Μὲ ξεχωριστὴ χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση χαιρετίζουμε τὴν ἔκδοση τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ποὺ βρίσκεται στὴν Περιστερὰ Θεσσαλονίκης, καὶ ἀφορᾷ τὴν τιμὴ καὶ δόξα τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμονος. Εἶναι μία φιλότιμη πρωτοβουλία τοῦ καθηγουμένου τῆς μονῆς Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου μὲ συγγραφὴ καὶ εἰκονογράφηση τοῦ Βυζαντινολόγου καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Καππαδόκη. Ἕνα καλαίσθητο καὶ ἐμπεριστατομένο ἔργο, ποὺ ἔρχεται νὰ καλύψει ἕνα σημαντικὸ κενὸ στὴ σχετικὴ βιβλιογραφία τῶν λειτουργικῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ποντιακοῦ ἐνδιαφέροντος, καθὼς ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νέος Ἐλεήμων κατάγεται ἀπὸ τὰ Λωρία τῆς Μούζαινας τοῦ Πόντου (μεταξὺ Τραπεζούντας καὶ Ἀργυρούπολης).
Τὸ βιβλίο μὲ τὸ καλαίσθητο ἐξώφυλλο μᾶς παρουσιάζει τὴν ἀρχαιότερη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, τὰ χρόνια τοῦ Ξεριζωμοῦ-Ἐγκατάστασης τῶν Ποντίων, καθὼς καὶ τὸν πρῶτο ναὸ ἀφιερωμένο στὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου, ποὺ βρίσκεται στὸ μοναστήρι τῆς Περιστερᾶς. Σὲ κλασικὸ σχῆμα 17Χ23 καὶ στὶς 190 σελίδες του παρουσιάζονται στοιχεῖα τῆς ζωῆς τῶν Ποντίων στὰ Λωρία καὶ τὴν γύρω περιοχή, ἐνῶ μὲ πολὺ ἁπλὸ καὶ κατανοητὸ τρόπο ξετυλίγεται τὸ συναξάριο τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.
Ἡ σχεδιαστικὴ γραφίδα τοῦ συγγραφέα ἀπέδωσε μὲ καταπληκτικὸ τρόπο τὴν εἰκονογράφηση τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου, δημιουργώντας πλήρη εἰκονογραφικὸ κύκλο τοῦ βίου του. Ἡ ἁσματικὴ ἀκολουθία εἶναι προσφορὰ τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ἐνῶ τὰ ἐγκώμια τοῦ Δημητρίου Καππαδόκη, ὄπως καὶ τὰ ὑπόλοιπα κείμενα τοῦ βιβλίου, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Πρόλογου τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Ἀδελφοθέου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου.
Τὸ βιβλίο ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν παράθεση φωτογραφιῶν, σχετικῶν μὲ τὸν Ὅσιο Ἰωάννη τὸν Νέο Ἐλεήμονα καὶ τῶν ξεριζωμένων Ποντίων, ποὺ ἀναμφισβήτητα  θὰ πρέπει νὰ συμπεριλάβουν οἱ οἰκογενειακὲς βιβλιοθῆκες τους, μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ γίνει ἀφορμὴ γιὰ νὰ προσέλθουν στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου καὶ νὰ ἀσπασθοῦν τὰ χαριτόβρυτα Λείψανά του.
Τὸ βιβλίο εἶναι ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰακώβου Παπαδέλη, ποὺ εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τῆς ἀδελφότητας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.
Τὸ βιβλίο κοστίζει 10 Εὐρὼ καὶ τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν πώλησή του θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ πρώτου ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμονος. Γιὰ παραγγελίες καὶ περισσότερες πληροφορίες ἀπευθυνθεῖτε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἀδελφοθέου (τηλ. 23960.51331 καὶ 6972396022).

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις