Πραγματοποιήθηκε εἰς τόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Ζώνης Περιστερίου ἡ τρίτη κατά σειρά Προσευχητική σύναξις τήν Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ὑπέρ σωτηρίας τῆς Πατρίδος καί προστασίας τῆς Πίστεως ἡμῶν

Στό τέλος τῆς Ἱερᾶς καί κατανυκτικωτάτης Ἀκολουθίας τῆς Λιτῆς, ὁ Μακαριώτατος ἀνέπτυξε μέ ἐνάργεια τό Θέμα τῆς προγραμματισμένης ὁμιλίας του ΄΄ Μία σύντομος γνωριμία μέ τό Ἰσλάμ΄΄. Ἰδιαιτέρα ἀναφορά ὑπῆρξε ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου στόν προβληματισμό γιατί καί πῶς χάθηκε ὁ χριστιανικός πληθυσμός τῆς μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Ἐγγύς καί Μέσης Ἀνατολῆς. Ἡ συμμετοχή τοῦ ἀκροατηρίου καί τό ἀμείωτο ἐνδιαφέρον ὁδήγησε τόν Μακαριώτατο νά ἀνακοινώσει ὅτι μετά τό Πάσχα θά ὕπάρξει καί νέα ἐπικοινωνία ἐπί τοῦ ἰδίου φλέγοντος θέματος τοῦ Ἰσλάμ καί τίς διαφαινόμενες ἀπειλές ἐπί τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Πατρίδος μας.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις