Μέ εὐλάβεια ἑορτάστηκε σήμερα (23 Αὐγούστου), στόν ἐπονόματι του Ἁγίου Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἱερός ναός στήν Ροδόπολη Σερρῶν. Τῆς ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος μέ συλλειτουργούς τοῦς Παν/τους Ἀρχ. π. Ζωσιμᾶ, Ἀββακούμ, καί τοῦς αἰδεσιμ. πρεσβυτέρους π. Παύλο καί Θεόδωρο. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τό χρέος πού ἔχουμε τό ἀνθρώπινο γένος στήν Παναγία καί ἔκανε ἐπίσης ἀναφορά στήν ὁμολογία τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου.

Τετάρτη 15η Αὐγούστου.Ἐπί τῇ πανενδόξῳ Κοιμήσει τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στήν Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας  Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου καί ἀκολούθως, ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου.Τήν δέ ἑόρτιο ἡμέρα, τήν ἀκολουθία τοῦ Ὅρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας  ἐτέλεσε ὁ ἐφημέριος τοῦ ναοῦ π. Γεώργιος Καψάλης.

 Ὡσαύτως πανηγύρισε καί  ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Φλώρινα. Κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας  Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἀκολούθως, ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τήν Πόλη τῆς Φλώρινας. Τήν  ἱερά  εἰκόνα συνόδευσε ἡ Φιλαρμονική μπάντα τοῦ δήμου Φλωρίνης. Τήν δέ ἑόρτιο ἡμέρα, τήν Πανηγυρική Θεία Λέιτουργία ἐτέλεσε ὁ Παν/τος ἀρχ. π. Χρυσόστομος Παπαδημητρίου ἐφημέριος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

 

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ συμπληρώσει σαράντα ἡμερῶν ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Ἀθανασίου Καμπάνη, ἐτελέσθη τό Σάββατο 11/24 Αὐγούστου στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Τορόντο Καναδᾶ, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε κτίτωρ. Τῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μακαρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Φιλαρέτου, καθώς καί τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως Τορόντο. 

 

 

 Φωτογραφίες ἐκ τοῦ ἀρχείου:

Ὁ μακαριστός π. Ἀθανάσιος Καμπάνης

 

  Ὁ π. Ἀθανάσιος μαζί μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο (2015).

 

 

 

 

 

 

 

(Ματθ. 5, 14 - 19).

ΠΟΛΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΟΡΟΣ.

«ού δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη...» (Ματθ. 5, 14).

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα του Ματθαίου εμπεριέχει μεταξύ άλλων και την ωραιότατη εικόνα που επιθυμεί ο Κύριός μας για τους πιστούς του δούλους. Έμπνευση για τον Κύριό μας γίνεται η Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, η οποία βρίσκεται χτισμένη σε ύψωμα και μπορεί ο καθένας να την παρατηρήσει. Η εικόνα αυτή μεταφορικά εξάγει το συμβολισμό σχετικά με την ζωή και την θέση του Χριστιανού μέσα στην κοινωνία∙ «υμείς έστε το φως του κόσμου, ού δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη» (Ματθ. 5, 14). Αν και συνυπάρχουν σ’αυτή την εικόνα η πόλις και το όρος, νομίζω πως βάση στη σημερινή μας λογιστική πρέπει να γίνει το δεύτερο (το όρος δηλαδή), καθώς είναι εκείνο που ανυψώνει και δημιουργεί την όποια υπεροχή και σταθερότητα...

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ

Α) ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΗ.

* Το όρος αρχικά προϋποθέτει την κοπιαστική ανάβαση. Αλλά και αρκετά μεγάλα γεγονότα συνέβησαν κατά την παλαιά εποχή σε όρος. Θυμηθείτε λοιπόν την παράδοση του Μωσαϊκού Νόμου στον αρχηγό του Ισραηλιτικού λαού από τον Θεό στο Σινά. Αλλά και οι ειδωλολάτρες στα όρη έτρεχαν και τελούσαν τις θυσίες τους. Πάντα οι κορυφές είχαν κάτι το ελκυστικό και φυσικά το κοπιώδες. Ο Χριστός διαλέγει το Θαβώριο όρος για να δείξει την Θεϊκή Του δόξα. Αλλά και στα όρη ζητεί το πλανώμενο πρόβατο, το οποίο βρίσκει και ελευθερώνει από την αμαρτία.

* Όρος επίσης επιλέγει ο Κύριος για να δείξει ότι εάν επιθυμούμε (και ο Χριστιανός το επιθυμεί) να ανέλθουμε υψηλότερα από την πνιγηρή πεδιάδα των παθών πρέπει να δουλέψουμε και να κοπιάσουμε πνευματικά σε μία διαρκή πορεία ανύψωσης. Αλλά και ο πνευματοφόρος Άγ. Ιωάννης ο Σιναΐτης για κλίμακα αναβάσεως μίλησε, θέλοντας να δώσει τον χαρακτήρα του πνευματικού αγώνος που ξεκινά ο πιστός για την αποταγή των παθών και την κατάκτηση των κορυφών της χάριτος του Θεού. Ο ίδιος στο τέλος του συγγράμματός του προτρέπει: «Ανεβαίνετε, ανεβαίνετε, αδελφοί, επιθυμώντας ολόψυχα τις αναβάσεις, ακούοντας αυτόν που λέγει: Δεύτε αναβώμεν εις το όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών» (Ησ. 2, 3) ο οποίος «καταρτιζόμενος τους πόδας μου ωσεί ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με» (Ψαλμ. 17, 34).

* Η ανάβαση λοιπόν στο όρος δηλώνει εκτός του ύψους και την πνευματική άνοδο στην Ουράνιο θεωρία. Το όρος μας οδηγεί στην υπέρβαση (πραγματικά κοπιώδης) των γήινων μεριμνών και καταστάσεων, του άγχους και της φθαρτότητος και μας οδηγεί μακριά από την φθαρτότητα του κόσμου. Είναι τελικά ο εναρμονισμός μας με τον ίδιο το Χριστό, ο Οποίος έλαβε την ανθρώπινη φύση και την αγίασε και την ανύψωσε προς τον Πατέρα Του∙ «ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμώ, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος» (Ψαλμ. 46, 6).

 

Β) ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ.

* Όμως το όρος δηλώνει και την σταθερότητα. Μία δύναμη που επιτρέπει στον πιστό Χριστιανό να αποκρούει κάθε τι που ενάντια προσβάλλει και απειλεί τις αρχές της πίστεώς του. Αυτό εκφράζει και ‘εν συνόλω’ η Εκκλησία μας, δεν κλονίζεται ούτε από επιστημονικά ή τεχνολογικά επιτεύγματα, ούτε από ορθολογιστικά κινήματα και υποτροπίες που επιχειρούν να καταστήσουν τον άνθρωπο αιχμάλωτο στη δουλεία των παθών.

* Έτσι και οι Άγ. Πατέρες που εορτάζουμε σήμερα έδειξαν προσήλωση ακλόνητη στα παραδεδομένα υπό του Κυρίου. Η διδασκαλία τους ορθώθηκε τείχος υψηλό, αποκρούοντας κάθε καινοτόμα φωνή που διαστρέβλωνε την Χριστιανική θεώρηση. Η Θεολογική τους προσφορά και η αγωνιστική τους πορεία αποτελούν την Παράδοση της Εκκλησίας, δηλαδή την αδιάλειπτη παρουσία του Αγ. Πνεύματος σε αυτήν, αφού παράδοση = Χριστός. «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστει, ανδρίζεσθε, κραταιούσθε» (Α΄ Κορ. 16, 13), προτρέπει τα μέλη της Εκκλησίας ο Απ. Παύλος.

* Είναι αλήθεια πως ο πιστός του Θεού άνθρωπος βομβαρδίζεται καθημερινά από ιδέες που απάδουν στην Χριστιανική διδασκαλία. Ο υλισμός θεοποιείται και ο παραλογισμός κυριαρχεί σε κάθε ενέργεια των μελών της κοινωνίας μας. Εδώ είναι και ο αγώνας μας καθώς «οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού, διωχθήσονται» (Β΄ Τιμ. 3, 12). Άρα και ο Χριστιανός καλείται να επιδείξει καρτερία, υπομονή και αντοχή σε όλες τις αδυναμίες, χωρίς να αλλοιωθεί το πνευματικό του φρόνημα και η εμπιστοσύνη του στην πρόνοια του Θεού.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αδελφοί μου, το όρος ανυψώνει και ελευθερώνει. Δεν απομονώνει γιατί εκεί υπάρχει (σύμφωνα με τον Κύριο) και πόλις, που δηλώνει επικοινωνία. Ο Χριστιανισμός παρέχει τον φωτισμό και δίνει την μαρτυρία του μέσα στον κόσμο. Ζεί εδώ αλλά έχει στραμμένη την πνευματική του ματιά στην Άνω Ιερουσαλήμ. Αυτήν την απόδραση να κάνουμε από την θλιβερή πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Ο Χριστός με τα Άγια Μυστήρια είναι το πνευματικό οξυγόνο που ζωογονεί και καθαρίζει τις αισθήσεις μας σε όποιον χώρο και τόπο και αν κατοικούμε...

Πάνδημος ἐτελέσθη τήν Τρίτην, 16η Νοεμβρίου 2016, ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαργύρου, κτίτωρος καί πνευματικοῦ πατρός τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων «Ἁγία Τριάς» εἰς τό Ἴλιον Ἀττικῆς καί τῆς ὁμωνύμου ἱερᾶς  γυναικείας  Μοναστικῆς Ἀδελφότητος.

Τήν Τρίτην τό πρω­ΐ, εἰς τόν ἱερόν ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα ἀπό τήν προτεραίαν εἶχεν ἐκτεθεῖ εἰς προσκύνησιν τό σκήνωμα τοῦ π. Διονυσίου, ἐτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Μακαρίου τῇ συμμετοχῇ κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἀκολούθως ἐψάλει ἡ κατανυκτικωτάτη νεκρώσιμος ἀκολουθία εἰς μοναχούς, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου, συμμετασχόντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Κορίνθου κ. Παγκρατίου καὶ τοῦ ἐκ Καναδᾶ παρεπιδημοῦντος  Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μακαρίου, τῶν Θεοφιλεστάτων  Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Ρωγῶν κ. Δωροθέου, Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου καὶ πλειάδος ἱερέων.

Καταλλήλους τῇ περιστάσει ἐπικηδίους λόγους ἐξεφώνησαν: α) ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ ἀρχιγραμματεύς αὐτῆς, Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ βλέπε ἐδῶ· β) ἐκ μέρους τοῦ ἱδρύματος και  τῆς ἱερᾶς μονῆς, ὁ κ. Μιλτιάδης Μαΐστρος· καί γ) ἐκ μέρους τῶν ἐξωϊδρυματικῶν κατασκηνωτῶν κατηχητικοπαίδων, ἡ κ. Δέσποινα…..

Ἐν συνεχείᾳ ἡ ταφή τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος ἐγένετο εἰς τό ἱερόν ἡσυχαστήριον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς τόν  Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς, τοῦ ὁποίου ὁ μακαριστός ὑπῆρξεν ὡσαύτως κτίτωρ. Ὑπό τῆς γυναικείας μοναστικῆς ἀδελφότητος τῆς Αγίας Τριάδος, τόσον ἐν τῇ μονῇ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ὅσον καί εἰς τό ὁρφανοτροφεῖον, προσεφέρθη κέρασμα και παρετέθη τράπεζα ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος.

Υποκατηγορίες

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις