Λαμπρῶς, πρεπόντως καὶ πανηγυρικῶς ἑορτάσθη ἡ μεγάλη ἐθνικὴ ἑορτή, τῆς ἐπετείου τῆς  15/28ῆς Ὁκτωβρίου 1940 ἀποδίδοντας εἰς τὴν ὑπέρμαχον στρατηγὸν τοῦ γένους ἡμῶν τὰς ὀφειλόμενας  εὐχαριστίας, εὶς τὴν  ἱεράν μονὴν Ἁγίας Σκέπης, παρὰ τὸν Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς. Τῶν πανηγυρικῶν ἀκολουθιῶν προεξῆρχεν ὁ μακαριώτατος ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου καὶ κυκλούμενος ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῶν Ἀθηνῶν.

 


Joomla SEF URLs by Artio