ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΑΝΔΡΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Είναι παραδεκτή και από πολλούς προτεινόμενη, η ιδέα, πως το κήρυγμα της εκκλησίας πρέπει να γίνει πιο πρακτικό, να άπτεται δηλαδή των καθημερινών προβλημάτων του απλού ανθρώπου. Συγχρόνως να διαθέτει τη δύναμη, τα επιχειρήματα, την σύμπλευση με την πραγματικότητα, ώστε να είναι ικανός να δώσει απαντήσεις σε όλα τα μεταφυσικά και μη προβλήματα που αναφύονται. Προσωπική μου άποψη είναι, ότι αυτή η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός θα πρέπει να γίνουν χωρίς όμως να αγνοηθούν οι ρίζες και οι ηθικές αρχές του Χριστιανισμού... Για τρείς τέτοιες θα σας μιλήσω τις οποίες ο σημερινός άγιος κατείχε ως πολυτιμότατα όπλα στην προσωπικότητά του…

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ

Ευαγγελιστής Ιωάννης: ο ηγαπημένος, ο παρθένος, ο Θεολόγος. Τα τρία γνωρίσματα τα οποία συνδυαστικά μας δίνουν την μεγαλοσύνη του Αγίου. Ας τα δούμε...

Α) ΑΓΑΠΗ:

* Ο Ιωάννης είδε στον Σταυρό την Εσταυρωμένη Αγάπη και ο Κύριος τον «μαθητή παρεστώτα ον ηγάπα» (Ιω. 19, 26) και ο οποίος ακούμπησε στο στήθος Του στον Μυστικό Δείπνο μαθαίνοντας από την θεανδρική καρδιά… ότι ο Θεός είναι αγάπη όχι ότι έχει αγάπη! Η αγάπη είναι ένα από τα ονόματα που έχει ο Θεός και αποκαλύφθηκαν στους ανθρώπους διαδοχικά από τους προφήτες Του. Τα ονόματα του Θεού είναι ενέργειες του Θεού.

* Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέει: «όποιος έχει αγάπη, αυτόν τον Θεόν εκτήσατο». Δηλαδή μέσα από τον βαθμό της αγάπης μας προς τον πλησίον ορώμεν και τον Θεόν. Είναι λοιπόν υποκρισία και εκμετάλλευση να κηρύττεται η αγάπη και το μίσος να βασιλεύει στην καρδιά μας.

* Αγάπη: Ακόρεστη δίψα για τον Θεόν «εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν τον ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσομαι τω προσώπω του Θεού» (ψαλμ. μα, 3). Αυτή η αγάπη απαλλάσσει τον νου από κάθε επίγεια εικόνα και τον θεραπεύει και αποκτά τελειότητα και καθαρότητα.

Β) ΠΑΡΘΕΝΟΣ:

* Και εδώ ερχόμαστε να μιλήσουμε για μία μεγάλη και δυσκολοκατόρθωτη αρετή. Ως παρθένος μαθητής αξιώθηκε να παραλάβει την Παρθένο Μαρία. Το κόσμημα της κτίσεως και την Βασίλισσα του Κόσμου. Εδώ φαίνεται η αξία της αρετής, από το «βραβείο» που του απονέμει ο Κύριος.

* Ο Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς θα μας πεί: «Αυτός που παρθενεύει δεν μιμείται μόνο τις αγγελικές τάξεις αλλά και τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό». Ζεί δηλαδή την ζωή της μακαρίας Αγ. Τριάδος. Βεβαίως η παρθενία δεν είναι μόνο σωματική αλλά κυρίως ψυχική. Αν λείπει η δεύτερη ματαία είναι και η πρώτη. Επίσης δεν πρέπει να παραθεωρούμε και την αξία του γάμου. Η αρετή αυτή είναι θεμελιώδης για την τελειότητα.

Γ) ΘΕΟΛΟΓΟΣ:

* Συνέγραψε το θεολογικότατον Ευαγγέλιο (η Εκκλησία τοποθετεί την ανάγνωση του ευθύς αμέσως μετά από την νηστεία της Μεγ. Τεσσαρακοστής όπου οι πιστοί εξέρχονται συνήθως με καλύτερη πνευματική εσωτερική κατάσταση). Είναι χάρισμα που έλαβε από το Αγ. Πνεύμα για την οικοδομή του Σώματος του Χριστού.

Περί των κηρυγματικών σχεδιαγραμμάτων


Joomla SEF URLs by Artio