ΚΡΗΤΗΣ

᾿Ενοριακοί ῾Ιεροί Ναοί

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Τ.Κ. 720 56 Μάλες, ῾Ιεράπετρα

τηλ.: 28420 91370

῾Ιεραί Μοναί & ῾Ησυχαστήρια

† ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΣΠΙΛΙΩΤΟΥ

Τ.Κ. 720 56 Μάλες ῾Ιεράπετρας τηλ.: 28420 91370

Κτίτωρ: †᾿Αρχιμανδρίτης ᾿Εμμανουὴλ Μανδηλάκης

ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΑΡΟΝΙΚΟΥ

᾿Ενοριακοί ῾Ιεροί Ναοί

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (῾Ιδρυματικός)

(Μετόχιον ῾Ιεράς Μονῆς ῾Αγίας Τριάδος ᾿Ιλίου)

᾿Αμπελάκια Σαλαμῖνος τηλ.: 210 4672654

Κτίτωρ: ᾿Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Καλάργυρος

Πανηγύρεις: 9 Δεκεμβρίου - 25 ᾿Ιουλίου

῾Ιεραί Μοναί & ῾Ησυχαστήρια

† ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

Τ.Κ. 189 02 ῎Ανω Σελήνια Σαλαμῖνος τηλ.: 210 4673669

῾Υπεύθυνος: Χρυσοβαλάντου Μοναχή

Πανήγυρις: 28 ᾿Ιουλίου

 

† ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Γυναικεία)

Τ.Κ. 18010 Αἴγινα

Κτίρωρ: † Γέρων ῾Ιερώνυμος τῆς Αἰγίνης

Καθηγουμένη: Εὐπραξία Μοναχή — Μοναχαί: 2

Πανήγυρις: 25 Μαρτίου

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ

᾿Ενοριακοί ῾Ιεροί Ναοί

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

(Μετόχιον ῾Ιεράς Μονῆς ῾Αγ. Τριάδος ᾿Ιλίου)

Τ.Κ. 844 00 Κόστος Πάρος τηλ.: 22840 51089

Κτίτωρ: ᾿Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Καλάργυρος

(Λειτουργεῖ μόνον κατὰ τοὺς θερινοὺς μήνας)

Πανήγυρις: 28 ᾿Ιουλίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

(Μετόχιον ῾Ιεράς Μονῆς ῾Αγ. Θεοδώρων ᾿Αγγεριᾶς)

Τ.Κ. 84400 Παροικιά Πάρος τηλ.: 22840 41248, 91724, 91212

Πανήγυρις: 20 ᾿Ιανουαρίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

(Μετόχιον ῾Ιεράς Μονῆς ῾Αγ. Θεοδώρων ᾿Αγγεριᾶς)

Τ.Κ. 84400 Παροικιά Πάρος τηλ.: 22840 41248, 91724, 91212

Πανηγύρεις: 20 Σεπτεμβρίου - 27 Αὐγούστου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (᾿Ιδιωτικός)

Τ.Κ. 84400 ᾿Αγγεριᾶ / Πάρος

῾Υπεύθυνος: κ. Βασιλικὴ Λουκῆ

Πανήγυρις: 1 ᾿Ιανουαρίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (᾿Ιδιωτικός)

Τ.Κ. 84400 ᾿Αλυκή / Πάρος

῾Υπεύθυνος: κ. Σωτήριος Σκανδάλης

Πανήγυρις: 23 ᾿Απριλίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (᾿Ιδιωτικός)

Τ.Κ. 84400 ᾿Αλυκή / Πάρος τηλ.: 22840 91358

῾Υπεύθυνος: κ. ᾿Ιωάννης Σκανδάλης

Πανήγυρις: 8 Σεπτεμβρίου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (᾿Ιδιωτικός)

Τ.Κ. 84400 ᾿Αλυκή / Πάρος

Πανήγυρις: 6 Αὐγούστου

 

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΑΣ ΕΣΘΗΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (᾿Ιδιωτικός)

῾Αγ. Γεώργιος ᾿Αντίπαρος τηλ.: 22840 21824

Πανήγυρις: 2 ᾿Ιουλίου

Ιεραί Μοναί & ῾Ησυχαστήρια

† ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Γυναικεία)

Τ.Κ. 84400 ᾿Αγγεριά / Πάρος τηλ.: 22840 41248

Κτίτωρ: † Μοναχὸς Μάρκος Χανιώτης

Καθηγουμένη: Θεοδώρα Μοναχή — Μοναχαί: 16

᾿Εφημέριος: ῾Ιερομόναχος Νικόδημος Πεσκίρης

Παρεκκλήσια: 1) Κοιμήσεως Θεοτόκου 2) Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου 3) ῾Αγ. Παρασκευῆς 4) ῾Αγ. ᾿Αρχαγγέλων

Πανήγυρις: Σάββατο Α´ Νηστειῶν

 

† ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (᾿Ανδρῴα)

(Μετόχιον ῾Ιεράς Μονῆς ῾Αγ. Θεοδώρων)

Τ.Κ. 84400 ᾿Αγγεριᾶ / Πάρος τηλ.: 22840 41248

Κτίτωρ: † Μοναχὸς π. Μάρκος Χανιώτης

Πανήγυρις: Πέμπτη τῆς ᾿Αναλήψεως

ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

† ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (᾿Ιδιωτικός)

Τ.Κ. 83300 Παναγία ῾Αγ. Κηρύκου ᾿Ικαρίας

῾Υπεύθυνος: Παντελεήμων Πούλος (τηλ.: 22750 22484)

Πανήγυρις: 30 ᾿Ιουνίου

Joomla SEF URLs by Artio