῾Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Φιλάρετος· κατὰ κόσμον Laurent Motte, ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1956 ἐν Παρισίοις. ᾿Εσπούδασε φιλοσοφίαν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῶν Παρισίων, τοῦ ὁποίου τυγχάνει τακτικὸς καθηγητής. ᾿Εκάρη μοναχὸς ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου ᾿Αρχιμανδρίτου πατρὸς ᾿Αμβροσίου ͺ῏ὃὦἶἂὸἶ. Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τὸ 1988 ὑπὸ τοῦ Μακαριστοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν κυροῦ Αὐξεντίου. Τὸ ἔτος 1996 ἐχειροτονήθη βοηθὸς ᾿Επίσκοπος μὲ τὸν ψιλὸν τίτλον Παρισίων, ὑπὸ τῶν ᾿Επισκόπων Λουγδούνων κ. Φωτίου καὶ Βοστώνης κ. ᾿Εφραίμ. Τὴν 25ην Μαΐου 2001 ἐνετάχθη εἰς τὴν ῾Ιερὰν ἡμῶν Σύνοδον ὡς ᾿Επίσκοπος τῆς ᾿Εκκλησίας ἡμῶν. Τὴν δὲ 21ην ᾿Ιουλίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐξελέγη ὑπὸ τῆς ῾Αγίας καὶ ῾Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου Μητροπολίτης Γαλλίας καὶ ῎Εξαρχος Δυτικῆς καὶ Κεντρικῆς Εὐρώπης. ῾Ο Σεβασμιώτατος ὁμιλεῖ καὶ γράφει ἕξι ξένας γλώσσας, μεταξύ τῶν ὁποίων ἀπταίστως καὶ τὴν ἑλληνικήν.

᾿Ονομαστήρια: 1 Δεκεμβρίου — ῾Οσ. Φιλαρέτου τοῦ ᾿Ελεήμονος


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις