Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, κατὰ κόσμον Νικόλαος Πουναρτζόγλου, ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1976 ἐν Σέρραις. Ἀποπερατώσας τὰς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδὰς ἐν τῇ ἰδιαιτέρᾳ αὐτοῦ πατρίδι, ἐκάρη Μοναχὸς τὸ ἔτος 1994 ὑπὸ τοῦ τότε Ἀρχιμανδρίτου καὶ Καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς μοναστικῆς ἀδελφότητος τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης, καὶ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὸ ἔτος 1994 ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου. Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τὸ ἔτος 1997 ὑπὸ τοῦ τότε Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Μακαρίου. Παράλληλα ἐσπούδασεν τὴν ἱερὰν ἐπιστήμην εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Α.Π.Θ. Τὸ ἔτος 2004 διεδέχθη εἰς τὴν θέσιν τοῦ ἡγουμένου τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον ἡμῶν. Τὸ ἔτος 2014 ἐξελέγη καὶ ἐχειροτονήθη ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου καὶ τῆς περὶ αὐτὸν Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Περιστερᾶς.

Ὀνομαστήρια: 23 Ὀκτωβρίου - Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Ρωμαίου.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις