῾Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκράτιος· κατὰ κόσμον Παῦλος Ξουλόγης, ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1944 εἰς Μεσορόπην Καβάλας. Τὸ ἔτος 1961 ἐκοινοβίασε ὡς Δόκιμος Μοναχὸς εἰς τὴν ῾Ιερὰν Μονὴν Δοχειαρίου ῾Αγίου ῎Ορους, ἔνθα καὶ ἐκάρη Μοναχὸς τὸ 1963. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὸ 1966 ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Μιλητουπόλεως Ναθαναήλ. Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τὸ 1968 ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου ᾿Ιωάννου. ῾Υπηρέτησε εἰς τὴν ῾Ι. Μονὴν Δοχειαρίου ὡς Προϊστάμενος, ᾿Εφημέριος, Προσμονάριος, Βιβλιοθηκάριος, Σκευοφύλαξ, Τυπικάρης, Γραμματεὺς καὶ ὡς ἔκτακτος ᾿Αντιπρόσωπος εἰς τὴν ῾Ιερὰν Κοινότητα ῾Αγίου ῎Ορους. Τὸ ἔτος 1979, ἐλθὼν εἰς ᾿Αθήνας, προσεχώρησεν εἰς τὸν ῾Ιερὸν τῶν Γνησίων ᾿Ορθοδόξων Χριστιανων ἀγώνα, διωρισθεὶς ἐφημέριος εἰς τὸν ἐν Ν. Σμύρνῃ ῾Ι. Ναὸν τῶν ῾Αγίων Θεοδώρων. Τὸ ἔτος 1994 ἀνήγειρεν τὴν ἱερὰν ἀνδρῴαν κοινοβιακὴν Μονὴν ῾Αγίων Ταξιαρχῶν ᾿Αρχαίας Νεμέας Κορινθίας, τῆς ὁποίας τυγχάνει Καθηγούμενος. Τὸ αὐτὸ ἔτος ἀνεκαίνισε ἐκ βάθρων τὴν ῾Ιερὰν Μονὴν ῾Αγίας Τριάδος Νεμέας Κορινθίας. Τὸ 1996 ἐχειροτονήθη ᾿Επίσκοπος Νεμέας. Τὴν 8ην ᾿Απριλίου 2010 ἐνετάχθη εἰς τὴν ῾Ιερὰν ἡμῶν Σύνοδον, ἐκλεγεῖς Μητροπολίτης Κορίνθου καὶ Νεμέας.

᾿Ονομαστήρια: 9 ᾿Ιουλίου - ῾Αγ. Παγκρατίου Ταυρ.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις