Παρασκευή 15η Αὐγούστου.Ἐπί τῇ πανενδόξῳ Κοιμήσει τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Φλώρινα. Κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας  Πανηγυρικός Ἑσπερινός. Τήν δέ ἑόρτιο ἡμέρα, στήν ἀκολουθία τοῦ Ὅρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας  προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, (ὅστις ἐκφώνησε καί τόν ἁρμόζοντα λόγο), συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Παν/του ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

Ὡσαύτως, ἐπί τῇ ἐνδόξῳ Κοιμήσει τῆς Θεοτόκου, πανηγύρησε καί ὁ ἱερός ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Τό Ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Θεοφιλέστατος 'Επίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος προέστη τῆς ἀκολουθίας  τοῦ Μεθέορτου ἑσπερινοῦ, ἐνῶ τά ἐγκώμια  ἐψάλλησαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιο καί τόν Θεοφιλέστατο κ. Μακάριο ἐνώπιον τῆς Ἁγίας εἰκόνος.

Πανηγύρησεν ἡ ἱερᾶ μονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τορόντο. Τό ἑσπέρας ἐπιτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως κατά τήν μοναστηριακήν τάξιν. Ὡσαύτως ἐψάλησαν τά Ἐγκώμια τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου ἰεράρχου Τορόντο κ. Μακαρίου καθώς καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως. Ἀνάλογον τῆς ἡμέρας λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Σεβασμιώτατος πρός τούς προσελθόντας εἰς τήν χάριν τῆς Παναγίας προσκυνητάς.

Ὡσαύτως πανηγύρισε ὁ ἱερός ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Αἰγάλεω Ἀττικῆς. Τῆς πανυγηρικῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Μακάριος.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις