ὑπό του Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα                 (Ματθ. 22, 2-14)

ΚΛΗΤΟΙ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ...

«πολλοί γαρ εισί κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί.» (Ματθ. 22, 14).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Άρνηση και αδιαφορία διαπίστωσε ο Καλών στους Βασιλικούς γάμους του υιού Του. Η αγάπη και το έλεος του Θεού για τον άνθρωπο σε όλο του το μεγαλείο, «ος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (Α΄ Τιμ. 2, 4). Η πρόσκληση απευθύνεται προς όλους, καλούς και κακούς, πλήν όμως δεν αρκεί η κλήση του Θεού μόνο. Θυμηθείτε τον Ιούδα, ένα από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού. Εφάνη ανάξιος της αποστολικής κλήσεως. Έτσι και εμείς όλοι δεχόμαστε μία πρόσκληση, το δικαίωμα να βρεθούμε στην Βασιλεία του Θεού. Πολλοί καλούνται από τον Οικοδεσπότη, λίγοι όμως μπαίνουν στην αίθουσα των γάμων του Νυμφίου, λίγοι που η ζωή τους διαφέρει από αυτή των πολλών...

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ

Α) ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

* Τελικά νομίζω πάντα υπάρχει (πρακτικά μιλώ) μία δυσαναλογία μεταξύ κλητών και εκλεκτών. Πολλούς καλείς σε αυτό που κάνεις λίγοι έρχονται, λίγοι τιμούν, αναγνωρίζουν, διαισθάνονται τους κόπους που ενδεχομένως έχεις καταβάλει για μία (οποιαδήποτε) περίσταση... Θα μπορούσε ο Κύριός μας να αναγκάσει όλους σε πορεία σωτηρίας, αλλά θα καταστρατηγούσε μία από τις βασικές Του αρχές: το αυτεξούσιο του ανθρώπου! Ο Απ. Παύλος γράφει· «επ’ ελευθερία εκλήθητε, αδελφοί·» (Γαλ. 6, 13).

*Θα μπορούσαμε εδώ να αναζητήσουμε το κριτήριο αποδοχής ή όχι αυτής της μοναδικής προσκλήσεως. Τολμώ να πω χωρίς περιστροφές ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποιός τους καλεί και σε τί τους καλεί! Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ κλητών και εκλεκτών. Η ΓΝΩΣΗ. Ιδιαιτέρως ο σημερινός άνθρωπος επιδίδεται σε μία λεπτομερή αξιολόγηση των πάντων, μελέτη ενδελεχή για πληθώρα ζητημάτων εκτός του Θεού φυσικά...

* Τώρα εισέρχεται (με προτροπή του διαβόλου) σε όλους και η αμέλεια ή ακηδία (= α + κήδος, αθυμία, ανορεξία, αδιαφορία) κατά τους Εκκλησιαστικούς Πατέρες. «οι δε αμελήσαντες απήλθον» (Ματθ. 22, 5). «Δεινός και βαρύς δαίμων» (Αββά Κασσιανού, Περί ακηδίας) που πολεμά όχι μόνο τους μοναχούς, αλλά όσους θέλουν να κάνουν βήματα πνευματικής προόδου και σωτηρίας. Δείτε ξεχωριστά ο κάθε ένας τι εμπόδια έχει να ξεπεράσει για να εκκλησιαστεί την Κυριακή... για να μη πω για να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει κ.ά.. Αναβολή στην αναβολή. Αδελφοί μου το σήμερα είναι δικό μας, το αύριο είναι στα χέρια και την ανοχή του Θεού.

Β) ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ

* Εξ ορισμού λοιπόν, για να ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να κάνεις διαφορετικά απ’ότι όσοι απέρριψαν την πρόσκληση. Να αρχίσεις και να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με την γνώση του Θεού. Αξιοποίηση του Βαπτίσματος, των δωρεών που ελάβαμε, ώστε να περιπατήσουμε «αξίως της κλήσεως» (Εφ. 4, 1) της οποίας εκλήθημεν. Κάθε υλική μέριμνα, επαγγελματική ασχολία οφείλουμε να την τοποθετήσουμε σε δεύτερη μοίρα στη ζωή μας. Πρώτη, η μέριμνα της ψυχής μας και οι προϋποθέσεις για την σωτηρία της.

* Κάποτε λοιπόν δεν υπήρχαν βιβλία, δεν υπήρχαν οικονομικά μέσα, δεν υπήρχε η μόρφωση και ο πιστός περίμενε να ακούσει δύο λόγια για την πίστη του από τον ολιγογράμματο παπά και τον δάσκαλο. Σήμερα υπάρχουν όλα τα αγαθά αλλά απουσιάζει η όρεξη, καθώς είμαστε μακριά από την ζωογόνο πηγή των Ιερών Μυστηρίων. Μέσα από αυτά μαθαίνουμε ότι «ο Θεός αγάπη εστίν, και ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ» (Α΄ Ιω. 4, 16). Αυτοί είναι οι εκλεκτοί, αυτοί που ζούν στην δροσοβόλο σκιά της αγάπης του Θεού.

* Τίποτα λοιπόν παραπάνω από αυτό δεν έκαναν οι Άγιοι του Θεού, οι εκλεκτοί φίλοι του Χριστού. Γνώρισαν και βίωσαν την αγάπη Του, απόλαυσαν το δώρο της ζωής μακριά από ψυχωτικές και αγχωτικές καταστάσεις, από προσκολλήσεις σε ανωφελείς μέριμνες· «επίρριψον επί Κύριον την μέριμνάν σου και Αυτός σε διαθρέψει» (ψαλμ. 54, 23). Δεν βρισκόμαστε σε καμία έρημο για να ασκητέψουμε, αλλά μπορούμε να αναθέσουμε μέσω της πίστεως πολλά από τα προβλήματά μας στο Χριστό. Έτσι θα μείνει χώρος και για τον Χριστό στην ζωή μας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κάθε φορά λοιπόν που τα βέλη της κακίας των συνανθρώπων μας θα μας «επισκέπτονται» και θα επιχειρούν να ειρωνευτούν την προσήλωσή μας στην πίστη του Χριστού να θυμόμαστε το γαμήλιο λαμπερό τραπέζι της Θείας Λειτουργίας. Αυτό που ως έδεσμα ανεκτίμητο περιέχει το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Είναι αυτό που εικονίζει την αιώνια πανευφρόσυνο Τράπεζα της Βασιλείας Του και εσύ και εγώ είμαστε τιμητικά κεκλημένοι, μακάρι να φανούμε και εκλεκτοί!


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις