Σάββατο 17η  Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μαρίνης τῆς Μεγαλομάρτυρος ἑώρτασεν τήν πανήγυρίν του ὁ τιμώμενος εἰς τό ὄνομα τῆς ἐν λόγῳ Ἀθληφόρου ἱερός ναός, παρά τον Κορυδαλλόν. Συμφώνως μέ τήν τάξιν τῶν πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων, ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Γεροντίου, καί ἀκολούθως ἐτελέσθη  ἡ Λιτάνευση τῆς ἁγίας Εἰκόνος τῆς Μεγαλομάρτυρος προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα. Τήν πρωΐαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, καί ἀφοῦ ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτελέσθη ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Μακαρίου, συνιερουργούντων αὐτῷ  τῶν ἁγίων ἀρχιερέων  Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου καί Κυκλάδων κ. Σάββα. Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἡμέρας ἐκήρυξε ὁ Παν/τατος Ἀρχιμανδρίτης π. Πέτρος Γκόλφης.

Δευτέρα 5η Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ, πανηγύρισε ἡ ἐν Μεγάροις ὁμώνυμος Ἱερά Μονή, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ διετέλεσεν ὁ μακαριστός Μητοπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κυρός Γερόντιος. Εἰς τήν ἑόρτιον Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἔλαβεν μέρος εἰς τό περικαλλές Καθολικόν τῆς μονῆς, παρέστη ὡς προεξάρχων ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Γεροντίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα. Τόν θείον λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Γερόντιος. 

Μέ τήν δέουσα εὐλάβεια  ἑορτάσθηκε καί ἐφέτος ἡ πανευφρόσυνη ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμά καί Δαμιανοῦ, κατά τήν ὁποία πανηγυρίζει στήν χάρη τους, ὁ ἱερός ναός εἰς τή τήν Ποταμιά  Θάσου.   Στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό  καί τήν θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ ποιμενάρχης αὐτῆς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.

Τήν Τετάρτη 31 Ἰουνίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, πανηγύρισεν μεγαλοπρεπῶς, ὁ ἱερός καθεδρικός ναός τῶν Ἀθηνῶν. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας ἐτελέσθη  ὁ Μέγας πανηγυρικός  Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ πλαισιουμένου ὑπό πλειάδος ἱερέων ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς Ἁγίας Εἰκόνος  καί τῶν Ἁγίων Λειψάνων τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Μακαρίου, συμπαρισταμένων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Κυκλάδων κ. Σάββα συνοδευόμενης τῆς Φιλαρμονικῆς Μπάντας.  Τό  πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας στήν  Πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας προεξήρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος, συνιερουργούντων, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ καί τοῦ ἱεροῦ κλῆρου. Στήν ἱερά πανήγυρη εὐάριθμο ἦταν τό πλῆθος τῶν πιστῶν πού προσῆλθαν νά λάβουν τήν εὐλογία τῶν ἁγίων Δώδεκα Πανεφήμων Ἀποστόλων. Τόν θείο λόγο  στό κοινωνικό ἐκήρυξε ὁ Παν/τατος Ἀρχιμανδρίτης Γερόντιος Σούκουλης. 

 

Τήν Κυριακήν Γ΄ Ματθαίου, ἐπί τῇ μνήμῃ πάντων τῶν ἐν τῇ Σκήτῃ τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτωρος Ἄννης τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους Ἄθω ἐν ἀσκήσει καί ἀθλήσει διαλαμψάντων Ὁσίων Πατέρων ἤγε τά ὁνομαστήριά αὐτοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γερόντιος. Κατ’αὐτήν  ἐτελέσθη ἀρχιερατικόν συλλείτουργον εἰς τόν ἱερόν Μητροπολιτικόν ναόν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος εἰς τήν Λαμίαν, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ ἑορτάζοντος τά σεπτά αὐτοῦ ὁνομαστήρια Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Γεροντίου,καί πλαισιουμένων ἱερέων. Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας λόγον ἐκήρυξε ὁ Μακαριώτατος Άρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος.

Τήν Κυριακή Β' Ματθαίου, τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, συνέπεσε καί ἡ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμωνος ἐκ Λωρίων τῆς Χαλδίας τοῦ Πόντου τά ἱερά Λείψανα τοῦ ὁποίου ἀποθησαυρίζονται στήν Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης. Πρός τούτο ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου στήν Ἱερά μονή Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστεράς Θεσσαλονίκης.
 
 
 
 
 

Τήν Παρασκευή 21η Μαΐου ἑορτή τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης πανηγύρισαν 1)τό Ἱστορικόν  Παράρτημα τῶν Βασιλικῶν Θεσσαλονίκης.

Ἀφ ἑσπέρας, ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος προέστη τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς μετ΄ αὐτοῦ Ἱερᾶς λειτανίας τῆς ἐφεστείου εἰκόνος καί τῶν Ἱερῶν τῶν λειψάνων τῶν Ἀγίων , συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου.

2)Ὡσαύτως πανηγύρησε καί ὁ ἱερός ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρεθοῦσης Θεσσαλονίκης. Στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, συλλειτουργούντος αὐτοῦ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ πλαισιουμένων ὑπό ἱερέων.

Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς ἐνδόξου Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου εἰς τούς οὐρανούς. Κατ΄αὐτήν ἐπανηγύρισε 1)τό ἱστορικόν παράρτημα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν Σπάτᾳ Ἀττικῆς. Ἀφ ἑσπέρας ἐτελέσθη μέγας Πανηγυρικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ. Μετά τό πέρας τοῦ λαμπροῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβε χώρα μεγάλη λειτανευτική πομπή εἰς τάς κεντρικάς ὁδούς τῆς πόλεως τῶν Σπάτων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου.Τήν ὅλην τελετήν ἐλάμπρυνον διά τῆς παρουσίας των, ἡ συμμετοχή τῶν τοπικῶν Ἀρχόντων, ἀλλά καί τῆς Φιλαρμονικῆς Μπάντας τοῦ Δήμου Σπάτων καί Ἀρτέμιδος, ὁ χορός τῶν καλλιφωνοτάτων Ἱεροψαλτῶν Μιλτιάδου Μαΐστρου, καί Κωνσταντίνου Μπέκα.Τήν ἑπομένην τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας τῆς ἐορτῆς, ἐγένετο Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου, καί τῶν Παν/τατων π. Νήφωνος, π. Θεολόγου. Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἡμέρας ἐκήρυκε ὁ Παν/τος ἱερομ. π. Μακάριος Παλαιολόγος.

Ὡσαύτως 2)πανηγύρισε καί ἡ ἱερά Μονή Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Πετριῶν Εὐβοίας. Τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως προεξήρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος, πλαισιούμενος ὑπό τῶν Ἀρχ. Παρθενίου καί τοῦ Πρωτοπρ. Συμεῶν.Στήν ἱερά Πανήγυρη προσῆλθε εὐάριθμο πλῆθος πιστῶν.

3)Διά Ἀρχιερατικῆς ἀγρυπνίας ἑόρτασε τήν ἑαυτῆς Πανήγυρη ἡ Δεσποτική Μονή τῆς Ἀναλήψεως Κοζάνης. Τήν Πανήγυρη ἐτέλεσε ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος μετά τοῦ πρεσβυτερίου. 

4)Τέλος διά πανηγυρικῆς θείας Λειτουργἰας ἑόρτασε ἡ ἱερά μονή Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στό Καπανδρίτι Ἀττικῆς τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Αὐξεντίου. Στήν Πανήγυρη ἱερούργισε ὁ Παν/τατος Ἀρχιμ. Γερόντιος Σούκουλης.

Τήν Κυριακή Ε΄ τῆς Σαμαρείτιδος 9 Μαΐου, Πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός τῆς Παναγίας τῆς Μυροβλυτίσσης στίς Ἀχαρνές. Πανηγυρικός Ἐσπερινός τελέσθηκε τήν Παραμονή στήν ὁποία χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ ἐνῶ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος και ὁ Θεοφ. Καισαρείας κ. Τιμόθεος, πλαισιούμενος ὑπό  ἱερέων.Ἀνημερα τῆς ἑορτῆς τῆς Πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας προεξήρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος.

 

Σάββατο 8 Μαΐου. Τήν μνήμην τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου πανηγύρισεν 1)  ἡ ἐν Πετρουπόλει Ἀττικῆς ὁμώνυμος ἱερά γυναικεία μονή τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Αὐξεντίου. Ἀφ᾿ ἑσπέρας ἐτελέσθει ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου μέ τήν συμμετοχή τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῶν Ἀθηνῶν. Τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου καί Πέτρας κ. Δαβίδ μέ τήν συμμετοχή τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Τόν θείο λόγο ἐκήρυξε ὁ Θεφ. Ἐπίσκ. Πέτρας κ. Δαβίδ.

Ὡσαύτως πανηγύρισε ὁ ἐν Καλύβαις Χαλκιδικῆς ὑπό ἀνέγερσιν Ἱερός Ναός τοῦ Ἀγίου,  ὅπου στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό καί τήν θεία Λειτουργία προεξήρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος. Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας προσεφέρθει τό καθιερωμένο κέρασμα καί ἀκολούθως παρετέθει τράπεζα. 

Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου σχεδόν περατωμένος

Τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Σεφαφείμ τοῦ Δομβοΐτου πανήγυρισε ἡ Εκκλησία μας στίς 6 Μαΐου ἡμέρα Πέμπτη. Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ στήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος ῆταν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός στό Μώλο Λοκρίδος ὅπου παραμονή ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός και ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἡ Πανηγυρική Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβαμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου. 

Τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου τίμησε  ἡ  Ἐκκλησία μας τήν Παρασκευή (23 Ἀπριλίου). Στήν Ἀττική πανηγύρισε ὁ Ἱ. Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στά Ν. Λιόσια Ἀττικῆς. Ὅθεν τήν παραμονή ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Τό πρωΐ ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας προεξήρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Μακάριος συλλειτουργούντος αὐτῷ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

Εἰς Θεσσαλονίκη πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου στό Μεσημέριον Χαλκιδικῆς ὅπου τήν  παραμονή τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἐσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ. Στήν ἐπακολουθήσασα λιτανεία ἔλαβε μέρος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, ἐνῶ στήν ἀρτοκλασία ἔλαβε μέρος καί ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.   Τό δέ πρωῒ τῆς Δευτέρας  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος  ἐτέλεσε τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία μέ συμμετοχή ἀρκετῶν κληρικῶν, ἐκφωνήσας ἑόρτια ὁμιλία.

 

Τήν Τετάρτη 20 Ἀπριλίου ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Φθιώτιδος πανηγύρισε τήν μνήμη ἑνός ἐκ τῶν ἐπιφανῶν γόνων αὐτῆς, τόν Ὅσιον Ἀθανάσιον, κτίτωρα τῆς μονῆς τοῦ Μεγάλου Μετεώρου. Ἐπίκεντρον τῆς ἑορτῆς ὑπῆρξεν ἡ ὁμώνυμος τοῦ Ὁσίου ἀνδρώα κοινοβιακή μονή παρά τό Ἄνυδρον Φθιώτιδος, την ὁποίαν ἀνήγειρεν ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Φθιώτιδος κυρός Καλλίνικος, θέλοντας να τιμήσει τόν Μεγάλο τοπικό Ἅγιο καί ἱδρυτήν τοῦ Μετεωριτικοῦ Μοναχισμοῦ. Τό ἑσπέρας, παραμονή τῆς ἑορτῆς, ετελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Γεροντίου. Τήν δέ πρωΐαν ἡ πανηγυρική ἀκολουθία τοῦ Ὅρθρου καί τό ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπ. Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Φθιώτιδος κ. Γερόντιος, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Περιστερᾶς κ. Μακαρίος, Καισαρείας κ. Τιμόθεος, ὁ Πέτρας κ. Δαβίδ καί ὁ ἱερός κλήρος.

Τά εγκαίνια του Ι. Ναού της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Μακάριος, εις το Αφράτι Χαλκίδος την Δευτέρα 19 Απριλίου. Πρόκειται περί παλαιού Ιερού Ναού, αφιερωμένου εις την Αγία Παρασκευή. Στά εγκαίνια και την θεία Λειτουργία πλήν του Μακαριωτάτου έλαβαν μέρος ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καισαρίας κ. Τιμόθεος και ο ιερός κλήρος ενώ προσήλθαν πλήθος πιστών. 

Κατά τήν περίοδον τῆς Διακαινησίμου ἐβδομάδος, καί συμφώνως μέ τήν ἐπικρατοῦσα μακραίωνον μοναστηριακήν παράδοσιν καί τάξιν, τιμῶνται ἰδιαιτέρως αἱ ἐν ταῖς ἱεραίς μοναῖς τεθησαυρισμέναι καί χαριτώνουσαι αὐτάς σεπταί Θεομητορικαί εἰκόναι.

Ὡς ἐκ τούτου, τό Σάββατον τῆς Διακαινησίμου Ἐβδομάδος (17 Ἀπριλίου)  ἐπανηγύρισε ἡ ἱερά μονή τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης παρά τῷ Κλημέντι Κορινθίας, τῆς ὁποίας  ἡγουμένη  τυγχάνει ἡ ὁσιωτάτη Μοναχή Μαρία Μαγδαληνή. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐτελέσθῃ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Μακαρίου ἐνῶ τόν Μακαριώτατο τόν πλαισίωσαν οἱ ἱερομ. Μακάριος καί Θεολόγος . Τόν θείο λόγο ἐκήρυξε  ὁ Μακαριώτατος ἀναλύοντας θεολογικά τά βαθύτερα νοήματα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως. Ἐν τέλει περιεφέρθη ἡ ἱερά εἰκῶν τῆς Ἱεροσολυμίτισσας εἰς τούς χώρους τῆς μονῆς.

 

Τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου ἡ Ἐκκλησια μας ἑορτάζει τά θαυμάσια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ὅθεν πανηγύρισεν τό ἱερό μονήδριον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (μετόχι τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἰλίου Ἀττικῆς) παρά τόν Ἅγιο Στέφανο Ἀττικῆς. Πρός τοῦτο ἐτελέσθη τήν κυριώνυμον ἡμέρα ἡ ἁρχιερατική θεία Λειτουργία πρός τιμήν τῆς Παναγίας, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ ὅστις ἐκήρυξε καί τόν θείο λόγον, πλαισιουμένων ὑπό τῶν ἱερέων Δανιήλ, Μακαρίου, Θεολόγου, Ἀμβροσίου Ἀντωνίου καί Δημητρίου. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ λιτανευτική πομπή τῶν εἰκόνων τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.Τέλος ἡ ἀδελφότητα τῆς μονῆς παρέθεσε ἑορταστικήν τράπεζα εἰς ὅλους τούς προσκυνητάς.

Τὴν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου  (12 Ἀπριλίου), εἰς τὴν ἱερὰν καὶ σεβασμίαν ἀνδρώαν μονὴν τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης, ἐτιμήθη κατὰ τὸ δέον καὶ μετὰ πάσης λαμπρότητος ἡ ἐν αὐτῇ εὑρισκομένη ἱερὰ εἰκὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπωνομαζομένης «Φοβερὰ Προστασία». Στό Καθολικό τῆς μονῆς ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς, χοροστατούντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, καί ἐν συνεχεία ὁ Ἁγιασμός στό Καθολικό τῆς Μονῆς. Ἀκολούθως περιεφέρθη ἡ Θεομητορικὴ εἰκὼν μετὰ λιτανευτικῆς πομπῆς καὶ ἐν μέσῳ αἰσθημάτων βαθείας κατανύξεως εἰς τοὺς χώρους τῆς μονῆς καί τῶν παρεκκλησίων της , προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου, συμπαραστατουμένου ὑπὸ τῶν ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Περιστερᾶς κ. Μακαρίου (τοῦ καὶ Καθηγουμένου τῆς ὡς ἄνω ἱερᾶς μονῆς), Πέτρας κ. Δαβίδ τῶν πατέρων τῆς μονῆς, καθὼς καὶ εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

 

Τήν Πέμπτη 11η Φεβρουαρίου, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου, εἰς τόν ἱερόν ναόν τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Καμινίων Πειραιῶς ἐτελέσθη ἡ εἰς πρεσβύτερον χειρτονία τοῦ ἱεροδιακόνου Ἀμβροσίου Συνοδινού. Τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία ἐτἐλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος πλαισιούμενος ὑπό ἱερέων τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Τὴν Δευτέρα 25ῃ Ἰανουαρίου, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν -τιμώντας τὴν μνήνην τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου καὶ προμάχου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως- ἑορτάζει καὶ τὸ γεγονὸς τῆς ἀναρρήσεως κατ’ αὐτὴν τὴν ἁγίαν ἡμέραν εἰς τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. Μακαρίου, συμπληρώνοντας 18 ἔτη ἀπό τήν ἐκλογή του. Πρός τούτο ἐτελέσθη Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Δάφνης, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσαλλονίκης κ. Εὐθυμίου,, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Κυκλάδων κ. Σάββα καί τοῦ ἱεροῦ κλῆρου. Μετά τήν δοξολογία ἐτελέσθη ἡ χειροθεσία εἰς ἀναγνώστην καί ὑποδιάκονον τοῦ ἀδελφοῦ Λαζάρου Ζέτιτς. Ἐπίσης ἐτέθη εἰς προσκύνησιν τμήμα τοῦ Λειψάνου τοῦ  Μεγάλου Πατρός Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Τόν πανηγυρικό λόγο ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ.

Λαμπρόν ἀρχιερατικόν συλλείτουργον ἐτελέσθη εἰς τήν Θεσσαλονίκην ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου καί τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Εὐθυμίου. Τήν προηγουμένη τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ. Στήν ἀκολουθία παρέστησαν καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος, ὁ ἆγων τά ὁνομαστήρια Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Περιστερᾶς κ. Μακάριος καί Καισαρείας κ. Τιμόθεος καί ὁ ἱερός κλῆρος . Ἀνήμερα εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Θεσσαλονίκης, ἐτελέσθη ἡ πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία μέ προεξάρχοντα τόν Μακαριώτατο καί συλλειτουργούς  τούς ὡς ἄνω ἀρχιερεῖς καί τόν ἱερό κλήρο.

Τήν 1η τοῦ μηνός Ἰανουαρίου, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μ. Βασιλείου τά παιδιά τῆς ἐνορίας τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Θεσσαλονίκης ἔψαλαν τά παραδοσιακά κάλαντα στούς ἱερεῖς τῆς ἐνορίας καί στόν ἑορτάζοντα π. Βασίλειο.

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις