᾿Ενοριακοὶ ῾Ιεροὶ Ναοί

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ (Καθεδρικός)

(῞Εδρα Σεβ/του Μητροπ/του Θεσ/νίκης κ. Εὐθυμίου)

Μακεδονομάχων 11, Τ.Κ. 546 32 Καλλιθέα Θεσ/κη. τηλ.: 2310 630308, 622515 - Fax: 2310 636210

Κτίτωρ: † ᾿Αρχιμανδρίτης ᾿Ιάκωβος Παπαδέλης

᾿Εφημέριοι: ῾Ιερεὺς Σάββας Παπαδόπουλος

Πανηγύρεις: 28 ᾿Ιουλίου - 20 ᾿Ιαν. (Μεγάλου Εὐθυμίου)

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ

(Μετόχιον ῾Ι.Μ. ᾿Αδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης)

Καραϊσκάκη 6, Τ.Κ. 56224 Εὔοσμος/Θεσσαλονίκη. τηλ.: 2310 771587

Προϊστάμενος: Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ.Μακάριος

Ἐφημέριος:Ἱερεὺς Παῦλος Ἀλιατίδης

Παρεκκλήσια: ῾Αγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

Πανηγύρεις: 1 ᾿Οκτωβρίου, Β´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ῾Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Μετόχιον ῾Ι.Μ. ᾿Αδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης)

Δελφῶν & Γραβιᾶς, Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310 888474

᾿Εφημέριοι: Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Πιπέκης, Ἀρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Κύρτζαλης

Πανηγύρεις: 25 Δεκεμβρίου,

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

(Μετόχιον ῾Ι.Μ. ᾿Αδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης)

Στράβωνος 5, Τ.Κ. 551 31 Καλαμαριὰ Θεσ/νίκης τηλ.: 2310 429496

᾿Εφημέριος: Ἱερεὺς Γεώργιος Καψάλης

Πανηγύρεις: 15 Αὐγούστου - 6 Δεκεμβρίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

(Μετόχιον ῾Ι.Μ. ᾿Αδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης)

Κισσάβου τέρμα, Τ.Κ. 543 51 ῎Ανω Τούμπα Θεσσαλονίκης τηλ.: 2310 933159

᾿Εφημέριος: Ἀρχιμανδρίτης ᾿Αββακοὺμ Σακελλαρίδης

Πανήγυρις: 27 ᾿Ιουλίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

(Μετόχιον ῾Ι.Μ. ᾿Αδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης)

Σαπφοῦς 10 & Κύπρου, Τ.Κ. 555 35 Πυλαία

᾿Εφημέριος: ᾿Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Στάγκος

Πανήγυρις: 11 Νοεμβρίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΝΕΣΤΩΡΟΣ (᾿Ιδιωτικός)

Κασσάνδρου 91, Θεσσαλονίκη

Κτίτωρ: † Πρωτοπρεσβ/ρος Σάββας Παπαδόπουλος

῾Υπεύθυνος: Λάζαρος Παπαδόπουλος. (Πόντου 33, Τ.Κ. 55 201 τηλ.: 2310 341521)

Πανηγύρεις: 23 ᾿Απριλίου - 27 ᾿Οκτωβρίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (᾿Ιδιωτικός)

᾿Αν. Οἰκονόμου 16 & Καραϊσκάκη γωνία, Συκιές τηλ.: 2310 210687

Πανηγύρεις: 8 Μαΐου - 26 Σεπτεμβρίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (᾿Ιδιωτικός)

Πόντου 33, Τ.Κ. 552 01 Πανόραμα τηλ.: 2310 341521

Πανήγυρις: 17 ᾿Οκτωβρίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

(Μετόχιον ῾Ι.Μ. ᾿Αδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης)

Τ.Κ. 575 00 ᾿Επανομή Θεσσαλονίκης τηλ.: 23920 44722, 42370

Κτίτωρ: † ᾿Αρχ/της Εἰρηναῖος Τσιούλας

᾿Εφημέριος: ῾Ιερεὺς Σαμουὴλ Μπεαζίδης

Παρεκκλήσια: 1) ῾Αγ. ᾿Αργυρίου 2) ῾Αγ. Μαγδαληνῆς

Πανηγύρεις: Δευτέρα τῆς Πεντηκοστῆς, 11 Μαΐου, 22 ᾿Ιουλίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Τ.Κ.570 06 Βασιλικὰ Θεσ/νίκης τηλ.: 23960 22293

᾿Εφημέριος: ῾Ιερεὺς Δημήτριος Κυριαζίδης

Πανηγύρεις: 21 Μαΐου, 10 Φεβρουαρίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (᾿Ιδιωτικός)

Θεσ/κης / 6η πάροδος, Τ.Κ. 575 00 Παραλία ᾿Επανωμῆς

᾿Εφημέριος: ᾿Αρχ/της Σωφρόνιος Στάγκος

Πανήγυρις: 9 Νοεμβρίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Τ.Κ. 570 02 ᾿Αρέθουσα Σοχός Θεσ/νίκης

᾿Εφημέριος: ῾Ιερεὺς Σεραφεὶμ Γεωργιάδης

Πανήγυρις: 21 Μαΐου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (᾿Ιδιωτικός)

12 ᾿Αποστόλων Πάροδος 20 ᾿Ασπροβάλτα Θεσ/νίκης τηλ.: 23970 23996

῾Υπεύθυνος: κ. Χρῆστος ᾿Αξιώτης (τηλ.: 2310 764560)

Πανήγυρις: 30 ᾿Ιουνίου

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τ.Κ. 576 00 Μεσημέριον Χαλκιδικῆς τηλ.: 23920 91284

᾿Εφημέριος: ᾿Αρχ/της Ζωσιμᾶς Τσαουσίδης

Πανήγυρις: 23 ᾿Απριλίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

Τ.Κ. 630 80 Ν.Καλλικράτεια Χαλκιδικῆς τηλ.: 694 8483698

᾿Εφημέριος: Ἱερεὺς Σαμουὴλ Μπεαζίδης

Πανήγυρις: 24 Αὐγούστου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (ὑπὸ ἀνέγερσιν)

Τ.Κ. 631 00 Καλύβες Χαλκιδικῆς τηλ.: 23920 35443

Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Πιπέκης

Πανήγυρις: 8 Μαϊου - 26 Σεπτεμβρίου

 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Τ.Κ. 600 64 ᾿Αλώνια Πιερίας

῾Υπεύθυνος: κ. Λάζαρος Πιπερίδης (τηλ.: 23510 72157)

Πανήγυρις: 6 Αὐγούστου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Τ.Κ. 600 61 Καταχὰς Πιερίας

῾Υπεύθυνος: κ. Γρηγόριος Κεμετζετζίδης (τηλ.: 2310 659846)

Πανήγυρις: 20 ᾿Ιουλίου

 

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τ.Κ. 501 00 Κοιλάδα Κοζάνης τηλ.: 24610 90130

Πανήγυρις: 6 Δεκεμβρίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Νικολαΐδη 19, Τ.Κ. 502 00 Πτολεμαΐδα

῾Υπεύθυνος: ᾿Ιωάννης Παπαδόπουλος (τηλ.: 24630 80311)

᾿Εφημέριος: ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ ᾿Εφημερίου τοῦ ῾Ι.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Φλωρίνης.

Πανηγύρεις: 30 Αὐγούστου - 26 ᾿Οκτωβρίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Τ.Κ. 505 00 Παλαιογράτσανον Κοζάνης

῾Υπεύθυνος: κ. ῎Αννα Ζαχούρα (τηλ.: 24640 24697)

᾿Εφημέριος: ἐξυπηρετεῖται ὑπὸ τοῦ ᾿Εφημερίου τοῦ ῾Ι.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Φλωρίνης.

Πανήγυρις: 30 ᾿Ιουνίου

 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τ.Κ. 531 00 Φλώρινα τηλ.: 23850 29766

᾿Εφημέριος: ᾿Αρχ/της Χρυσόστομος Παπαδημητρίου.

Πανήγυρις: 15 Αὐγούστου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

(Μετόχιον ῾Ι.Μ. ᾿Αδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης)

Μεραρχίας 20, Τ.Κ. 532 00 ᾿Αμύνταιον, Φλώρινα.

Πανήγυρις: 6 Φεβρουαρίου

 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (Νεκροταφειακός)

Ριζανά Κιλκίς. ᾿Εφημέριος: Ἱερεὺς Παῦλος Ἀλιατίδης

Πανήγυρις: 29 Αὐγούστου

 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

(Μετόχιον ῾Ι.Μ. ᾿Αδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης)

᾿Ολυμπίου καί Κισσάβου, Τ.Κ 621 25 Νίκαια Σέρραι τηλ.: 23210 37192

Παρεκκλήσια: 1) ῾Αγ. Νικήτα 2) ῾Αγ. ᾿Αναργύρων

᾿Εφημέριος: ῾Ιερεὺς π. Σάββας ᾿Αμανατίδης

Πανηγύρεις: 27 Αὐγούστου - 19 Φεβρουαρίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Τ.Κ. 623 00 ᾿Αχλαδοχώριον/ Σιδηρόκαστρον

᾿Εφημέριος: ἐξυπηρετεῖται ὑπό τῶν Πατέρων τῆς ῾Ι.Μ. ᾿Αδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης.

Πανήγυρις: 6 Αὐγούστου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

(Μετόχιον ῾Ι.Μ. ᾿Αδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης)

Τ.Κ. 620 43 Ν. Πετρίτσιον/Σέρραι τηλ.: 23230 32074

᾿Εφημέριος: ἐξυπηρετεῖται ὑπό τῶν Πατέρων τῆς ῾Ι.Μ. ᾿Αδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης.

Πανήγυρις: 8 Νοεμβρίου

 

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

Τ.Κ. 620 53 Ροδόπολις Σερρῶν τηλ.: 2310 622515

Πανήγυρις: 23 Αὐγούστου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (᾿Ιδιωτικός)

Πάροδος Πανταζοπούλου, Τ.Κ. 630 00 Σιδηρόκαστρο Σέρραι τηλ.: 23230 22961

῾Υπεύθυνος: κ. Σοφία Τσανιχλίδου

Πανηγύρεις: 25 ᾿Ιουλίου, 9 Σεπτεμβρίου, 8 Δεκ.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Τ.Κ. 640 04 Ποταμιά Θάσος τηλ.: 25930 62316

᾿Εφημέριος: ῾Ιερεὺς ᾿Αθανάσιος Καραγιαννίδης

Πανήγυρις: 1 ᾿Ιουλίου

 

῾Ιεραὶ Μοναὶ & ῾Ησυχαστήρια

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

† ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ (᾿Ανδρῴα)

ΤΚ. 570 06 Περιστερά Θεσσαλονίκης, τηλ.: 23960 51331

Κτίτωρ & Πνευματικός: Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν καὶ πάσης ῾Ελλάδος κ. Μακάριος.

Καθηγούμενος: Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς Μακάριος

Σύνολο Μοναχῶν: 17

Παρεκκλήσια: ῾Αγ. ᾿Ιωσὴφ Μνήστορος, Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, Φοβερᾶς Προστασίας, Τιμίου Προδρόμου, ῾Αγ. ᾿Ιωάννου τοῦ Νέου ᾿Ελεήμονος

Πανηγύρεις: 23 ᾿Οκτωβρίου, Κυριακή μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν

 

 

† ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ (Γυναικεία)

(Μετόχιον ῾Ι.Μ. ᾿Αδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης)

Τ.Κ. 570 06 Περιστερᾶ Θεσσαλονίκη τηλ.: 23960 23301

Κτίτωρ: † ᾿Αρχιμανδρίτης ᾿Ιάκωβος Παπαδέλης.

Καθηγουμένη: Μακαρία Μοναχή — Μοναχαί: 7

Παρεκκλήσια: ῾Οσίων Εὐθυμίων, ῾Αγ. ᾿Ιακώβου, ῾Αγ. ᾿Αναργύρων

Πανηγύρεις: 31 Αὐγούστου - 15 ᾿Οκτωβρίου

 

† ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (Γυναικεία)

Τ.Κ. 570 02 ᾿Αρέθουσα Θεσ/νίκης τηλ.: 23950 41604

῾Υπεύθυνος: Χρυσοβαλάντου Μοναχή

Πανηγύρεις: Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου, 28 ᾿Ιουλίου

 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

† ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γυναικεία)

(Μετόχιον ῾Ι.Μ. ᾿Αδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης)

Τ.Κ. 621 00 Σέρραι τηλ.: 23210 67539

Καθηγουμένη: Εὐθυμία Μοναχή — Μοναχαί: 7

Παρεκκλήσια: ῾Αγ. Τριάδος

Πανηγύρεις: 6 Δεκεμβρίου, Δευτέρα τοῦ ῾Αγ. Πνεύματος

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

† ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (᾿Ανδρῴα)

(Μετόχιον ῾Ι.Μ. ᾿Αδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης)

Τ.Κ. 660 35 Περίβλεπτον Παρανεστίου Δράμας

Κτίτωρ: † ᾿Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Φουτσιτζής

Πανήγυρις: 25 ᾿Ιουλίου

 

Joomla SEF URLs by Artio