Εἰς τὴν πόλιν τῆς Θεσσαλονίκης, ἐπίκεντρον τῆς λαμπρᾶς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων ἦτο ὁ ἱερὸς ναὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅπου ἐκεῖ ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου ἡ θεία Λειτουργία τῆς ἐορτῆς ὁμοῦ μετὰ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Ἐν συνεχεία σχηματίσθη ἱερὰ λιτανεία, μὲ προεξάρχουσαν τὴν ἱερὰν εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως καὶ ἀκολουθοῦντες ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Εὐθύμιος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, ὁ ἱερὸς κλῆρος καὶ πλῆθος πιστοῦ λαοῦ, ποὺ κατευθύνθηκε εἰς τὸν παραθαλάσσιον χῶρον τῆς συμβολῆς τῶν ὁδῶν Πέτρου Συνδίκα καί Μ. Ἀλεξάνδρου, ὅπου πραγματοποιήθη ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

theof thess 01

theof thess 02

theof thess 03

theof thess 04

theof thess 05

theof thess 06

theof thess 07

theof thess 08

theof thess 09

theof thess 10

theof thess 11


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις