Πέμπτη 28η ἸουλίουἘπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας καί Θεοφόρου μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς μονῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου, ἑώρτασε τήν ἐτήσιον αὐτοῦ Πανήγυριν ὁ ὁμώνυμος καθεδρικός ἱερός ναός τῆς Θεσσαλονίκης. Πρός τοῦτο, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Μωϋσή, συμπροσευχομένων, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Φιλαρέτου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπίσκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, καί Πέτρας κ. Δαβίδ καί Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου ὡς καί πλειάδος ἱερέων.

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε χώραν ἡ μεγαλειώδης λιτάνευσις τῆς λαμπρᾶς καί περίτεχνης χρυσοποικίλτου Ἱερᾶς Λάρνακος τοῦ παντίμου λειψάνου καί τῆς εἰκόνος τῆς θαυματουργοῦ Ὁσίας, προπορευομένης τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Νεαπόλεως - Συκεῶν, τῇ συμετοχῆ τοῦ Ἱεροῦ Κλῆρου καί πλήθους πιστῶν πού εὐλαβοῦνται ἰδιαιτέρως την μνήμῃ τῆς Μεγάλης Ὁσίας. Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκοπου κ. Μακαρίου συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν ὡς ἄνω ἀρχιερέων.

Τό Ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη μεθέορτος Πανηγυρικός Ἑσπερινός  καί ἀκολούθως ἐψάλλησαν τά ἐγκώμια τῆς Ἁγίας ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς λάρνακος τοῦ λειψάνου τῆς ὁσίας ὑπό Ἀρχιερέων καί τοῦ χοροῦ τῶν ἱεροψαλτῶν.

Ὁ ἱερός ναός τῆς ἁγίας εἰς τήν νήσον Πάρον, ἔνθα καί οἱ θερινές κατασκηνώσεις τοῦ Ὀρφανοτροφείου θηλέων Ἁγία Τριάς, Ἰλίου Ἀττικῆς πανηγύρισαν  Εἰς τάς  ἀκολουθίας τόσον τοῦ Ἑσπερινοῦ ὅσον καί τῆς Πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος καθῶς προσῆλθαν καί εὐάριθμον πλῆθος πιστῶν. 

 

Τρίτη 26η Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, τῆς πολιούχου τῆς πόλεως Χαλκίδος, πανηγύρησε ὁ ὁμώνυμος ἱερός ἐνοριακός -κοιμητηριακός ναός τῆς Ἁγίας παρά τό Πιρνάρι Μύτικα Χαλκίδος . Ὅθεν το ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός περαίνοντος τοῦ ὁποίου ἐπραγματοποιήθη ἡ ἱερά λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας εἰς τάς ὁδούς τοῦ χωριοῦ. Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη ὁ Ὅρθρος καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου πλαισιουμένου ὑπό ἱερέων, καθώς ἐπίσης καί τήν συμμετοχή πολλῶν πιστῶν.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί ὁ ἱερός ναός τῆς Ἁγίας στά Πουγκάκια Φθιώτιδος. Τῶν Πανηγυρικῶν ἀκολουθιῶν προεξήρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γερόντιος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

Ὡσαύτως πανηγύρισε ἡ ἱστορική ἱερά μονή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν Πόλη τῆς Λαρίσσης, Τόσο στον Πανηγυρικό Ἑσπερινό ὅσο καί στήν Θεία Λειτουργία προεξήρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροποίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος. 

Τή Πέμπτη 14 Ἰουλίου ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Πρεσβύτερος π. Γαβριήλ Νεμπιερίτζε στήν Γεωργία. Πρός τούτῳ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος μετέβῃ στήν Γεωργία μετά τῶν Πανοσιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν Γεροντίου και Μακαρίου διά νά τελέσουν τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τήν Δευτέρα 18 Ἰουλίου καί νά κοινωνήσουν τῶν ἀχράντων μυστηρίων οἱ πιστοί τῆς  ἐνορίας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Κυριακή 17η  Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μαρίνης τῆς Μεγαλομάρτυρος ἑώρτασεν τήν πανήγυρίν του ὁ τιμώμενος εἰς τό ὄνομα τῆς ἐν λόγῳ Ἀθληφόρου ἱερός ναός, παρά τον Κορυδαλλόν. Συμφώνως μέ τήν τάξιν τῶν πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων, ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Γεροντίου, καί ἀκολούθως ἐτελέσθη  ἡ Λιτάνευση τῆς ἁγίας Εἰκόνος τῆς Μεγαλομάρτυρος προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα. Τήν πρωΐαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, καί ἀφοῦ ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἐτελέσθη ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Μακαρίου, συνιερουργούντων αὐτῷ  τῶν ἁγίων ἀρχιερέων  Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου καί Κυκλάδων κ. Σάββα. 

Τρίτη 5η Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ, πανηγύρισε ἡ ἐν Μεγάροις ὁμώνυμος Ἱερά Μονή, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ διετέλεσεν ὁ μακαριστός Μητοπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κυρός Γερόντιος. Εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Εἰς τήν ἑόρτιον Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἔλαβεν μέρος εἰς τό περικαλλές Καθολικόν τῆς μονῆς, παρέστη ὡς προεξάρχων ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτων Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Φθιώτιδος κ. Γεροντίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου. Τόν θείον λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Γερόντιος.

Μέ τήν δέουσα εὐλάβεια  ἑορτάσθηκε καί ἐφέτος ἡ πανευφρόσυνη ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμά καί Δαμιανοῦ, κατά τήν ὁποία πανηγυρίζει στήν χάρη τους, ὁ ἱερός ναός εἰς τή τήν Ποταμιά  Θάσου.   Στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ ἐνῶ στήν θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ ποιμενάρχης αὐτῆς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος συλλειτουργούντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

Τήν Πέμπτη 31 Ἰουνίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, πανηγύρισεν μεγαλοπρεπῶς, ὁ ἱερός καθεδρικός ναός τῶν Ἀθηνῶν. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας ἐτελέσθη  ὁ Μέγας πανηγυρικός  Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου πλαισιουμένου ὑπό πλειάδος ἱερέων ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς Ἁγίας Εἰκόνος  καί τῶν Ἁγίων Λειψάνων τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Μακαρίου, συμπαρισταμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου, καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου.  Τό  πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας στήν  Πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας προεξήρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος, συνιερουργούντων, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου,  καί τοῦ ἱεροῦ κλῆρου. Στήν ἱερά πανήγυρη εὐάριθμο ἦταν τό πλῆθος τῶν πιστῶν πού προσῆλθαν νά λάβουν τήν εὐλογία τῶν ἁγίων Δώδεκα Πανεφήμων Ἀποστόλων. Τόν θείο λόγο  στό κοινωνικό ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Γερόντιος. Τήν ὥρα τῆς δοξολογίας ὁ Μακαριώτατος ἐχειροθέτησε εἰς Ἀρχιμανδρίτην τόν Πανοσιολογιώτατον ἱερομόναχον Μακάριο Παλαιολόγο.

Τήν Παρασκευή 24 Ἰουνίου ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομνάρτυρος Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός ἐν Ἀχαρναίς. Εἰς τόν Ἑσπερινόν καί τήν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκποπος Ἀθηνῶν κ.κ. Μακάριος, πλαισιούμενος ὑπό ἱερέων καί διακόνων.

 

 

 Στιγμυότυπα ἀπό τήν πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ παρεκκλησίου τῆς Παναγίας Οδηγήτριας, στό Ἄνυδρο Φθιώτιδος, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Γεροντίου.

Τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πανηγύρισε λαμπρῶς τό ἐν Ἰλίῳ Ἀττικῆς Ἱερόν Καθίδρημα, τό ἐπ΄ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος ὀρφανοτροφεῖον θηλέων. Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις διήρκησαν ἐπί διήμερον. Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπό ἱερέων. Τό ἑσπέρας ἐτελέσθη Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ μέ τήν συμμετοχήν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Τήν ἑπομένην τό πρωΐ ἐγένετο Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΜακαρίουΤό ἑσπέρας τῆς ἀγιωνύμου ἡμέρας ἐγένετο μεθέωρτος Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου καί ἀκολοῦθως μεγάλη καί λαμπρά λειτανία παρά τάς ὁδούς τοῦ Δήμου Ἰλίου μέ τήν συμμετοχήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Γεροντίου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, , ὡς καί πλειάδος Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἰδιαιτέρως πανηγυρικόν τόνον εἰς τήν ἑορτήν προσέδωσεν ἡ Φιλαρμονική Μπάντα. 

 

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Ἐπανωμῆς Θεσσαλονίκης. Ἀφ΄ ἑσπέρας εἰς τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν ἐχοροστάτησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος. Τήν πρωΐαν εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ ὅρθρου καί τῆς θεῖας Λειτουργίας προεξῆρχεν ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, πλαισιούμενος ὑπό ἱερέων τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Τήν Παρασκευή 21η Μαΐου ἑορτή τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης ἐκ μεταθέσεως πανηγύρισαν 1)τό Ἱστορικόν  Παράρτημα τῶν Βασιλικῶν Θεσσαλονίκης.

Ἀφ ἑσπέρας, ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος προέστη τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς μετ΄ αὐτοῦ Ἱερᾶς λειτανίας τῆς ἐφεστείου εἰκόνος καί τῶν Ἱερῶν τῶν λειψάνων τῶν Ἀγίων , συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καί τοῦ ἱεροῦ κλῆρου. Τό πρωΐ τήν θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκ. Πέτρας κ. Δαβίδ.

 

2)Ὡσαύτως πανηγύρησε καί ὁ ἱερός ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρεθοῦσης Θεσσαλονίκης. Στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος,  πλαισιουμένων ὑπό ἱερέων.

Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς ἐνδόξου Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου εἰς τούς οὐρανούς. Κατ΄αὐτήν ἐπανηγύρισε 1) τό ἱστορικόν παράρτημα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν Σπάτᾳ Ἀττικῆς. Ἀφ ἑσπέρας ἐτελέσθη μέγας Πανηγυρικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ. Μετά τό πέρας τοῦ λαμπροῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβε χώρα μεγάλη λειτανευτική πομπή εἰς τάς κεντρικάς ὁδούς τῆς πόλεως τῶν Σπάτων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου.Τήν ὅλην τελετήν ἐλάμπρυνον διά τῆς παρουσίας των, ἡ συμμετοχή τῶν τοπικῶν Ἀρχόντων, ἀλλά καί τῆς Φιλαρμονικῆς Μπάντας τοῦ Δήμου Σπάτων καί Ἀρτέμιδος, ὁ χορός τῶν καλλιφωνοτάτων Ἱεροψαλτῶν Μιλτιάδου Μαΐστρου, καί Κωνσταντίνου Μπέκα.Τήν ἑπομένην τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας τῆς ἐορτῆς, ἐγένετο Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου, καί τῶν Παν/τατων Ἱερομ. Νήφωνος καί Μακαρίου καί Ἱεροδ. Ἰακώβου.

Ὡσαύτως 2)πανηγύρισε καί ἡ ἱερά Μονή Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Πετριῶν Εὐβοίας. Τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως προεξήρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος, πλαισιούμενος ὑπό τῶν Ἀρχ. Παρθενίου καί τοῦ Πρωτοπρ. Συμεῶν.Στήν ἱερά Πανήγυρη προσῆλθε εὐάριθμο πλῆθος πιστῶν.

 

3)Διά Ἀρχιερατικῆς ἀγρυπνίας ἑόρτασε τήν ἑαυτῆς Πανήγυρη ἡ Δεσποτική Μονή τῆς Ἀναλήψεως Κοζάνης. Τήν Πανήγυρη ἐτέλεσε ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος μετά τοῦ πρεσβυτερίου. 

4)Τέλος διά πανηγυρικῆς θείας Λειτουργἰας ἑόρτασε ἡ ἱερά μονή Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στό Καπανδρίτι Ἀττικῆς τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Αὐξεντίου. Στήν Πανήγυρη ἱερούργισε ὁ Παν/τατος Ἀρχιμ. Γερόντιος Σούκουλης.

 

 

Τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Σεφαφείμ τοῦ Δομβοΐτου πανήγυρισε ἡ Εκκλησία μας στίς 6 Μαΐου ἡμέρα Παρσκευή Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ στήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος ῆταν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός στό Μώλο Λοκρίδος ὅπου παραμονή ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός και ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἡ Πανηγυρική Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβαμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου πλαισιουμένου ὑπό τοῦ κλήρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. 

Κυριακή 8 Μαΐου. Τήν μνήμην τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου πανηγύρισεν ὁ ἐν Καλύβαις Χαλκιδικῆς ὑπό ἀνέγερσιν Ἱερός Ναός τοῦ Ἀγίου,  ὅπου στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό καί τήν θεία Λειτουργία προεξήρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Μακάριος, ἐνῶ στό ἱερό παρέστῃ συμπροσευχόμενος ὁ Σεβαμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.  Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας προσεφέρθει τό καθιερωμένο κέρασμα καί ἀκολούθως παρετέθει τράπεζα.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί ἡ ἱερά μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Πετρουπόλη Ἀττικῆς στήν ὁποία λάβαν μέρος ἱερεῖς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Τήν Κυριακή Ε΄ τῆς Σαμαρείτιδος 1η Μαΐου, πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός τῆς Παναγίας τῆς Μυροβλυτίσσης στίς Ἀχαρνές. Πανηγυρικός Ἐσπερινός τελέσθηκε τήν παραμονή στήν ὁποία χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καιραρείας κ. Τιμόθεοςπλαισιούμενος ὑπό  ἱερέων καί διακόνου. Ἀνημερα τῆς ἑορτῆς τῆς Πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας προεξήρχε ὁ Θεοφιλέστατος κ. Τιμόθεος.

Τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου τίμησε  ἡ  Ἐκκλησία μας τό Σάββατο (23 Ἀπριλίου). Στήν Ἀττική πανηγύρισε ὁ Ἱ. Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στά Ν. Λιόσια Ἀττικῆς. Ὅθεν τήν παραμονή ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Τό πρωΐ ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας προεξήρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Μακάριος καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

Εἰς Θεσσαλονίκη πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου στό Μεσημέριον Χαλκιδικῆς ὅπου τήν  παραμονή τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἐσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ. Στήν ἐπακολουθήσασα λιτανεία ἔλαβε μέρος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, ἐνῶ στήν ἀρτοκλασία ἔλαβε μέρος καί ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.   Τό δέ πρωῒ τῆς Δευτέρας  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος  ἐτέλεσε τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία μέ συμμετοχή ἀρκετῶν κληρικῶν, ἐκφωνήσας ἑόρτια ὁμιλία.

Τήν Τετάρτη 20 Ἀπριλίου ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Φθιώτιδος πανηγύρισε τήν μνήμη ἑνός ἐκ τῶν ἐπιφανῶν γόνων αὐτῆς, τόν Ὅσιον Ἀθανάσιον, κτίτωρα τῆς μονῆς τοῦ Μεγάλου Μετεώρου. Ἐπίκεντρον τῆς ἑορτῆς ὑπῆρξεν ἡ ὁμώνυμος τοῦ Ὁσίου ἀνδρώα κοινοβιακή μονή παρά τό Ἄνυδρον Φθιώτιδος, την ὁποίαν ἀνήγειρεν ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Φθιώτιδος κυρός Καλλίνικος, θέλοντας να τιμήσει τόν Μεγάλο τοπικό Ἅγιο καί ἱδρυτήν τοῦ Μετεωριτικοῦ Μοναχισμοῦ. Τό ἑσπέρας, παραμονή τῆς ἑορτῆς, ετελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκ. Πέτρας κ. Δαβίδ.  Τήν δέ πρωΐαν ἡ πανηγυρική ἀκολουθία τοῦ Ὅρθρου καί τό ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Φθιώτιδος κ. Γερόντιος, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίος, Καισαρείας κ. Τιμόθεος, ὁ Πέτρας κ. Δαβίδ καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

 

Μετά πάσης σεμνοπρεπείας ἐτελέσθη ἡ  ἐτησία πανήγυρις τοῦ δευτέρου ἁγίου τῆς  ἱερᾶς  μονῆς ἁγίας Ἐιρήνης Ἀρεθούσης, Ἁγίου Μάρκου Ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων. Τῆς ιερᾶς πανηγύρεως προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος  πλαισιούμενος ὑπό  ἱερέων τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως.

Κατά τήν περίοδον τῆς Διακαινησίμου ἐβδομάδος, καί συμφώνως μέ τήν ἐπικρατοῦσα μακραίωνον μοναστηριακήν παράδοσιν καί τάξιν, τιμῶνται ἰδιαιτέρως αἱ ἐν ταῖς ἱεραίς μοναῖς τεθησαυρισμέναι καί χαριτώνουσαι αὐτάς σεπταί Θεομητορικαί εἰκόναι.

Ὡς ἐκ τούτου, τό Σάββατον τῆς Διακαινησίμου Ἐβδομάδος ἐπανηγύρισε ἡ ἱερά μονή τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης παρά τῷ Κλημέντι Κορινθίας, τῆς ὁποίας  ἡγουμένη  τυγχάνει ἡ ὁσιωτάτη Μοναχή Μαρία Μαγδαληνή. Ὡσαύτως ἐτελέσθησαν καί τά Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ἱερᾶς μονῆς μαζί μέ τήν θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ.κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων αὐτῶ καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου καί Πέτρας κ. Δαβίδ. Τούς Ἀρχιερεῖς πλαισίωσαν ἱερεῖς, ὁ ἐφημέριος τῆς ἱερᾶς μονῆς καί διάκονος. Τόν θείο λόγο ἐκήρυξε  ὁ Μακαριώτατος. 

 

Τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου ἡ Ἐκκλησια μας ἑορτάζει τά θαυμάσια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ὅθεν πανηγύρισεν τό ἱερό μονήδριον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (μετόχι τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἰλίου Ἀττικῆς) παρά τόν Ἅγιο Στέφανο Ἀττικῆς. Πρός τοῦτο ἐτελέσθη τήν κυριώνυμον ἡμέρα ἡ ἁρχιερατική θεία Λειτουργία πρός τιμήν τῆς Παναγίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν  Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου καί Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ  πλαισιουμένων ὑπό τῶν ἱερέων. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ λιτανευτική πομπή τῶν εἰκόνων τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.Τέλος ἡ ἀδελφότητα τῆς μονῆς παρέθεσε ἑορταστικήν τράπεζα εἰς ὅλους τούς προσκυνητάς.

Τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου,τό μοναστήρι τῆς Παναγίας στό Καπανδρίτι Ἀττικῆς ἑορτασε τά θαυμάσια τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης. Ὅθεν, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική θεία Λειτουργἰα, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα, λαμβάνοντας μέρος καί ἱερέων τῆς ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς.

Τὴν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, εἰς τὴν ἱερὰν καὶ σεβασμίαν ἀνδρώαν μονὴν τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης, ἐτιμήθη κατὰ τὸ δέον ἡ ἐν αὐτῇ εὑρισκομένη ἱερὰ εἰκὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπωνομαζομένης «Φοβερὰ Προστασία». Στό Καθολικό τῆς μονῆς ἐτελέσθῃ ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς, χοροστατούντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, καί ἐν συνεχεία ὁ Ἁγιασμός στό Καθολικό τῆς Μονῆς. Λόγῳ βροχῆς, ὅμως δέν  ἐλιτανεύθη ἡ Θεομητορικὴ εἰκὼν εἰς τοὺς χώρους καί τά παρεκκλήσια της μονῆς. Στόν Ἁγιασμό ἔλαβαν μέρος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Μακάριος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, καί ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Θεοφ.  Ἐπίσκ. Περιστερᾶς κ. Μακάριος ὡς καί ἱερεῖς καί διάκονος.

Μέ τήν δέουσαν ἱεροπρέπειαν, ἑώρτασε καί ἐφέτος ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τήν ἡμέραν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων εἰς ὁλόκληρον τήν ἐπικράτειαν μέ πανηγυρικάς θείας Λειτουργίας, Λιτανείας, καί ἀσφαλῶς, μέ τήν πατροπαράδοτον τελετήν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, ὅπου τά πλήθη τῶν κατά τόπους πιστῶν ἔδωσαν διά μίαν ἀκόμη φοράν τό ὁμολογιακόν παρόν.
Εἰδικότερα, εἰς τήν περιοχήν τῶν Ἀθηνῶν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, ἐτέλεσεν τήν ἑόρτιον Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ὁσίου Ἰερωνύμου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ στό Κερατσίνι. Ἐν συνεχείᾳ, καί συμφώνως μέ τήν πολυετήν παράδοσιν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τοῦ πατρίου ἑορτολογίου, ἐπραγματοποιήθη ἡ τελετή τοῦ Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων εἰς τόν λιμένα τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κερατσινίου Ἀττικῆς.Τῆς κυρίως τελετῆς τοῦ Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Κυκλάδων κ. Σάββα καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Ὁ Μακαριώτατος ἐξεφώνησε κατάλληλον τῇ ἑορτῇ πανηγυρικόν λόγον.

 

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις