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καναδά υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Μακαρίου και του Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μακαρίου

Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης

Υπό του Σεβασμιωάτου Μητροπολίτου Θεσαλλονίκης κ. Ευθυμίου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Περιστεράς κ. Μακαρίου

Ι. Ν Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φλώρινας

 

Εορτή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Στον Καθεδρικό Ι Ναό Συκεών Θεσαλλονίκης

Οσίας Ειρήνης στο Κόστος Πάρου

Θεοφιλέστατος Επ. Καισαρείας κ. Τιμόθεος

Οσία Ειρήνη στην Αρέθουσα Θεσσαλονίκης

Αρχιμ. Αββακούμ

Την Κουρά μίας ακόμα νέας Μοναχής τέλεσε το Σάββατο 18 Ιουλίου (π. ημ.) στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και Αγίου Μάρκου επισκόπου Αρεθουσίων στην Αρέθουσα Θεσσαλονίκης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ευθύμιος δίδοντάς της το όνομα Χριστοφόρα μοναχή.

Παρασκευή 17η  Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μαρίνης τῆς Μεγαλομάρτυρος ἑώρτασεν τήν πανήγυρίν του ὁ τιμώμενος εἰς τό ὄνομα τῆς ἐν λόγῳ Ἀθληφόρου ἱερός ναός, παρά τον Κορυδαλλόν. Συμφώνως μέ τήν τάξιν τῶν πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων, ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Γεροντίου, καθώς καί ἡ Λιτή. Τήν πρωΐαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, καί ἀφοῦ ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτελέσθη ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Μακαρίου, συνιερουργούντων αὐτῷ  τῶν ἁγίων ἀρχιερέων  Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου, Κυκλάδων κ. Σάββα. Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἡμέρας ἐκήρυξε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος.

 

Κυριακή 5η Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ, πανηγύρισε ἡ ἐν Μεγάροις ὁμώνυμος Ἱερά Μονή, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ διετέλεσεν ὁ μακαριστός Μητοπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κυρός Γερόντιος. Εἰς τήν ἑόρτιον Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἔλαβεν μέρος εἰς τό περικαλλές Καθολικόν τῆς μονῆς, παρέστη ὡς προεξάρχων ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Γεροντίου  Τόν θείον λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Γερόντιος. Ὡσαύτως στήν πανήγυρη ἐτελέσθη καί ἡ χειροτονία εἰς πρεσβύτερον τοῦ διακόνου Δημητρίου Λύσσαρη.

Τήν Τρίτη 30 Ἰουνίου, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς εὐρέσεως τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Μεταλιορυχειτίσσης στην ἱερά μονή τῆς Παναγίας τῆς Ἀκρωτηριανῆς στήν Σέριφο. Στήν πανήγυρη παρεβρέθηκαν ἀξιωματικοί τοῦ στρατοῦ καί ἡ ὑπαξιωματικός Βασιλική Πλεξίδα, ἡ ὁποία εἶχε διασωθεί ἀπό την Παναγία τήν Ἀκρωτηριανή ἀπό πτώση ἐλικοπτέρου. Τήν θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ πρωτοπρ. π. Νικόλαος Δασκαλάκης. 

 

Σήμερα Πέμπτη 2 Ἰουλίου, ἡμέρα τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου, ἐτελέσθῃ ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ Δημητρίου Λύσσαρη, στόν ἱερό ναό τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου Περιστερίου Ἀττικῆς. Τήν χειροτονία ἐτέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. κ. Μακάριος. Ὁ νέος διάκονος εἶναι τέκνο τῆς Ἐκκλησίας μας καθῶς καί ἡ πρεσβυτέρα Χριστίνα.

Μέ τήν δέουσα εὐλάβεια  ἑορτάσθηκε καί ἐφέτος ἡ πανευφρόσυνη ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμά καί Δαμιανοῦ, κατά τήν ὁποία πανηγυρίζουν στήν χάρη τους, ὁ ἱερός ναός εἰς τήν Ἐλευσίνα καί εἰς τήν Ποταμιά  Θάσου.   Στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό τῶν ἁγίων εἰς τήν Ἀθήνα, χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος. Εἰς τόν ἱερό ναό τῶν ἁγίων Ἀναργύρων στήν  Θάσο τῶν Πανηγυρικῶν ἀκολουθιῶν  προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.

Ἅγιοι Ἀνάργυροι Θάσου

Τήν Τρίτη 31 Ἰουνίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, πανηγύρισεν μεγαλοπρεπῶς, ὁ ἱερός καθεδρικός ναός τῶν Ἀθηνῶν. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ἡ ὑποδοχή τοῦ Τιμίου Ξύλου καί τμήμα λειψάνου τῆς ἁγίας Θεοστέπτου βασιλίσσης Ἐλένης ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Μακαρίου, τά ὁποία προήλθαν ἀπό τήν ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης. Ἀκολούθως ἐτελέσθῃ  ὁ Μέγας πανηγυρικός  Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου πλαισιουμένου ὑπό πλειάδος ἱερέων  καί ἐνός διακόνου τῆς ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς.  Τό  πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας προεξῆρχεν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος, συνιερουργούντων αὐτῷ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ καί τοῦ ἱεροῦ κλῆρου. Στήν ἱερά πανήγυρη εὐάριθμο ἦταν τό πλῆθος τῶν πιστῶν πού προσῆλθαν νά λάβουν τήν εὐλογία τῶν ἁγίων Δώδεκα Πανεφήμων Ἀποστόλων. 

 

 

Ἐτελέσθῃ σήμερα, ἐπί τῇ ἐπαναλειτουργία τοῦ Ναοῦ Ἁγίου Φιλίππου εἰς τά Καμίνια Πειραιῶς  ὁ Ἁγιασμός καί ἀκολούθως ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῶν Ἁγίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου. 

Ετελέσθη σήμερον 13 ιουνίου ( Π. ε. ) Αρχιερατική Πανήγυρις μνήμης του Οσίου Πατρός ΙΩΑΝΝΟΥ του ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ του ΝΕΟΥ εκ Λωρίων Χαλδίας του Πόντου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ευθυμίου στην Ιερά μονή Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου Περιστερά Θεσσαλονίκης.
Προσέτι, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & π. Ε. κκ Μακαρίου, ετελέσθη και το Μνημόσυνον του μακαριστού Ιερομονάχου Αρχιμανδρίτου π. ΙΩΑΣΑΦ, ο οποίος μετέστη προ εξαμήνου εις Ουρανίους Μονάς, προσευχόμενος προς τον Κύριο υπέρ ημών..

Ἐπί τη ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Πανηγύρισαν οἱ κάτωθι ἱεροί ναοί: 

 

Ἁγία Τριάδα Ἰλίου Ἀττικῆς

Ἀνήμερα στήν Πανηγυρική θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, συλλειτουργούντος αὐτῷ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου. Μεθέορτος Ἐσπερινός χοροστατούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Γεροντίου, πλαισιουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου

Ἁγία Τριάδα Ἀχαρνῶν

Προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου στόν Ἐσπερινό. Ἀνήμερα ἱερατικό συλλείτουργο.

Ἁγία Τριάδα Ἐπανωμῆς Θεσσαλονίκης

Προεξάρχοντος στήν Πανηγυρική Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου

 

Ἁγία Τριάδα Νεμέας Κορίνθου

Ἀρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου, συλλειτουργούντος αὐτῷ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Δωροθέου.

Ἁγία Τριάδα Πεντέλης

Ἱερατικό Συλλείτουργο ὑπό τῶν Παν/του Ἀρχι. π. Νεκταρίου Ἀγγελοπούλου, καί τοῦ Ὁσιολογιωτάτου ἱερομ. π. Μακαρίου Παλαιολόγου.

Ἁγία Τριάδα Ξυλοκάστρου Κορίνθου

Προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος

 

Ἁγία Τριάδα Μαυρομάτι Θηβῶν

Ἐτέλεσε ὁ πρωτοπρεσβ. Δημήτριος Λάμπρου

 

 

 

 

 

5 Ἰουνίου, Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Δωροθέου ἐπικόπου Τύρου, ἑόρτασε τοῦ ὁνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος. Τοῦ συλλειτούργου προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, συλλειτουργούντων αυτῷ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου.

Τήν Πέμπτη 28 Μαΐου, ἐπί τῇ Δεσποτική Ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ, πανηγύρισε ὁ ἱερός Ναός τῆς Ἀναλήψεως στά Σπάτα Ἀττικῆς, στήν ὁποία τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεός, καί ἀνήμερα, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί ἡ ἱερά μονή Ἀναλήψεως στό Καπανδρίτι Ἀττικῆς τοῦ Μακαριστοῦ Αῤχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Αὐξεντίου. Τήν Πανηγυρική λειτουργία τέλεσε ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. Γερόντιος Σούκουλης

 

Τήν Πέμπτη 21 Μαΐου, μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης πανηγύρισαν οἱ κάτωθι ιεροί ναόι στην Πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου

Πανήρυρη Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνπου καί Ἐλένης Ἀρέθουσας Θεσσαλονίκης.

Πανήγυρη Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης Βασιλικῶν Θεσσαλονίκης.

Σε κλίμα συγκίνησης τελέσθηκε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού επισκόπου, κυρού Ιακώβου,στην Ιερά μονή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στην Περιστερά Θεσσαλονίκης  όπου και ο τάφος του Μακαριστού επισκόπου.Τήν θεία λειτουργία και το μνημόσυνο τέλεσε ο Μακαριώτατος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Μακάριος. Στο ιερό μνημόσυνο συμπαρίστατο και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Περιστεράς κ. Μακάριος. Στον μητροπολιτικό ναό των Αθηνών στην θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο  χοροστάτησε  ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος συλλειτουργούντων ιερέων της ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Ο Θεοφιλέστατος στο κήρυγμά του έκανε λόγο για έναν άνθρωπο εξ ολοκλήρου δωσμένο στον Θεό και την διακονία των ανθρώπων με προσφορά τόσο στα συνοδικά όσο και στα ποιμαντικά.

Μνημόσυνα του Θεοφιλεστάτου τελέσθηκαν και σε άλλους ναούς και μονές σε όλη την Αττική, στον μητροπολιτικό ναό της Φθιώτιδος και ναούς της Θεσσαλονίκης.

Τήν 1 του μηνός Ὀκτωβρίου ἡμέρα τῆς Συνάξεως τῆς Θ. Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου καί τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας πανηγύρησαν ὁ Ἱερός Ναός τῆς Γογοϋπηκόου στός Εὐοσμο Θεσσαλονίκης καί ἡ ἱερά μονή Ἁγίας Σκέπης Ἁγίου Στεφάνου Ἀττικῆς. Στόν Ἑσπερινό τῆς Γοργοϋπηκόου χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος καί στήν θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Μακάριος. Στήν δέ πανήγυρη τῆς Ἁγίας Σκέπης στό διήμερο τῶν πανηγυρικῶν ἀκολουθιῶν τῆς ἱερᾶς μονῆς προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ.

 

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις