(Ματθ. 9, 1-8)

Η ΔΙΠΛΗ ΙΑΣΗ.

«τί γαρ έστιν ευκοπώτερον, ειπείν, αφέωνταί σου αι αμαρτίαι,

ή ειπείν, έγειρε και περιπάτει;» (Ματθ. 9, 5).

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μία ακόμα θαυμαστή θεραπεία εξιστορεί ο Ευαγ. Ματθαίος η οποία και είναι (χρονολογικά) η συνέχεια της θεραπείας των δαιμονισμένων στη χώρα των Γαδαρηνών. Ένας παραλυτικός με πίστη λαμβάνει την ίαση. Η φράση του Ιησού προς τον άρρωστο· «θάρσει, τέκνον· αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου» (Ματθ. 9, 2) εξοργίζει τους Φαρισαίους, αφού θεωρούν ότι βλασφημεί και πως μόνο ο Θεός έχει δικαίωμα να το κάνει. Ο Κύριός μας παραλλάσει το πρόσταγμά Του (αν και το αποτέλεσμα είναι ίδιο)· «εγερθείς άρον σου την κλίνην και ύπαγε εις τον οίκον σου» (Ματθ. 9, 6). Η στόχευση (μέσα από τα λόγια αυτά) του Ιησού, όσον αφορά την ασθένεια, είναι διπλή. Ο μεγάλος Ευεργέτης μας θεραπεύει τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα...

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ

 

Α) ΤΟ ΣΩΜΑ

* «Διήλθεν ευεργετών και ιώμενος πάντας» (Πραξ. 10, 38), καταγράφουν οι Πράξεις των Αποστόλων, για το έργο του Κυρίου στη γη. Έχουμε τόσες πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες, με ευσπλαγχνία για τον ανθρώπινο πόνο, ο Ιησούς διακόνησε έμπρακτα τον άνθρωπο πέρα από τη διδασκαλία και το κήρυγμά Του. Η «φιλοσοφία» του χριστιανισμού έδωσε αξία στο σώμα. Δεν είναι η φυλακή της ψυχής, όπως διατείνονταν οι αρχαίες φιλοσοφικές σχολές της Ιωνίας: «Το μεν σώμα εστίν υμίν σήμα (=μνήμα)».

* Για την χριστιανική λοιπόν διδασκαλία το σώμα δεν είναι ένα απλό «περιτύλιγμα» της ψυχής, αλλά βασικό στοιχείο της προσωπικότητας και ταυτότητας του ανθρώπου. Επιπλέον χρήζει σεβασμού και φροντίδας, τιμής και προστασίας «ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος έστιν» (Α΄ Κορ. 6, 19). Είναι λοιπόν μεγάλο ατόπημα να μην αγαπάμε κα να μην συμπεριφερόμαστε σωστά στο ναό όπου κατοικεί το Πανάγιο του Θεού Πνεύμα. Μία εκπληκτική δημιουργική αρμονία από την κορυφή έως και τα νύχια, εκατομμύρια μικροσκοπικά κύτταρα συνεργάζονται αρμονικά και συνθέτουν μία τέλεια απτή εικόνα, που με τόση γενναιοδωρία μας χάρισε ο Δημιουργός.

* Έτσι λοιπόν η σάρκωση του Χριστού έδωσε μία άλλη προοπτική στο σώμα μας, μακριά από τα φληναφήματα των αρχαίων φιλοσόφων. Ο Κύριος προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, αφήνει έξω την αιτία της φθοράς, την αμαρτία, γι’ αυτό και το Αναστημένο του Σώμα ήταν «ελεύθερο», δεν περιοριζόταν από τους νόμους της φύσης και της φθαρτότητος. Με τον ίδιο τρόπο θα αναστηθούν όχι μόνο οι ψυχές, αλλά και τα σώματα των ανθρώπων. Ο Ίδιος δηλ. ο Θεός παίρνει την ανθρώπινη σάρκα και την κάνει ναό της Θεότητός του. Σε Εκείνον βρίσκει πρώτα εφαρμογή· «υμείς έστε ναός Θεού ζώντος» (Β΄ Κορ. 6, 16).

 

Β) Η ΨΥΧΗ

* Σήμερα όμως μόνο για το σώμα φροντίζουμε, ενώ η ψυχή βρίσκεται εντός μας εγκαταλειμμένη. Ο Χριστός έρχεται και ως ιατρός των ψυχών μας. Και η θεραπεία της ψυχής έχει άμεση σχέση με την συγχώρηση των αμαρτιών μας και την απαλλαγή της από τα ολέθρια πάθη. Το κάθε θαύμα του Ιησού, ακόμα και όταν πρόκειται για μία αποκατάσταση της διασαλευθείσης σωματικής υγείας, στοχεύει μακροπρόθεσμα στην πνευματική μας προκοπή και τελείωση. Θυμηθείτε και στον άλλο παραλυτικό, μετά την ίασή του, ο Χριστός του λέει με νόημα και σοβαρότητα: «Ίδε υγιής γέγονας· μηκέτι αμάρτανε, ίνα μή χείρον σοί τι γένηται» (Ιω. 5, 14).

* Έτσι για τον Θεό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η σωματική μας ακεραιότητα, όσο η πνευματική μας υγεία. Πολλές φορές με το παραμικρό τρέχουμε στα ιατρεία, εμπιστευόμαστε την ιατρική επιστήμη (με τις περιορισμένες δυνατότητές της) και καταθέτουμε χρήματα που έχουμε και δεν έχουμε με μόνο σκοπό τη διόρθωση του αναφυέντος προβλήματος. Για τις μη υγιείς αντιδράσεις της ψυχής κάνουμε άραγε το ανάλογο; Τρέχουμε ευθύς στην ιερά εξομολόγηση; Αποτινάσσουμε τις αιτίες της ψυχικής νόσου από την ύπαρξή μας; Δεχόμαστε ευχαρίστως τις συμβουλές – θεραπευτική αγωγή που προτείνει ο πνευματικός μας Πατέρας; Σπουδάζουμε μετά ζήλου να λαμβάνουμε το φάρμακο θεραπείας, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού;

* Ο Κύριός μας αναμφίβολα είναι ο ιατρός ψυχών και σωμάτων. Αυτό δυστυχώς ελάχιστοι ασθενείς το γνωρίζουν. Περνούν, τις περισσότερες φορές, από την Εκκλησία Του, τυπικά δοκιμάζοντας άλλη μία παράμετρο που έχουν να εξαντλήσουν. Η πίστη σε Αυτόν και η μετοχή στα Άγια Μυστήρια δίνει τη θεραπεία. Η εξουσία του Ιησού μεταδίδεται στους ιερείς, στους εναρέτους και Αγίους, γι’ αυτό και η ενέργεια Του δεν παύει μέχρι και σήμερα στον άνθρωπο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Η εξουσία του Κυρίου μας είναι τελική, δεν μπορεί κάτι να την αλλοιώσει και να την υπερκεράσει. «Ος ων απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, φέρων τε τα πάντα τω ρήματι της δυνάμεως αυτού, δι’ εαυτού καθαρισμόν ποιησάμενος των αμαρτιών ημών εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν υψηλοίς» (Εβρ. 1, 3). Αυτός λοιπόν αποφασίζει για τον καθένα μας, για την ζωή και τον θάνατο, την θεραπεία και την ίαση. Ας τον εμπιστευτούμε...


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις