῾Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εθύμιος· κατὰ κόσμον Χρῆστος Ορφανός, ἐγεννήθη τὸ 1943 εἰς Λεμεσὸν Κύπρου, ἀποπερατώσας τὸ Λανίτειο Γυμνάσιο τῆς ἰδιαιτέρας αὐτοῦ Πατρίδος. Τὸ ἔτος 1960 ἀνεχώρησε εἰς ῾Ιεροσύλυμα. Τὸ δὲ 1962 ἐκάρη ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος ᾿Αρχιμανδρίτου ᾿Ιακώβου μοναχός. Τὸ 1966 ἔλαβε τὸ ᾿Αγγελικὸ σχῆμα ἐν ῾Αγ. ῎Ορει. Τὸ 1967 ἐχειροτονήθη διάκονος ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Μητρ. Πειραιῶς κυροῦ Γεροντίου λαβὼν τὸ ὀφφίκιον τοῦ ᾿Αρχιδιακόνου ὑπὸ τοῦ Μητρ. ᾿Αττικῆς κ. ᾿Ακακίου. Τὸ ἔτος 1972 προήχθη εἰς Πρεσβύτερον ὑπὸ τοῦ Σεβ. κ. Γεροντίου λαβὼν τὸ ὀφφίκιον τοῦ ᾿Αρχιμανδρίτου ὑπὸ τοῦ τότε Μητρ. Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου. ῎Ελαβε τιμητικοὺς τίτλους ἀπὸ τὸν Δικηγορικὸ Σύλλογο Θεσ/κης, τὸν ᾿Ιατρικό, τὸν Δῆμο Θεσ/κης, τὴν ᾿Ιατρικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ., τοῦ ῾Ελληνογερμανικοῦ Συνδέσμου, τὸ χρυσὸ κλειδὶ τῆς πόλεως Κλίβελαντ, τῆς ῾Εταιρείας Καππαδοκικῶν Σπουδῶν, τῆς ῾Εταιρείας ᾿Ιατρικῆς ᾿Ερεύνης, τοῦ Δήμου Λαρίσσης κ.ἄ.

᾿Εξελέγη ᾿Επίσκοπος τὴν 16ην Φεβρουαρίου 1979 χειροτονηθεὶς ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου ᾿Αρχιεπ. κυροῦ Αὐξεντίου ὑπὸ τὸν ψιλὸν τίτλον τοῦ Σταυρουπόλεως, προαχθεὶς εἰς Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης τὴν 3ην ᾿Οκτωβρίου 1980. ᾿Εκδίδει ἀπὸ τοῦ ἔτους 1981 τὸ Περιοδικὸ ῎Οργανο τῆς Μητροπόλεως «᾿Ορθοδοξη Παρουσία».

᾿Ονομαστήρια: 20 ᾿Ιανουαρίου — Μεγ. Εὐθυμίου


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις